Sök
Stäng denna sökruta.

Kundcase

Pensionsmyndigheten

En kraftfull lagringsplattform kombinerat med självservice hjälper databasadministratörer och systemutvecklare att jobba mer effektivt.

Dela nu

Bransch

Levererad lösning

I Sverige fick 2,2 miljoner personer allmän pension 2018. 7,5 miljoner pensionärer och pensionsberättigade fick orangea kuvert med sina aktuella uppgifter. Pensionsmyndigheten betalade 2018 ut 350 miljarder kr i allmän pension samt andra förmåner. Bakom dessa siffror finns en digital verklighet hos Pensionsmyndigheten i form av väldiga datamängder.

Utmaningen

Pensionsmyndighetens IT-strategi är framtagen för att stödja verksamhetens mål, som handlar om att göra hanteringen av pensionerna mer kostnadseffektiv och enklare för allmänheten. Mottot är att ”vi ska vara Sveriges bästa IT-avdelning”. Detta genomförs med hjälp av ny teknik för att erbjuda innovativa tjänster som skapar nytta för alla som kommer i kontakt med Pensionsmyndigheten.

När Pensionsmyndighetens avtal med tidigare leverantör av datacentertjänster gick ut valde myndigheten att utöka sin samverkan med Försäkringskassan. Under planeringen av flytten dit från sitt tidigare datacenter såg Pensionsmyndigheten flera möjligheter till förbättringar. Bland annat att tillgodose önskemålet från databasansvariga om en smidigare hantering av ändringar och en mer effektiv miljö för tester och utveckling.

Pensionsmyndighetens databaser kräver också åtskilligt med underhåll. Databaserna ligger i Oracle-miljö och är stora, i Terabyte-klass. Arbetet med felsökning, patchar och tester börjar med att ta kopior av produktionsdatabaserna, en process som tidigare var väldigt tidsödande.

– Om vi har ett produktionsproblem så vill vi förstås kunna lösa det så snabbt som möjligt. Att det tog flera timmar att kopiera en databas var därför en stor begränsning, säger Johan Wik, databasadministratör (DBA), på Pensionsmyndigheten.

Detta var något som Pensionsmyndigheten ville förändra i samband med flytten till Försäkringskassan. Server- och lagringssystemen var dessutom så tekniskt komplicerade att kopieringen krävde specialisthjälp utifrån. Pensionsmyndighetens IT-medarbetare var hänvisade till en beställningsrutin som var ganska omständlig och innebar ledtider

– Vi ville lita till egen kompetens genom hela flödet och såg möjligheten att använda Oracles administrationsverktyg som vi DBA:er administrerar. Det skulle ge våra utvecklare och testare möjlighet att själva skapa kopior av databaser, säger Johan Wik.

Processen skulle bli snabbare och automatiserad. Vidare var det önskvärt att kopieringen av databaser inte skulle påverka prestandan hos produktionsmiljön.

I kraven ingick också att lösningen måste hålla en hög säkerhetsnivå. Till exempel genom att ”tvätta” viss data som används utanför produktionen.

Som användare är det bra att ha en lösning som fungerar och vi får nu mer tid att spendera på andra uppgifter. Vi har bättre tillgänglighet till vår utvecklingsmiljö eftersom vi har en bra, automatiserad lösning
Johan Wik, Databasadministratör (DBA) Pensionsmyndigheten

Lösningen

Första steget mot en lösning för Pensionsmyndighetens databaser var att byta lagringsplattform. Olika tekniska lösningar utvärderades och slutsatsen blev att NetApps teknik för snapshot-kopiering var det mest kostnadseffektiva alternativet. Det passade också bra att lagringssystem från NetApp redan fanns hos Försäkringskassan.

De andra tänkbara lösningarna skulle medföra kostnader för både hårdvara och licenser för programvara. Resultatet blev nu istället en besparing, eftersom det går att köra databaserna på färre servrar vilket betyder lägre licenskostnader.

Snapshot-tekniken innebär att man slipper kopiera hela databasen varje gång. Istället utgår man från en ”ögonblicksbild” av databasen, vilket minskar det diskutrymme som behövs för att skapa en användbar kopia från storleksordningen terabyte till gigabyte. Det betyder samtidigt att processen går mycket snabbare.

Snapshot-kopiorna görs på en sekundär server som synkas med produktionsdatabasen genom replikering. Prestanda för de skarpa verksamhetssystemen påverkas därför knappast alls.

Hur Proact hjälpte till

I samband med Pensionsmyndighetens byte av datacenter fick specialister från Proact och NetApp i uppdrag att optimera databasernas prestanda.

– Vi hade god användning av deras kunskaper. Hela driften har blivit effektivare, säger Johan Wik.

Databaserna skapas nu av Pensionsmyndighetens systemutvecklare och testare genom en självserviceportal. Tack vare att Oracle utvecklat stöd för NetApps system kan Oracle Enterprise Manager, det administrationsverktyg de redan har, användas för att skapa denna möjlighet.

Resultat

Det tar nu knappt tio minuter att skapa en databaskopia, en process som tidigare krävde tre timmar, då det var nödvändigt att ta kompletta kopior. Den nya lösningen har också större kapacitet. Nu kan ett tiotal testmiljöer vara igång samtidigt, där det förut fanns tre att dela på för alla användare. Utvecklarna kan agera snabbare när ett problem uppstått. De kan själva skapa sig en databaskopia och göra en patch som löser felet.

Användarna uppskattar också att webbgränssnittet gör hanteringen av databaser för test och utveckling både effektiv och flexibel. De kan välja en exakt tidpunkt bakåt som kopian ska utgå från och kan vid behov spara en databaskopia under längre tid. Snapshotlösningen ger även tillräckligt bra prestanda för att köra alla slags tester.

– För oss användare är det väldigt positivt med en lösning som fungerar och som ger oss tid över till att göra annat. Vi har fått bättre tillgänglighet till vår utvecklingsmiljö genom en bra, automatiserad lösning, säger Johan Wik.

Fördelar

 • Kortare ledtider
  Snabbare problemlösning och ändringar
 • Självservice
  Flexibelt och effektivt webbgränssnitt för testare och utvecklare
 • Lägre licens-kostnader
  Genom enhetlig lagring och färre servrar
 • Sparar lagringsutrymme
  Kraftigt minskade datamängder när ”snapshots” ersätter fullständiga databaskopior
 • Ökad kapacitet
  Möjlighet till fler testmiljöer ger bättre tillgänglighet
 • Effektivare testmiljö
  Mer tid över för utveckling och verksamhetsstöd

Key components

Om Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten administrerar och betalar ut den allmänna pensionen i Sverige. I uppdraget ingår också ge såväl generell som individuell information om pensionen. Pensionsmyndigheten har cirka 1 200 anställda på åtta orter runt om i landet. Generaldirektören och stabsfunktioner finns i Stockholm

Ta del av fler kundcase

#ThePowerOfData

Förstärkt molnbackup ger trygghet i O365
Så blir AI enkelt och användbart för alla
Så sparade Borås Stad både pengar och miljö med en modern hyperkonvergerad lösning

Kom igång tillsammans med oss!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.