Sök
Stäng denna sökruta.

Kundcase

SkiStar

Automatisk logghantering med Splunk hjälper SkiStars utvecklare att fånga felen snabbt

Dela nu

Bransch

Levererad lösning

Varje vinter är det upp till bevis för SkiStar, företaget som är själva motorn för flera av de största skidorterna i Sverige och Norge. Alpin skidåkning är alltjämt det som verksamheten kretsar kring, men SkiStar har en rad och växande kringverksamheter – från skidskolor till fastighetsprojekt.

Utmaning

SkiStar hanterar merparten av sin IT internt. Mycket av infrastrukturen i företagets datacenter har levererats av, och får support från Proact. En stor del av verksamheten drivs av system som utvecklats internt under de senaste 25 åren. Det gäller allt från applikationer för hotellreceptioner och skiduthyrning till webbokningen.

– Det finns ju inget färdigt system för att driva skidanläggningar, så vi driver mycket egen utveckling när det gäller verksamhetsnära system, säger Peter Larsson, IT-chef på SkiStar. Utvecklingsarbetet styrs med agila metoder och integrerat med systemförvaltning och drift, allt enligt DevOps-principer. Det betyder bland annat ständiga uppdateringar av applikationer: SkiStar gör nya releaser av kod i stort sett dagligen.

Med DevOps är det en särskilt viktig uppgift att följa upp och granska varje ny programvarurelease. Utvärderingen ska till exempel ge besked om hur svarstiderna ser ut, före respektive efter, eller om fel som skulle åtgärdas i den nya releasen verkligen har försvunnit.

Systemens loggfiler är den viktigaste källan till dessa insikter. Det handlar om stora mängder information som ofta är svår att överblicka. För att få ut de önskade svaren har SkiStars utvecklare fått gå igenom loggfilerna och lösa uppgifterna med handpåläggning. I takt med att driftmiljön blivit alltmer komplex har detta blivit svårare och mer tidsödande. Till exempel finns ett flertal webbservrar som trafiken kan flyttas mellan genom lastbalansering. Då finns inte en utan kanske tio enheter som behöver felsökas var för sig. Det kunde vara så svårt att överblicka och hitta samband i dessa stora datamängder att det i praktiken blev omöjligt att få önskade svar. SkiStar började därför titta efter hjälpmedel för att automatisera logghanteringen och göra felsökning och uppföljning mer effektiv.

Det är spontant svårt att se några begränsningar med Splunk som plattform. Vi kan använda all slags data och ställa alla slags frågor om utvalt data, vilket blir oerhört kraftfullt.
Peter Larsson IT-chef, Skistar

Lösningen

SkiStar valde att arbeta med Splunk, som etablerat sig som ett av de främsta verktygen för analys av loggdata – data som kommer från de applikationer och system som används. Med Splunk kan de spretiga och ofta svårtolkade loggfilerna analyseras och ge beslutsstöd i realtid.– Vi har byggt egna gränssnitt, dashboards med grafer som i realtid visar prestandamått där vi kan följa förekomsten av fel och prestanda i olika system, berättar Peter Larsson. Svårigheterna med att samla in och analysera loggdata från olika system är historia. Nu kan all relevant information som hör till varje uppgift samlas i ett gränssnitt.

Införandet av logganalys har skett i samarbete med Proact, som byggt upp ett eget specialistteam för Splunk. Företagen har också en lång relation sedan tidigare, då Proact levererat bland annat servrar och lagring inklusive support samt är rådgivare när det gäller driften av SkiStars datacenter.

– Att vi var nöjda med Proact som partner är en anledning till att vi vände oss dit när det blev aktuellt med Splunk, säger Peter Larsson. SkiStar använder Splunk främst för att analysera loggdata inom IT-driften. Det var där behovet föddes. Utöver sina applikationer tar SkiStar också vara på loggdata från operativsystem (Windows och Linux) vilket öppnar för att studera säkerhetsrelaterade frågor.

– Med Splunk har vi fått något som inte bara förbättrar vissa uppgifter utan också en möjliggörare. Förut var vissa saker nästan omöjliga att felsöka då det krävdes mycket manuell handpåläggning. Nu är processen automatiserad och det går mycket snabbare att reda ut grundläggande orsaker till problem där vi tidigare har fått gissa oss fram. Det är bara att ställa frågor så kommer svaret, säger Peter Larsson.

SkiStar använder också Splunk för att leta efter speciella händelser som inte nödvändigtvis har med fel i programvaran att göra. Exempelvis kan loggdata för en kassa granskas för att se vad som egentligen hänt, och även titta längre bakåt och se hur många gånger tidigare samma tillstånd har förekommit.

En annan styrka som Peter Larsson framhåller är att Splunk inte är beroende av underliggande system utan kan hämta data från alla slags källor och plattformar:– Det går att hälla in data från vilket system som helst och det är lika enkelt att göra det från interna driften som att ”slanga in” data från det publika molnet.

För SkiStar innebär DevOps att systemutvecklarna tar ansvar för sin kod även i produktion. Splunk har blivit ett populärt hjälpmedel för dem och de använder det minst lika mycket som driftpersonalen. Att felsökning blivit snabbare betyder att de kan lägga mer av sin tid på att skriva kod.

Generellt verktyg med många möjligheter

Möjligheterna med Splunk beskriver Peter Larsson som ”både fascinerande och skräckinjagande”. För även om SkiStar valt att avgränsa sig och utnyttja Splunk bara inom IT handlar det i grunden om ett generellt hjälpmedel, som kan samla in, indexera och analysera alla former av maskindata. Det kan då även handla om data som rör verksamheten, säkerhetsövervakning eller kundernas aktivitet.

– Det är spontant svårt att se några begränsningar med Splunk som plattform. Vi kan använda all slags data och ställa alla slags frågor om utvalt data, vilket blir oerhört kraftfullt. Men vi går ändå försiktigt fram inom andra områden än loggdata och vill ta reda på vad som i så fall kan göras bättre. Vi har ju redan andra plattformar bland annat för Business Intelligence, säger Peter Larsson.

SkiStar har tagit hjälp av Proacts Splunk-specialister på ungefär samma sätt som de gör inom datacenter-området – för underhåll och uppgradering av plattformen och andra saker som företaget valt att inte göra själva.

– Vi är supernöjda med lösningen och med Proact som partner. Jag tror att hela deras Splunk-team har hjälpt oss med vår miljö.

Fördelar

 • Omedelbar analys
  Loggdata om IT-driften presenteras i realtid och kan analyseras direkt.
 • Kvalitetsvinster
  Splunk gör det möjligt att lösa svårare problem än med manuell logganalys.
 • Tidsbesparing
  Automatiserad logghantering ger mycket snabbare felsökning vilket betyder mer tid över till utvecklingsarbete.
 • Tidsbesparing
  Splunk är en generell plattform som kan användas för att analysera alla typer av maskindata.

Key components

Vi är supernöjda med lösningen och med Proact som partner. Jag tror att hela deras Splunk-team har hjälpt oss med vår miljö.
Peter Larsson IT-chef, Skistar

Om SkiStar

SkiStar är ett av Europas största företag inom alpin skidåkning. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Övriga verksamheter är logiförmedling, skidskola och skiduthyrning, fastighetsutveckling och exploatering. SkiStar har över 1 300 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. www.skistar.com

Ta del av fler kundcase

#ThePowerOfData

Från en månad till en timme
Växande kommun säkrar framtiden med vass teknik och kompetent support
En kraftfull lagringsplattform kombinerat med självservice hjälper databasadministratörer och systemutvecklare att jobba mer effektivt.

Kom igång tillsammans med oss!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.