Search
Close this search box.

Kundcase

AFA Försäkring

Från en månad till en timme

Dela nu

Bransch

Levererad lösning

När AFA Försäkring moderniserar sin IT från grunden kan utvecklingsarbetet snabbas upp dramatiskt. Genom att flytta verksamhetssystemen till en containerbaserad plattform blir det möjligt att nå målet.

Utmaningen

AFA Försäkring ägs av parterna på den svenska arbetsmarknaden. Uppdraget är att administrera den arbetsskadeförsäkring som bestäms i kollektivavtal. Över fyra miljoner människor omfattas av AFA-försäkringarna som ger ekonomiskt stöd vid arbetsoförmåga.

AFA har egna datacenter och driver även systemutvecklingen i egen regi. De befintliga verksamhetssystemen har utvecklats över många år och organisationen har idag ett 70-tal utvecklare.

Femårsplan sätter riktiningen framåt

2019 sjösatte AFA Försäkringar en ny IT-strategi som sätter riktningen framåt:

– Vi jobbar efter en femårsplan där vi ska gå från att ”producera till att konsumera” IT, säger Patrik Grönlund, chef för IT-infrastruktur och drift på AFA Försäkring.

Det öppnar för en ökad andel externa tjänster, system och applikationer. Samtidigt kommer AFA att modernisera sina egna system, både genom nyutveckling och successiv anpassning av det befintliga verksamhetsstödet.

– Under de första två åren har vi lagt grunden med en utvecklingsplattform som Conoa hjälpt oss med att sätta upp. De har rätt kompetens om containertekniken och har gjort det här flera gånger. Nu har vi de tekniska förutsättningarna på plats, säger Patrik Grönlund.

De tre följande åren sker mycket av moderniseringen av AFA:s affärssystem och i slutet av perioden ska alla verksamhetskritiska delar vara containeriserade. Att skriva om delar av koden är en förutsättning för att kunna modernisera. De befintliga monolitiska systemen behöver brytas ner för att anpassas till framtidens tjänstebaserade arkitektur. Den gör det enkelt att flytta system och laster mellan AFA:s egna datacenter. I princip blir de också lika enkelt att gå till molnet, där AFA tidigare inte haft någon närvaro att tala om.

– I framtiden kommer vi även att konsumera molntjänster. Vi har ingen uttalad plan för att allt ska till molnet, men tror på någon form av hybridmodell. Nu gäller det att skapa de bästa förutsättningarna för den, säger Patrik Grönlund.

Möjliggör automation och förändrade arbetssätt

En avgörande fördel med den nya containerbaserade plattformen är att AFA:s utvecklingsarbete blir effektivare och mer snabbrörligt. Tidigare har det i genomsnitt tagit 30 dagar från det att utvecklingsarbetet inleds till att ny kod kan tas i drift.

– Med modern infrastruktur som möjliggör automation och förändrade arbetssätt ska vi kunna göra samma förändring i en applikation på mindre än en timme. Det är så vi har satt själva mottot för förändringsarbetet: ”Från månad till timme”, berättar Patrik Grönlund.

Conoa har lett utbildningar för AFA om containerteknik och DevOps, där även ledningen har deltagit. Medarbetarna inom utveckling och drift har fått djupare teknisk utbildning inom containerisering och Kubernetes. Vidare har AFA startat ett kompetenscenter, DevOps Excellence Center, för att definiera den nya utvecklingsplattformen och sedan stötta utvecklingsteamen så att alla kan börja jobba med den.

Andreas Holmström på AFA Försäkring är specialist på DevOps och infrastruktur. Hans arbete inom kompetenscentret handlar bland annat om att ta fram riktlinjer för att integrera delar av de befintliga verksamhetssystemen och anpassa dem till den moderna plattformen. Containertekniken gör det lättare att återanvända kod och därmed undvika dubbeljobb, men för att det ska lyckas i praktiken behöver alla göra likadant.

– Vi har först byggt upp en “best practise” och tagit fram nya ”AFA-metoder” som vi ska följa i utvecklingen framöver. Tanken är att jobba så standardiserat som möjligt. Sedan gäller det att föra in det arbetssättet i alla våra team. Vi tittar framför allt på att det ska vara ”lätt att göra rätt”, säger Andreas Holmström.

Snabbare utveckling och kortare ledtider

Vid sidan av produktivitetsvinsterna – som snabbare utveckling och kortare ledtider ger containertekniken också fördelar i form av större flexibilitet och bättre kvalitet.

–Vi får en mer lätthanterlig infrastruktur. Den blir lättare att skala ut, inte bara sett till kapaciteten utan också ur ett funktionsperspektiv. Med infrastruktur som kod får vi också en helt annan spårbarhet, säger Andras Holmström.

Tidigare har det varit svårt att se vilka förändringar som gjorts, av vem och varför. Dessutom blir det lättare att tillämpa en ”fyra ögon”-princip för kvalitetssäkring, där utvecklaren tar hjälp av en kollega som granskar ny kod innan den sätts i produktion.

Det är inte bara tekniken som förändras med containrar och DevOps. För AFA Försäkring handlar det också om att ta till sig nya arbetssätt och bygga en ny kultur som omfattar hela IT-organisationen.

– Det är ett stort skifte vi genomför. Conoa har från början varit superviktiga för att vi ska kunna sätta i gång förändringsarbetet och de är fortfarande väldigt viktig del av den här resan, säger Patrik Grönlund.

 

– I framtiden kommer vi även att konsumera molntjänster. Vi har ingen uttalad plan för att allt ska till molnet, men tror på någon form av hybridmodell.
Patrik Grönlund Chef för IT-infrastruktur och drift AFA Försäkring

Möjliggör automation och förändrade arbetssätt

En avgörande fördel med den nya containerbaserade plattformen är att AFA:s utvecklingsarbete blir effektivare och mer snabbrörligt. Tidigare har det i genomsnitt tagit 30 dagar från det att utvecklingsarbetet inleds till att ny kod kan tas i drift.

– Med modern infrastruktur som möjliggör automation och förändrade arbetssätt ska vi kunna göra samma förändring i en applikation på mindre än en timme. Det är så vi har satt själva mottot för förändringsarbetet: ”Från månad till timme”, berättar Patrik Grönlund.

Conoa har lett utbildningar för AFA om containerteknik och DevOps, där även ledningen har deltagit. Medarbetarna inom utveckling och drift har fått djupare teknisk utbildning inom containerisering och Kubernetes. Vidare har AFA startat ett kompetenscenter, DevOps Excellence Center, för att definiera den nya utvecklingsplattformen och sedan stötta utvecklingsteamen så att alla kan börja jobba med den.

Andreas Holmström på AFA Försäkring är specialist på DevOps och infrastruktur. Hans arbete inom kompetenscentret handlar bland annat om att ta fram riktlinjer för att integrera delar av de befintliga verksamhetssystemen och anpassa dem till den moderna plattformen. Containertekniken gör det lättare att återanvända kod och därmed undvika dubbeljobb, men för att det ska lyckas i praktiken behöver alla göra likadant.

– Vi har först byggt upp en “best practise” och tagit fram nya ”AFA-metoder” som vi ska följa i utvecklingen framöver. Tanken är att jobba så standardiserat som möjligt. Sedan gäller det att föra in det arbetssättet i alla våra team. Vi tittar framför allt på att det ska vara ”lätt att göra rätt”, säger Andreas Holmström.

Snabbare utveckling och kortare ledtider

Vid sidan av produktivitetsvinsterna – som snabbare utveckling och kortare ledtider ger containertekniken också fördelar i form av större flexibilitet och bättre kvalitet.

–Vi får en mer lätthanterlig infrastruktur. Den blir lättare att skala ut, inte bara sett till kapaciteten utan också ur ett funktionsperspektiv. Med infrastruktur som kod får vi också en helt annan spårbarhet, säger Andras Holmström.

Tidigare har det varit svårt att se vilka förändringar som gjorts, av vem och varför. Dessutom blir det lättare att tillämpa en ”fyra ögon”-princip för kvalitetssäkring, där utvecklaren tar hjälp av en kollega som granskar ny kod innan den sätts i produktion.

Det är inte bara tekniken som förändras med containrar och DevOps. För AFA Försäkring handlar det också om att ta till sig nya arbetssätt och bygga en ny kultur som omfattar hela IT-organisationen.

– Det är ett stort skifte vi genomför. Conoa har från början varit superviktiga för att vi ska kunna sätta i gång förändringsarbetet och de är fortfarande väldigt viktig del av den här resan, säger Patrik Grönlund.

Fördelar

Leverans från Conoa

  • Containerplattform – arkitektur och införande
  • Stöd vid on-boarding av applikationer
  • Utbildningar för AFA:s ledning, drift och utveckling
  • Rancher – verktyg för containerhantering
  • Hashicorp Vault – säkerhetsverktyg

About the customer

Ta del av fler kundcase

#ThePowerOfData

En kraftfull lagringsplattform kombinerat med självservice hjälper databasadministratörer och systemutvecklare att jobba mer effektivt.
Förstärkt molnbackup ger trygghet i O365
Automatisk logghantering med Splunk hjälper SkiStars utvecklare att fånga felen snabbt

Kom igång tillsammans med oss!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.