Sök
Stäng denna sökruta.

Kundcase

Biobank Sverige

Säker hantering av modern utvecklingsmiljö

Dela nu

Bransch

Levererad lösning

Biobank Sverige IT sökte en driftpartner som både kan möta deras höga krav på informationssäkerhet och har expertis inom den moderna utvecklingsmiljön med Kubernetes. Biobank Sverige har som uppdrag att organisera en nationell infrastruktur för biobankerna, som ansvarar för att bevara medicinska prover. Alla regioner och medicinska fakulteter samt näringsliv och patientorganisationer är en del av biobanksinfrastrukturen. Biobank Sverige IT driver de nationella utvecklingsprojekten inom IT samt förvaltning och teknisk support av de egenutvecklade system som används av Biobank Sverige.

Utmaning

Verksamheten startade i slutet av 2020 med ett tekniskt arv i form av ett administrativt system som tidigare hanterats av Inera, digitaliseringsbolaget som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Att alla Sveriges biobanker ska få en gemensam, långsiktig lösning för att hantera gemensamma utmaningar som finns med digitalisering.

– Det viktigaste syftet med att bilda Biobank Sverige och flytta systemutveckling och förvaltning hit var att organisationen skulle kunna jobba närmare verksamheten, säger Peter Hedman, chef för Biobank Sverige IT.

 

Lagstiftning påverkar systemen

Samtidigt stod biobankerna inför stora förändringar. 2023 fick Sverige en ny biobankslag, med främsta syfte att skydda integriteten hos dem som har lämnat prover. Lagen ska samtidigt möjliggöra att prov kan användas för vård och forskning. Biobankslagen påverkade i hög grad systemen och krävde nyutveckling, exempelvis när det gäller rätten att ändra samtycke, vilket nu enkelt kan göras digitalt via 1177. Uppdraget för Biobank Sverige IT handlar också om fortsatt digitalisering av biobankernas administration, bland annat ansökningsförfarandet som tidigare varit pappersbaserat.

När Biobank Sverige IT startade fanns stora behov av förnyelse av systemen, både sett till funktionaliteten och tekniskt. För att bygga en modern och stabil grund för framtiden var det naturligt att utnyttja agila utvecklingsmetoder och containterteknik med Kubernetes som övergripande plattform.

För en så specialiserad verksamhet finns inget som ens liknar ett färdigt system tillgängligt på marknaden. Det mesta blir med nödvändighet skräddarsytt och därför är det egna utvecklingsarbetet centralt för Biobank Sverige IT. Detsamma gäller dock inte IT-driften.

– Vi har valt att inte själva jobba med drift. Utvecklingsarbetet står i fokus och det är det som vi är riktigt bra på. Vi vill ha en ganska slimmad organisation med fokus på att hjälpa biobankerna och jobba nära dem med de administrativa systemen, säger Peter Hedman.

Komplex kravbild

För att hitta en ny driftpartner genomfördes en upphandling. Man sökte till att börja med en tjänst med starkt stöd för containermiljön och Kubernetes. Det faktum att Biobank Sverige har många olika intressenter som sinsemellan ställer olika krav, fick också stor betydelse för upphandlingen. En hel del anbud föll bort eftersom det var svårt att tillgodose alla krav och önskemål från de 21 regionerna.

Biobankerna har med sin verksamhet måttliga krav på tillgänglighet. Det är en betydande skillnad mot många andra system inom vården som måste vara i gång dygnet runt.

– Men säkerheten är väldigt viktig, framför allt vad gäller informationen som lagras. Vi hanterar personuppgifter och vill vara trygga med att det sker på ett väldigt säkert sätt. För att göra det seriöst blir det ett väldigt omfattande arbete, säger Peter Hedman.

Vi har valt att inte själva jobba med drift. Utvecklingsarbetet står i fokus och det är det som vi är riktigt bra på.
Peter Hedman, Chef för Biobank Sverige IT

Rådgivning som stöd

Samarbetet och ansvarsfördelningen mellan driftpartnern och utvecklingsteamet var en annan viktig faktor i upphandlingen. Utöver rätt kompetens kring driften och att kunna möta de speciella kraven från verksamheten sökte Biobank Sverige IT en partner som också kan agera aktivt som rådgivare och föreslå bra lösningar.

– Vi tar gärna hjälp för att slippa lägga en massa tid på att hålla oss insatta och fundera på den delen av utvecklingskedjan. Det kan exempelvis handla om nya verktyg för containermiljön som underlättar för våra utvecklare, säger Peter Hedman.

Kubernetes bygger till stor del på Open Source och det finns en uppsjö av verktyg och produkter avsedda för utvecklare som jobbar i den miljön. Nyheterna kommer tätt och det är angeläget att hålla koll på dessa.

Lösningen för Biobank Sverige IT blev en komplett infrastrukturtjänst, Proact Managed Container Platform som levereras av Proact i samarbete med konsulter från dotterbolaget Conoa. Som namnet antyder ger den tillgång till en containerplattform som både hanterar produktions- och utvecklingsmiljön med Kubernetes.

– Vi har goda erfarenheter från starten med Proact och Conoa. Vi hade en snäv tidplan för migreringen, men det hela gick smidigt tack vare ett gott samarbete, säger Peter Hedman.

 

Experter inom Cloud Native och Kubernetes

Proact och Conoa har en rad certifieringar för Kubernetes från Cloud Native Computing Foundation (CNCF):

 • Plattformsleverantör: Certified Kubernetes Administrator – Hosted.
 • Tjänsteleverantör: Kubernetes Certified Service Provider
 • Utbildningspartner: Kubernetes Training Partner
 • Säkerhetsspecialist: Kubernetes Security Specialist Certification
 • Utvecklare: Certified Kubernetes Application Developer

Managed Services från Proact är också certifierade enligt ISO 27001-standarden för informationssäkerhet.

Fördelar

 • Komplett plattform
  Fullt stöd för både produktions- och utvecklingsmiljön.
 • Säkerhet och regelefterlevnad
  ISO 27001-certifierad med drift i Sverige.
 • Skalbar leverans
  Dedikerad miljö för att flexibelt möta behov av prestanda och skalbarhet
 • Specialistkompetens
  Bevakning av Kubernetes och rådgivning om utvecklingsmiljön.

Lösning

 • Proact Managed Container Platform. En fullt managerad Kubernetesbaserad Containerplattform som Biobank Sverige använder för test och utveckling samt produktion.
Vi hade en snäv tidplan för migreringen, men det hela gick smidigt tack vare ett gott samarbete med Proact och Conoa.
Peter Hedman, Chef för Biobank Sverige IT

Om Biobank Sverige IT

Biobank Sverige IT arbetar på uppdrag av Biobank Sverige med nationella utvecklingsprojekt inom IT samt förvaltning och teknisk support av biobankernas administrativa system. Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, universitet, näringsliv och patientorganisationer för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling av patienter. Arbetet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Vinnova via Swelife.

www.biobanksverige.se

Ta del av fler kundcase

#ThePowerOfData

Säker hantering av modern utvecklingsmiljö
Från en månad till en timme
En flytt till molnet som skapar mervärde.

Kom igång tillsammans med oss!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.