Fortnox

Ett privat moln som möjliggör tillväxt och automation Fortnox är en framgångssaga i den svenska mjukvarubranschen. De var först med att erbjuda en webbaserad plattform för redovisningstjänster. Framgången kom snabbt, och den har hållit i sig. Fortnox startade 2001, långt innan begreppet SaaS (Software-as-a-Service) hade myntats, även om det egentligen är vad Fortnox alltid levererat. […]

Proact hjälper sina kunder att påskynda sina digitaliseringsresor

Svenska myndigheter, som lärosäten, står inför regulatoriska utmaningar kring hur de lagrar data i molntjänster. En ny lösning från svenska IT-företaget Proact låter användaren enkelt hantera sitt data mellan olika molntjänster och samtidigt uppfylla alla krav på datalagring. Svenska lärosäten kan snabbt få tillgång till Proacts lösning tack vare OCRE-ramavtalet.

We advise on your data strategy

We provide our customers with consultancy and architecture services that deliver data strategies. These enable you to meet challenges, deal with complexity and uncertainty and plot a course for success. That’s what we call the #thepowerofdata

Let’s Talk Automation and Cloud Foundation | Proact Let’s Talk Data Podcast

Christian Mohn and Rudi Martinsen talk to us about automation and everything necessary to make it possible. We cover the integral role played by Cloud Foundation, the importance of standardisation and future developments. We also review several use cases and examine which costs exactly are involved in the successful implementation of automation.

Göteborgs Universitet

Förstärkt molnbackup ger trygghet i O365 Planerna på att flytta universitets mailservrar till Office 365 var redan klara. Då inträffade en incident som underströk vikten av en pålitlig backupfunktion. Den nya molnlösningen kompletterades därför med lokal mailbackup som förstärker dataskyddet. Utmaning Göteborgs universitet hade planerat att stegvis flytta över medarbetarnas mail till molnet vmed början […]

Let’s talk data – Security

ONLINE WEBINAR (SWEDISH)
Welcome to Proact´s new talkshow – Let´s talk data!
In this program series, we touch on current topics and discuss with guests in the studio. The talk show is in Swedish.