Search
Close this search box.

Kundcase

Dentsply Sirona

Lokal närvaro och tillgång till specialistkompetens väger tungt när Dentsply Sirona väljer IT-partner

Dela nu

Bransch

Levererad lösning

Sökes: En partner med rätt lösningar, hög kompetens inom datacenter och som även förstår den lokala IT-avdelningens roll i en global organisation. Med dessa förutsättningar har Dentsply Sirona utvecklat ett gott samarbete med Proact.

Utmaning

Dentsply Sirona är världens största tillverkare av lösningar för professionell tandvård. Företaget har ett komplett sortiment för tandvårdsmottagningar och dentallab, med allt vad de behöver i form av utrustning och förbrukningsvaror. Dentsply Sirona är en global koncern som har stor närvaro i Sverige sedan 2011 då man förvärvade Astra Tech. Idag bedrivs merparten av den nordiska verksamheten inom två affärsområden: dentalimplantat samt hälsovårdsprodukter – det senare inom det självständiga affärsområdet Wellspect Healthcare.

Basen ligger alltjämt i Mölndal, där drygt 1000 av koncernens 16 000 anställda arbetar, inklusive betydande utveckling och tillverkning. Här finns också en ITavdelning med betydande resurser för att stötta Dentsply Sironas verksamhet i norra Europa.

– Vi har en starkt centraliserad styrning av IT-miljön med många koncerngemensamma plattformar. Samtidigt har vi stor frihet att välja hur vi jobbar lokalt. Det fungerar bra, säger Johan Mattsson, IT-chef för norra Europa på Dentsply Sirona.

Dentsply Sirona har en hybridmiljö där en stor andel av driften hanteras i egen regi. Några applikationer köps i form av molnbaserade tjänster, bland annat HR-system, CRM (Salesforce) och kontorsstöd från Microsoft (O365). I regionen används i huvudsak Infor M3 som affärssystem och det finns även skräddarsydda system för produktionen av dentalprodukter och katetrar.

Det är svårt för oss att motivera att ha egen kompetens för ett väldigt nischat område och Proact har blivit en viktig partner genom att tillföra det.
Johan Mattsson, IT driftschef, Dentsply Sirona

På väg mot molnet

Även i övrigt finns en tydlig riktning mot molnet, där Dentsply Sirona stegvis flyttar delar av den centrala IT-driften till Microsofts molnplattform Azure. Vissa system ligger redan helt i molnet, exempelvis externwebben och e-handeln. Något som inte förändras av molnstrategin är att ansvar och kontroll stannar hos det egna IT-teamet – med mindre undantag har Dentsply Sirona inte använt sig av vanlig outsourcing.

Koncernens datacenter är strikt standardiserade, med enhetlig infrastruktur och samma systemplattformar överallt. I dag används utrustning främst från Dell EMC och Cisco. Dentsply Sirona genomför sedan löpande upphandlingar lokalt och väljer de partners som ska leverera produkter och tillhörande tjänster. Dentsply Sirona har under en rad år anlitat Proact. Inledningsvis handlade det om backup och en arkivlösning för data. Efter hand har det tillkommit fler leveranser och samarbetet har breddats till att omfatta hela datacenterområdet, utökad support och konsulttjänster.

– Vi jobbar gärna med lokala leverantörer. Det är jätteviktigt att Proact har en närvaro i Göteborgsregionen och att vi kan träffas med jämna mellanrum, säger Johan Mattsson.

Det senaste större projektet gällde en modernisering av den centrala backupfunktionen, där Dentsply Sirona valde Proacts förslag. Lösningen drar nytta av den senaste teknologin och innebär att all data nu kan omfattas av samma starka skydd. Det har också blivit möjligt att fasa ut det sista av traditionell bandbackup.

Ibland vill Dentsply Sirona få direkt kontakt med produktleverantörerna, något som Proact som partner har visat stor förståelse för. – De har bland annat hjälpt oss få till möten som vi har önskat och fört vidare krav från oss till leverantörerna i samband med upphandlingar. Med Proact har det alltid gått att ordna en lösning som vi är nöjda med som kund, på alla nivåer. De känner vår verksamhet väl och förstår hur det är att vara en del av ett stort globalt företag, säger Johan Mattsson.

Kompetensförsörjning

Dentsply Sirona anlitar också Proact för konsultuppdrag där man efterfrågar specialistkunskap inom lagring, backup och nätverk. Det handlar både om punktinsatser och längre uppdrag där Proacts konsulter finns på plats. – Det är svårt för oss att motivera att ha egen kompetens för ett väldigt nischat område och Proact har blivit en viktig partner genom att tillföra det. Det finns en kontinuitet hos dem som vi värdesätter – till exempel att vi får jobba med samma personer under en längre tid, säger Johan Mattsson.

Fördelar

 • Förståelse
  Dentsply Sirona uppskattar Proact som en partner som kan deras verksamhet och hur den globala IT-organisationen styrs.
 • Kompetens
  Proacts konsulter tillför specialistkompetens där Dentsply Sirona inte kan eller vill anställa egen personal.
 • Närvaro
  Proact lever upp till Dentsply Sironas krav på tillgänglighet och att finnas på plats när det behövs.

Lösning

 • Dentsply Sirona har ett flertal produkter och lösningar inom datacenter som levererats och underhålls av Proact. Hit hör bland annat servrar och lagringssystem och en molnanpassad backuplösning från Dell EMC
 • All support omfattas av den högsta servicenivån, 24/7.
 • Proact tillför även specialistkunskap genom konsulttjänster inom lagring, backup och nätverk.
Det är svårt för oss att motivera att ha egen kompetens för ett väldigt nischat område och Proact har blivit en viktig partner genom att tillföra det.
Johan Mattsson, IT driftschef, Dentsply Sirona

Om Dentsply Sirona

Dentsply Sirona är världens största tillverkare av produkter och system för professionell tandvård. Företaget har cirka 16 000 anställda, med närvaro i över 40 länder. Sedan förvärvet av Astra Tech 2011 har Dentsply Sirona en betydande verksamhet i Sverige inom dentalimplantat. I Mölndal finns även huvudkontoret för koncernbolaget Wellspect som tillverkar kontinensprodukter (katetrar) för människor med blås- och tarmdysfunktion.

www.dentsplysirona.com/sv-se

www.wellspect.com

 

Ta del av fler kundcase

#ThePowerOfData

En flytt till molnet som skapar mervärde.
Lokal närvaro och tillgång till specialistkompetens väger tungt när Dentsply Sirona väljer IT-partner
Ett privat moln som möjliggör tillväxt och automation

Kom igång tillsammans med oss!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.