Sök
Stäng denna sökruta.

Kundcase

Kinnarps

IT som tjänst hjälper inredningsföretaget frigöra resurser och bygga en mer flexibel miljö

Dela nu

Bransch

Levererad lösning

Med en modern IT-infrastruktur levererad som tjänst kan Kinnarps utnyttja sina egna resurser med ett mer strategiskt fokus. IT-avdelningen får mer tid över till det som står närmast affärsverksamheten.

Utmaning

Sedan åtskilliga år är Kinnarps rankade som en av Europas största tillverkare av kontorsmöbler, oftast som nummer ett. Företaget som startade 1942 i Västergötland har vuxit till en inredningskoncern med kunder i 40-talet länder. Vad som inte förändrats är att Kinnarps fortfarande är ett familjeföretag med hemorten som bas. Där finns också den största av de sex produktionsanläggningarna.

Produktionen och dess stödsystem är självklart verksamhetskritiska vilket ställer höga krav på tillgänglighet och en väl fungerande IT-leverans. Hos Kinnarps är produktionen dessutom tätt kopplad till försäljningen. Tillverkningen är orderstyrd och en godkänd offert resulterar i en order som sätts i produktion.

Företaget värnar om full kontroll över varje led, från offert till installation. Till exempel sker transporterna inom Sverige och till viss del i Europa genom en egen fordonsflotta.

En stark IT-funktion som företaget till största del driver i egen regi är en annan ingrediens i Kinnarps framgångsrecept.

– Vi har mycket egen systemutveckling och gör exempelvis anpassningar av affärssystemet till vår produktion. Det finns också flera unika applikationer som är byggda helt utifrån våra behov, säger Sven Hellberg, Operational Manager IT på Kinnarps.

Ju närmare verksamheten, desto högre prioriterat är det för Kinnarps att själva styra över den. Vilket dock inte betyder att det som inte direkt hänger samman med affärerna är mindre viktigt.

– Frågan vi ställer oss är om vi ska hantera infrastrukturen själva. Det generella svaret är att vi vill köpa ”smör och bröd” – grundläggande funktioner och applikationer som tjänster för att kunna lägga mer fokus på verksamhetsnära IT, säger Sven Hellberg.

Kinnarps och Proact samarbetar sedan mer än tio år. I början handlade det mest om lagring och backup, men med tiden har fler komponenter i Kinnarps datacenter och IT-drift lagts till och hanteras av Proact. Även samarbets- och avtalsformerna har förändrats, från leverans av lösningar och support inom datacenter till ett löpande åtagande med mer tjänstebaserad leverans.

Utmaningen

Med ”verksamhetsnära” som ledstjärna är det inte längre givet att Kinnarps litar till egna krafter för att driva och uppdatera sitt datacenter.

– Det ställs allt högre krav på specialistkompetens inom flera områden som kan vara svår att både rekrytera och upprätthålla, till exempel när det gäller säkerhet. För att klara våra uppgifter är det inte längre rationellt att vi tar hand om allt på egen hand, säger Sven Hellberg.

Frågan om vem som ska göra vad blev aktuell i samband med att Kinnarps skulle förnya sitt primära datacenter, med nya servrar och uppgradering av den virtuella systemplattformen från VMware. Den virtualiserade infrastrukturen omfattar cirka 300 servrar. Utöver det finns ett mindre antal fysiska servrar.

För oss är skalbarheten den största fördelen med att köpa infrastruktur som tjänst. Det är enkelt att växa och även att minska utnyttjandet”
Sven Hellberg, Operational manager IT, Kinnarps

Skalbarhet betyder flexibilitet

Rätt lösning fann Kinnarps i ett paket med tjänster som kan liknas vid ett privat moln, där Proact tillhandahåller infrastruktur, inklusive den virtuella miljön med hård- och mjukvara, teknisk support samt fullt driftansvar. Allt som infrastrukturen sedan används till, applikationsnivån, behåller företaget ansvaret för.

För ögat innebär det inte någon påtaglig förändring. Utrustningen står i Kinnarps datacenter medan Proact hanterar den löpande driften på distans. I lösningen ingår även Proacts tjänster för lagring och backup (Storage as a Service och Backup as a Service). Som kund betalar Kinnarps enbart för utnyttjandet (baserat på datavolym) och slipper egna investeringar i lagring och servrar.

Infrastrukturlösningen innebär en tydlig ansvarsfördelning mellan Kinnarps IT och Proact: Kinnarps IT tar fullt ansvar gentemot företagets affärsenheter medan Proact tar fullt ansvar för leveransen av infrastruktur till Kinnarps IT.

– För oss är skalbarheten den största fördelen med att köpa infrastruktur som tjänst. Det är enkelt att växa och även att minska utnyttjandet. På så sätt kan vi agera mer transparant mot verksamheten och dess behov. Om vi själva äger alla komponenter kan investeringskostnaderna betyda att vi i vissa lägen inte kan vara lika flexibla gentemot verksamheten, säger Sven Hellberg.

Underhåll styrs av produktionen

Kinnarps IT-infrastruktur omfattas av Service Management, den högsta supportnivån som Proact erbjuder. Denna tjänst ger ett komplett ITIL-baserat driftstöd för Kinnarps datacenter, med bland annat systemövervakning, teknisk support och incidenthantering.

– Generellt fungerar samarbetet och supporten mycket bra. Proact är lyhörda för våra önskemål vid exempelvis systemuppdateringar då vi är styrda till underhåll när det inte är verksamhet och produktion. För oss som levererar grundstöd till verksamheten är det viktigt att vi har en partner som förstår och kan ställa upp på obekväma tider, säger Sven Hellberg.

Kinnarps tillämpar ”IT som tjänst” också internt. IT-avdelningen fungerar inte bara som en resurs utan som leverantör till verksamheten. Lagring och backup erbjuds till exempel i form av tjänster till de internationella dotterbolagen, liksom till några utomstående bolag som franchisetagare (återförsäljare).

De goda erfarenheterna av att få infrastruktur som tjänst och den nya servermiljön har fått Kinnarps att se över IT-leveransen i andra delar av koncernen. Bland annat överväger företaget att skaffa en liknande lösning i Tyskland, något som ligger nära till hands eftersom Proact är på plats där också.

Fördelar

 • Flexibilitet
  Med infrastruktur som tjänst kan IT-leveransen snabbt anpassas till verksamhetens behov.
 • Kompetensförsörjning
  Tillgång till specialisthjälp dygnet runt.
 • Kostnadskontroll
  Kända kostnader baserat på utnyttjande. Lägre krav på att göra kapitalinvesteringar.
 • Verksamhetsfokus
  Frigör tid för utveckling av verksamhetsnära IT.

Lösningen

 • Infrastruktur som tjänst med partiell outsourcing genom Proacts ITIL-baserade tjänst Systems Management.
 • Teknisk bas utgörs av Cisco UCS servrar med VMware ESXi samt NetApp FAS med MetroCluster för lagring
 • Storage as a Service och Backup as a Service från Proact, med betalning baserat på utnyttjande.
Generellt fungerar samarbetet och supporten mycket bra. Proact är lyhörda för våra önskemål vid exempelvis systemuppdateringar då vi är styrda till underhåll när det inte är verksamhet och produktion
Sven Hellberg, Operational manager IT, Kinnarps

Om Kinnarps

Kinnarps är en av Europas största leverantörer av inredningslösningar för kontor. Hög kvalitet och låg miljöpåverkan kännetecknar hela värdekedjan, från råmaterial till färdiga arbetsplatslösningar. Koncernen har 2 300 anställda och omsätter drygt 4 miljarder kronor. Kinnarps grundades 1942 och är än idag ett helägt familjeföretag.

www.kinnarps.com

Ta del av fler kundcase

#ThePowerOfData

IT som tjänst hjälper inredningsföretaget frigöra resurser och bygga en mer flexibel miljö
Objektlagring ger plats för alla kundernas dokument i Fortnox växande molnplattform
Vältajmad modernisering av IT-stödet gav bästa förutsättningarna för eff ektivt distansarbete

Kom igång tillsammans med oss!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.