Sök
Stäng denna sökruta.

Kundcase

Kinnarps

IT som tjänst hjälper inredningsföretaget frigöra resurser och bygga en mer flexibel miljö

Dela nu

Bransch

Levererad lösning

Sedan åtskilliga år är Kinnarps rankade som en av Europas största tillverkare av kontorsmöbler, oftast som nummer ett. Företaget som startade 1942 i Västergötland har vuxit till en inredningskoncern med kunder i 40-talet länder. Vad som inte förändrats är att Kinnarps fortfarande har hemorten som bas. Där finns också den största av de sex produktionsanläggningarna. – Vi är ett familjeföretag där ett stort intresse för IT är en del av traditionen. Vi har mycket egen systemutveckling och gör exempelvis anpassningar av affärssystemet till vår produktion, säger Sven Hellberg, Operational Manager IT på Kinnarps.

IT som ryggrad för verksamheten

En stark IT-funktion som företaget till största del driver i egen regi är en del i framgångsreceptet. Ju närmare verksamheten, desto högre prioriterat är det för Kinnarps att själva styra över den.

– Frågan vi ställer oss är om vi ska hantera infrastrukturen själva. Det generella svaret är att vi vill köpa ”smör och bröd” – grundläggande funktioner och applikationer som tjänster för att kunna lägga mer fokus på verksamhetsnära IT, säger Sven Hellberg. Kinnarps och Proact har samarbetat i många år. I början handlade det mest om lagring och backup, men med tiden har fler komponenter i Kinnarps datacenter.

Även samarbets- och avtalsformerna har förändrats, från leverans av lösningar och support inom datacenter till ett löpande åtagande med mer tjänstebaserad leverans. Med ”verksamhetsnära” som ledstjärna är det inte längre givet att Kinnarps litar till egna krafter för att driva och uppdatera sitt datacenter.

– Det ställs allt högre krav på specialistkompetens inom flera områden som kan vara svår att både rekrytera och upprätthålla, till exempel när det gäller säkerhet. För att klara våra uppgifter är det inte längre rationellt att vi tar hand om allt själva, säger Sven Hellberg.

Frågan om vem som ska göra vad blev aktuell i samband med att Kinnarps skulle förnya sitt datacenter, med nya servrar och uppgradering av den virtuella systemplattformen från VMware.

Skalbarhet betyder flexibilitet

Rätt lösning fann Kinnarps i ett paket med tjänster som kan liknas vid ett privat moln, där Proact tillhandahåller infrastruktur, inklusive den virtuella miljön med hård- och mjukvara, teknisk support samt fullt driftansvar. Allt som infrastrukturen sedan används till, applikationsnivån, behåller företaget ansvaret för.

För ögat innebär det inte någon påtaglig förändring. Utrustningen står i Kinnarps datacenter medan Proact hanterar den löpande driften på distans. I lösningen ingår även Proacts tjänster för lagring och backup (Storage as a Service och Backup as a Service). Som kund betalar Kinnarps enbart för utnyttjandet och slipper egna investeringar i lagring och servrar.

Infrastrukturlösningen innebär en tydlig ansvarsfördelning mellan Kinnarps IT och Proact: Kinnarps IT tar fullt ansvar gentemot företagets affärsenheter medan Proact tar fullt ansvar för leveransen av infrastruktur till Kinnarps IT.

 

– För oss är skalbarheten den största fördelen med att köpa infrastruktur som tjänst. Det är enkelt att växa och även att minska utnyttjandet.
Sven Hellberg, Operational Manager IT Kinnarps

Bättre samarbete med Office i molnet

Även när det gäller användarmiljön har Kinnarps tagit ett betydelsefullt steg framåt, genom att gå över till Microsoft 365. Planerna på att flytta Office, inklusive mail, från den egna miljön till molnet har utvecklats under en längre tid, och Covidpandemin gav anledning att påskynda detta projekt.

Mail är den tunga applikationen i sammanhanget och här stod Kinnarps inför valet att antingen byta ut sina gamla Exchange-servrar, som var dyra i drift, eller att ta steget till molnet. Beslutet blev enklare av att Microsoft 365 erbjuder så mycket mer än den gamla Office-miljön, inte minst nya samarbetsverktyg.

– Pandemin ändrade förutsättningarna för hur vi kan jobba som ett lag och med det kommer större krav på bra verktyg för samarbete. Och där har vi fått god användning av Microsofts appar, inte minst Teams, säger Sven Hellberg. Arbetet med att gå över till Microsoft 365 inleddes med en pilotinstallation med 170 användare. Migreringen fortsatte sedan i två steg där alla de cirka 1 800 medarbetarna och totalt över 2 000 användarkonton flyttades över.

Egen backup – även från molnet

En nyckelfråga inför projektet var vilka krav som skulle ställas på backup. Många organisationer som infört Microsoft 365 har valt att lita till det goda dataskydd och katastrofsäkring som tjänsten i grunden erbjuder. Men att ha en egen backup som sparas utanför molnet var fortfarande viktigt för Kinnarps, inte minst för mail.

Här fanns en smidig lösning genom att Kinnarps kunde utöka sin användning av Backup as a Service från Proact. Tjänsten bygger på Commvaults plattform för dataskydd som kan stödja både den egna IT-miljön och de flesta tänkbara molntjänster (Utöver Microsoft 365 använder Kinnarps även Azure).

– Nu har vi ett gränssnitt för att hantera all backup, både för data som vi har här hemma och det som ligger i molnet. Det skapar självklart synergier, säger Sven Hellberg.

Underhåll styrs av produktionen

Kinnarps IT-infrastruktur omfattas av Service Management, den högsta supportnivån som Proact erbjuder. Denna tjänst ger ett komplett ITIL-baserat driftstöd för Kinnarps datacenter, med bland annat systemövervakning, teknisk support och incidenthantering.

– Generellt fungerar samarbetet och supporten mycket bra. Proact är lyhörda för våra önskemål vid exempelvis systemuppdateringar då vi är styrda till underhåll när inte produktionen är igång. För oss som levererar grundstöd till verksamheten är det viktigt att vi har en partner som förstår det och kan ställa upp på obekväma tider, säger Sven Hellberg.

Fördelar

 • Flexibilitet
  Med infrastruktur som tjänst kan IT-leveransen snabbt anpassas till verksamhetens behov.
 • Kostnadskontroll
  Kända kostnader baserat på utnyttjande. Minskat behov av kapitalinvesteringar.
 • Kompetensförsörjning
  Tillgång till specialisthjälp dygnet runt.
 • Verksamhetsfokus
  Frigör tid för utveckling av verksamhetsnära IT

Lösningen

 • Infrastruktur som tjänst med partiell outsourcing genom Proacts ITILbaserade tjänst Systems Management.
 • Teknisk bas utgörs av Cisco UCS servrar med VMware ESXi samt NetApp FAS med MetroCluster för lagring.
 • Storage as a Service och Backup as a Service från Proact, med betalning baserat på utnyttjande.
– För oss som levererar grundstöd till verksamheten är det viktigt att vi har en partner som förstår det och kan ställa upp på obekväma tider”
Sven Hellberg, Operational Manager IT Kinnarps

Om kunden

Kinnarps är en av Europas största leverantörer av inredningslösningar för kontor. Hög kvalitet och låg miljöpåverkan kännetecknar hela värdekedjan, från råmaterial till färdiga arbetsplatslösningar. Koncernen har 1 900 anställda och omsätter 3,5 miljarder kronor. Kinnarps grundades 1942 och är än idag ett helägt familjeföretag.

www.kinnarps.com

Ta del av fler kundcase

#ThePowerOfData

Säker hantering av modern utvecklingsmiljö
Lokal närvaro och tillgång till specialistkompetens väger tungt när Dentsply Sirona väljer IT-partner
Växande kommun säkrar framtiden med vass teknik och kompetent support

Kom igång tillsammans med oss!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.