Sök
Stäng denna sökruta.

Kundcase

Fortnox

Ett privat moln som möjliggör tillväxt och automation

Dela nu

Bransch

Levererad lösning

Fortnox är en framgångssaga i den svenska mjukvarubranschen. De var först med att erbjuda en webbaserad plattform för redovisningstjänster. Framgången kom snabbt, och den har hållit i sig. Fortnox startade 2001, långt innan begreppet SaaS (Software-as-a-Service) hade myntats, även om det egentligen är vad Fortnox alltid levererat. Idag är Fortnox ett börsnoterat bolag med över 400 000 kunder som valt deras molnbaserade företagstjänster.

Utmaning

Under senare år har företagets tillväxt accelererat, både mätt i siffror och genom ett breddat utbud av tjänster. Bland de senaste tillskotten märks offertstöd och hjälp med att starta aktiebolag. Kunderna är många och de flesta är små, även om också Sveriges främsta redovisningsbyråer arbetar i molnet genom Fortnox.

Fortnox har framgångsrikt drivit innovation i sin bransch genom att erbjuda programvara som tjänst där kunderna varken behöver investera i tekniken eller ägna sin energi åt IT-frågor långt från kärnverksamheten.

Fortnox IT-driftavdelning ansvarar för infrastrukturen som levererar tjänsterna, vilket bäst kan beskrivas som ett privat moln. Efter en längre period med stabil tillväxt såg de behov av att modernisera och skala upp sin molnplattform. De sökte en långsiktig lösning som även skulle möta morgondagens krav på prestanda, säkerhet och funktionalitet. Förmågan att hantera belastningstoppar är särskilt kritisk.

– Vid månadsskiften och bokslutstider har våra kunder extra mycket att göra och det märker vi direkt, säger Peter Hall, Head of IT operations på Fortnox.

Privat eller publikt moln?

En möjlighet var att sluta med egen drift och flytta hela Fortnox tjänsteplattform till det publika molnet – i praktiken handlade det om att välja bland en handfull globala molnjättar.

– Vi kom fram till att det publika molnet inte ger oss några ekonomiska fördelar. Det kan se enkelt och billigt ut att flytta upp ett par servrar i molnet, men vi har över 1200 virtuella maskiner, många med höga prestandakrav. Om du sedan lägger till mängder med data så växer notan snabbt, säger Peter Hall.

Andra tungt vägande skäl till att fortsätta med IT i egen regi handlar om ansvarsfrågor och juridik. Den uppmärksammade Schrems II-domen i EUdomstolen har skapat en utbredd osäkerhet kring rättsläget för att lagra data genom tjänster som kontrolleras av amerikanska bolag.

– Vi får en hel del frågor om vi har egna servrar och var data lagras. Det finns en viss misstro mot amerikanska molntjänster som vi slipper med egen IT-infrastruktur. För oss skulle det heller inte ge samma känsla av kontroll att ligga i det publika molnet säger Peter Hall.

I det läget är det en konkurrensfördel för Fortnox att kunderna alltid kan veta var deras data lagras och att deras verksamhetssystem körs i en modern miljö som uppfyller höga krav både när det gäller drift- och informationssäkerhet. Kunderna ska känna sig trygga med att Fortnox hanterar deras data.

Vi vill ha en leverantör som vi har tätt samarbete med och som vill jobba på det här sättet, och det har vi i Proact
Peter Hall, Head of IT Operations Fortnox

Den nya lösningen

Valet blev att bygga nytt i egen regi, och att göra det i samarbete med Proact. Sedan tidigare har Fortnox en objektlagringslösning från Proact, vilken används dels för att arkivera stora volymer med kundrelaterade dokument, dels internt av Fortnox systemutvecklare.

– Proact föreslog en infrastrukturlösning som matchade vår kravprofil på alla punkter. De kom dessutom med motfrågor och gav alternativ till det vi hade föreslagit, vilket vi verkligen uppskattade. Eftersom vi sedan tidigare har ett tätt samarbete med Proact var vi också trygga med deras leveransförmåga och support, säger Peter Hall.

För den nya infrastrukturen till Fortnox kundplattform tog Proacts lösningsarkitekter fram en skräddarsydd multicloud-miljö. Den är uppbyggd med tre fysiska datahallar sammankopplade i ett nätverk som ger full redundans och möjliggör effektiv lastbalansering. Om en anläggning skulle falla bort kommer användarna knappt ens att märka det i form av längre svarstider.

Säkerheten främst

Hög säkerhet kring driften är en självklarhet. Det är bara ett fåtal medarbetare på Fortnox som kan administrera tjänsteplattformen. Allt kunddata är krypterat. Det betyder till exempel att Proacts medarbetare kan sköta drift och underhåll av lagringssystemet samtidigt som allt innehåll är oåtkomligt för dem.

Den nya utrustningen ägs av Fortnox medan plattformen levereras som tjänst från Proact. Lösningen bygger på en kombination av Proacts molntjänster samt teknologi från NetApp, VMware, Juniper och Commvault.

Fortnox valde även Service Management där Proact har helhetsansvar för drift, support och underhåll av IT-infrastrukturen. Hela lösningen omfattas av Proact Premium Support, vilket innebär att Proact samordnar supportinsatserna även när flera leverantörer är inblandade. Dessutom har Proact en beredskap med reservdelar för att kunna agera snabbt och självständigt på serviceärenden.

Möjliggör mer automatisering

Den nya miljön är mjukvarudefinierad från grunden, vilket i sin tur ger stora möjligheter till automatisering.

– Vi ville ta chansen att automatisera ännu mer. Det var länge sedan vi behövde installera en server manuellt, men nu gäller det hela infrastrukturen, berättar Peter Hall.

Han ser ett stort värde med att kunna sätta upp infrastrukturen som kod. Uppdateringar blir i princip självdokumenterande och felsökning enklare.

– Vi vill ha en leverantör som vi har tätt samarbete med och som vill jobba på det här sättet, och det har vi i Proact, säger Peter Hall.

Fortnox tillämpar ett liknande tänkande även på sitt kunderbjudande, med ett starkt engagemang för att driva automation och digitalisering åt kunderna. De har länge jobbat med att koppla ihop myndigheter, banker och andra systemleverantörer med Fortnox plattform för att möjliggöra sömlösa flöden som avlastar kunderna. Fortnox har även tidigt fört in AI och automatisering i utvecklingsarbetet, vilket redan givit resultat i form av nya produkter.

Fortnox har under lång tid utvecklats starkt. Ett verksamhetsmål som nu satts för 2025 är att ha nått 700 000 kunder. Något som företaget kommer att kunna leverera med stöd av sin skalbara molnplattform.

Fördelar

  • Tre sammankopplade datacenter ger stabil prestanda och högsta driftsäkerhet. Extra dataskydd med backup som tjänst från Proact.
  • Fortnox behåller full kontroll över sin ITinfrastruktur och kan garantera kunderna att deras data lagras i Sverige.
  • Skalbar plattform där kapaciteten kan byggas ut efter behov. Fortnox planerar för att fördubbla antalet kunder under en femårsperiod.
  • Mjukvarustyrd arkitektur möjliggör långt driven automatisering.

Lösningen

  • NetApp
  • VMware ESX
  • Juniper
  • Commvault
Proact föreslog en infrastrukturlösning som matchade vår kravprofil på alla punkter. De kom dessutom med motfrågor och gav alternativ till det vi hade föreslagit, vilket vi verkligen uppskattade.
Peter Hall, Head of IT Operations Fortnox

Om Fortnox

Fortnox är en företagsplattform med produkter inom bland annat bokföring, fakturering, finansiering och medarbetare. Förutom kärnprodukterna får kunderna tillgång till hundratals andra system genom partners som kopplat ihop sig med Fortnox. Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic SME. För ytterligare information se

www.fortnox.se.

Ta del av fler kundcase

#ThePowerOfData

Från en månad till en timme
Växande kommun säkrar framtiden med vass teknik och kompetent support
En kraftfull lagringsplattform kombinerat med självservice hjälper databasadministratörer och systemutvecklare att jobba mer effektivt.

Kom igång tillsammans med oss!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.