Sök
Stäng denna sökruta.

Kundcase

Fortnox

Objektlagring ger plats för alla kundernas dokument i Fortnox växande molnplattform

Dela nu

Bransch

Levererad lösning

Svenska Fortnox har gjort succé med sin molnbaserade plattform för ekonomiadministration och har nu över 300 000 företag som kunder. Fortnox är en aktiv del av den breda trenden mot ökad automation och mer digitala flöden, bland annat genom att tjänsten levereras med färdiga kopplingar till redovisningsbyråer, banker och myndigheter. För att leva upp till sitt motto ”småföretagarens bästa vän” har Fortnox även breddat verksamheten och erbjuder idag även tjänster för fakturering, försäkringar och finansiering.

Utmaning

När Fortnox startade 2001 var man först i Sverige att erbjuda redovisningstjänster över nätet. Företaget utvecklar ständigt sin plattform och driver systemutvecklingen med modern metodik. Sedan ett par år används mikrotjänster, eller containers. En viktig fördel med detta arbetssätt är att det går snabbare att ta fram och introducera nya tjänster på Fortnox plattform. Utvecklingsteamet arbetar med Kubernetes, ett populärt system för hantering av containerbaserade applikationer. Kubernetes togs först fram av Google och har fått allt större spridning sedan det släpptes som öppen källkod.

Fortnox har successivt gått över till att göra all nyutveckling genom mikrotjänster. Hittills har över nya 100 funktioner kommit till på detta sätt, bland annat inloggningstjänsten. Det nya arbetssättet gör det möjligt att lägga till ny funktionalitet med täta mellanrum, med kortare ledtider och lägre risk än med traditionell uppgradering.

Egen infrastruktur ger kontroll

Fortnox syn på IT som verktyg sammanfattas av ledorden ”enkelt, innovativt och pålitligt” och dessa präglar såväl utvecklingsarbetet som driften. Fortnox interna IT-grupp ansvarar för infrastrukturen som levererar tjänsterna, i praktiken ett privat moln. Plattformen är uppbyggd med en virtuell miljö där två datahallar knyts samman med ett lagringsnätverk, samt en anläggning för backup på en tredje plats.

– Vi ser det som en styrka att ha egen, dedikerad hårdvara – vi vet var data lagras och vem som kan komma åt det. Det skulle inte ge samma känsla av kontroll att ligga i det publika molnet, säger Peter Hall, Head of IT operations på Fortnox. Parallellt med att Fortnox har moderniserat sin utvecklingsmiljö har man börjat utnyttja objektlagring vid sidan av konventionella databaser. Till en början användes Minio, en öppen källkods-produkt som är kompatibel med S3 (Simple Storage Service), Amazon Web Services objektlagringstjänst, med ett applikationsgränssnitt (API) som blivit en de facto-standard.

Fortnox har en rad tillämpningar där objektlagring passar bra. Det används bland annat för temporär lagring av filer, men den största datavolymen finns på arkivplatsen för kundrelaterade dokument: fakturor, kvitton och andra typer av underlag. Allt sparas och kopplas ihop med respektive bolags bokföring. Många containerbaserade tjänster som tillkommit utnyttjar också objektlagringen, medan befintliga applikationer i den virtuella miljön ligger kvar i lagringsnätverket.

Ostrukturerat data växer

Med ständigt fler kunder och större volymer ostrukturerat data stod det dock klart att Fortnox höll på att växa ur sin befintliga objektlagring som kördes tillsammans med övriga lagringssystem på lagringsnätverket (SAN) och belastade det väldigt hårt.

– Vi behövde antingen uppgradera vår interna lagring eller flytta belastningen någon annanstans, säger Peter Hall.

En annan minusfaktor var att Minio var en OpenSource-produkt där vanlig teknisk support inte fanns tillgänglig, samtidigt som den användes för hantering av datamängder som har kritisk betydelse för Fortnox tjänsteleverans och därmed också kundföretagens verksamhet.

Ytterligare en svårighet hänger samman med containerapplikationer och Kubernetes, där serverresurser (noder) kan sättas upp mjukvarustyrt vid behov. En egenskap som givetvis är en styrka, men där det finns en hake: för Fortnox var det svårt att hitta en matchande lagringslösning som erbjuder motsvarande automatik.

Med våra förutsättningar var Proacts förslag med StorageGrid den tryggaste lösningen. Det var också ett smidigt och ekonomiskt alternativ. Vi ville börja i liten skala, men ha möjlighet att växa. Och det är väldigt lätt att bygga ut StorageGrid.
Peter Hall, Head of IT operations at Fortnox

Lösningen

När Fortnox tittade närmare på olika kommersiella system för objektlagring blev det tydligt att företaget är tidigt ute med att använda tekniken. Få andra kunder på nära håll fanns tillgängliga som referenser. Att få en säker och pålitlig lösning vägde tungt i kravspecen. Utifrån detta tog Proact fram ett förslag som utgick från StorageGrid, ett system för objektlagring från NetApp där Fortnox är bland de första användarna i Sverige som kör det i skarp drift.

– Med våra förutsättningar var Proacts förslag med StorageGrid den tryggaste lösningen. Det var också ett smidigt och ekonomiskt alternativ. Vi ville börja i liten skala, men ha möjlighet att växa. Och det är väldigt lätt att bygga ut StorageGrid, säger Peter Hall. Med lösningsdesign och projektledning från Proact genomfördes installationen med den minsta konfigurationen för StorageGrid, tre noder. Dessa är sedan dubblerade och speglade mellan Fortnox två datahallar så att feltolerans och katastrofsäkring ligger på samma nivå som lagringsnätverket. För backup till en tredje plats används det tidigare objektlagringssystemet, vilket ansluts genom Cloud Sync-funktionen i StorageGrid. Fortnox utnyttjar också möjligheten med versionshantering, så att äldre filer finns tillgängliga en viss tid. Det ger extra säkerhet mot exempelvis oavsiktlig radering.

Objektlagringen ligger nu åtskild från lagringsnätverket som på så vis fått nödvändig avlastning. Lösningen underlättar också utvecklingsarbetet med containers och Kubernetes.

– Vi har fått ett väldigt enkelt sätt för en applikation att spara data som sedan kan tas fram när den startas igen. Mjukvarumässigt sker det genom ett anrop med en vanlig httpadress, vilket kan göras med alla tänkbara utvecklingsverktyg och språk, säger Peter Hall.

Fortnox sätter värde både på att de fått en flexibel lösning och att den är så smidig att hantera i drift. StorageGrid har stöd för Grafana och Prometheus, två moderna övervakningsverktyg som företaget redan använde. Därför var det lätt att foga in den nya lagringen i Fortnox befintliga infrastruktur för övervakning.

– Det var en riktigt positiv överraskning. Sedan vi fick hjälp med installationen har den bara rullat på. Vi har själva gjort några små och en större mjukvaruuppgradering och det är väldigt enkelt att göra i administrationsgränssnittet – bara att ladda upp en fil och klicka igång uppdateringen, säger Peter Hall.

Fördelar

 • Skalbar
  Objektlagringen kan utökas stegvis utan att det belastar befintligt lagringsnätverk.
 • Framtidssäker
  Molnanpassad lagringslösning som stödjer mikrotjänster/ containerbaserad systemutveckling.
 • Lätthanterlig
  StorageGrid är smidigt att administrera under drift och det är enkelt att underhålla systemet.
 • Trygghet
  Kvalificerad support tillgänglig dygnet runt från Proact.

Key components

Det var en riktigt positiv överraskning. Sedan vi fick hjälp med installationen har den bara rullat på. Vi har själva gjort några små och en större mjukvaruuppgradering och det är väldigt enkelt att göra i administrationsgränssnittet – bara att ladda upp en fil och klicka igång uppdateringen.
Peter Hall, Head of IT operations at Fortnox

Om Fortnox

Fortnox erbjuder en molnbaserad plattform så att småföretagare och redovisningsbyråer kan sköta ekonomi och administration på ett effektivt sätt. Plattformen är marknadsledande i Sverige. Den ger också kunderna tillgång till finansiella tjänster och företagsförsäkringar. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se

www.fortnox.se

Ta del av fler kundcase

#ThePowerOfData

Växande kommun säkrar framtiden med vass teknik och kompetent support
En kraftfull lagringsplattform kombinerat med självservice hjälper databasadministratörer och systemutvecklare att jobba mer effektivt.
Säker hantering av modern utvecklingsmiljö

Kom igång tillsammans med oss!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.