Sök
Stäng denna sökruta.

Kundcase

Colly Company

Ny tjänst för datahantering skapar redundans och bäddar för smidig övergång till molnet

Dela nu

Bransch

Levererad lösning

Colly Company har valt en strategi som innebär en stegvis övergång till molnet från sin IT-infrastruktur som drivs internt. Men innan detta har genomförts behövde företaget ersätta sin anläggning för sekundär datalagring. Proact erbjöd en lösning som ger mervärde. Den nya tjänsten för datahantering som bygger på NetApp Private Storage as a Service erbjuder lagring, backup och katastrofsäkring inom ett molnanpassat ramverk. Den låter Colly Company behålla kontrollen över sitt data samtidigt som de kan dra nytta av möjligheterna med det publika molnet.

Utmaningen

Colly Company, som ingår i den börsnoterade Indutrade-koncernen, marknadsför tekniskt kvalificerade komponenter och funktionslösningar till industrin i Norden. I dag hanterar Colly merparten av sin IT centralt genom ett eget datacenter, vilket även betjänar ytterligare ett tiotal Indutrade-bolag.

Som ett led i sin affärsstrategi har Colly Company ställt in sig på en planerad, stegvis övergång till molnet och att på sikt avveckla företagets interna IT-infrastruktur. Det betyder bland annat att ny hårdvara för datacenter inte köps in som ersättning till äldre. Ett första steg har tagits genom att flytta ut driften av affärssystemet.

Colly Company har använt sig av ett sekundärt datacenter som erbjuder redundans genom replikering av allt data. När beskedet kom om att denna anläggning skulle stängas behövde företaget ersätta den med en ny lösning för datahantering.Colly Company ville ha den levererad som en tjänst, utan krav på kapitalinvesteringar eller att sätta av egna resurser till den dagliga driften. Ett ytterligare krav var att den nya lösningen skulle ligga i linje med, och helst också underlätta, företagets strategiska plan för en stegvis övergång till molnet.

Proact och Colly Company har sedan lång tid ett samarbete kring IT-infrastruktur, både den som Colly driver internt och genom tjänster som hanteras av Proact. Företaget utnyttjar lagringsplattformar från NetApp som Proact har levererat och ger support på. Colly Company har också anlitat Proact som rådgivare inom IT-arkitektur och molnstrategi.

– Vi har stort förtroende för Proact som experter och rådgivare. De har betytt mycket för utformningen av den IT-miljö vi har idag och kan alltid uppdatera oss kring de tekniska frågor som är viktiga för oss, både när det gäller den befintliga miljön och allt som rör molnet, säger Gürhan Özay, IT-ansvarig på Colly Company AB.

 

Vi befinner oss ännu i startfasen för övergången till molnet och vill inte bli påtvingade en tidsplan. Med NPS as a Service från Proact kan vi behålla kontrollen, både över vårt data och molnstrategin
Gürhan Özay, IT Ansvarig Colly

Lösningen

Närmast till hands i sökandet efter en ny sekundärsajt för datalagring var att flytta till en ny anläggning och göra en liknande eller rentav identisk installation som den befintliga. Detta vore den enklaste lösningen, även om den inte skulle ge några fördelar.

Proact föreslog istället ett alternativ som erbjöd större potential: NetApp Private Storage as a Service (NPS as a Service).

Det är en tjänst som erbjuder en komplett lösning för lagring samt backup och som utnyttjar en patentsökt arkitektur där lagring på NetApp-system knyts samman med serverresurser i det publika molnet. Detta är möjligt samtidigt som data och servrar såväl fysiskt som logiskt kan hållas separerade.

NPS as a Service medger anslutning till flera av marknadens ledande molnplattformar parallellt – eller att växla mellan olika moln – utan att data behöver flyttas till molnet. Det lägger grunden för en mycket flexibel modell för IT-leverans som är enkel att skala och anpassa i takt med att verksamhetens behov förändras hos Colly Company eller andra Indutrade-bolag, samtidigt som totalkostnaderna blir lägre. Det betyder också att företaget behåller kontrollen över sitt data med stöd av privat lagring i NetApp-system som kan vara placerade internt eller i något av Proacts datacenter.

Tack vare att Colly Company redan hanterar sin primära datalagring med en NetAppplattform och att Proacts lagringstjänster har samma tekniska grund var det bäddat för en smidig övergång. NPS as a Service kördes inledningsvis parallellt med den befintliga sekundära lagringslösningen så att funktionen kunde säkerställas innan den sistnämnda fasades ut.

Från sin NPS-tjänst har Colly Company en egen höghastighetslänk till Amazon Web Services (AWS) genom Amazon Direct Connect, vilket ger en privat anslutning från AWS till kundens eget datacenter eller där lagringen är placerad. Denna lösning ger lägre nätverkskostnader och erbjuder högre kapacitet jämfört med en Internet-baserad anslutning till molnet, samtidigt som prestanda blir jämnare. Den har också funktioner för vituell routing och virtuella nätverk så att flera moln kan bryggas samman enkelt och säkert.

Colly Company står nu redo att använda AWS tjänster för exempelvis databaser och applikationer tillsammans med sin NPS-lösning. Med molnanpassad lagring som förblir en privat resurs kan varje applikation placeras fritt, antingen genom en traditionell installation i eget datacenter eller levereras som tjänst från AWS.

– Med tiden kommer molnet med största säkerhet att bli vårt första val. Och det finns flera skäl till det, bland annat kostnadsfördelar. Men vi befinner oss ännu i startfasen för övergången till molnet och vill inte bli påtvingade en tidsplan. Med NPS as a Service från Proact kan vi behålla kontrollen, både över vårt data och vår molnstrategi, säger Gürhan Özay.

Utöver de uppenbara fördelarna med att bli förberedda för molnet har NPS as a Service också medfört att Colly Company klarar sig utan av den separata tjänst för katastrofsäkring som tidigare använts, vilket sparar kostnader.

Fördelar

 • Kontroll över eget data.
  Privat lagring och backuphantering inom ramen för en molnbaserad miljö.
 • Redo för molner
  Möjliggör en flexibel multimolnmodell med övergång i kundens takt.
 • Möjligheter med molner
  Tillgång till AWS breda tjänsteutbud.
 • Kostnadsbesparing
  Inget behov av separat lösning för katastrofsäkring.

Komponenter

 • NetApp Private Storage as a Service från Proact
 • Höghastighetslänk till Amazon Web Services (AWS)
Vi har stort förtroende för Proact som experter och rådgivare. De har betytt mycket för utformningen av den IT-miljö vi har idag och kan alltid uppdatera oss kring de tekniska frågor som är viktiga för oss, både när det gäller den befintliga miljön och allt som rör molnet
Gürhan Özay, IT-ansvarig på Colly Company AB.

About the customer

Ta del av fler kundcase

#ThePowerOfData

Från en månad till en timme
Förstärkt molnbackup ger trygghet i O365
Vältajmad modernisering av IT-stödet gav bästa förutsättningarna för eff ektivt distansarbete

Kom igång tillsammans med oss!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.