A&M Stabtest GmbH

A new IT infrastructure — compatible with the existing building and all the regulations of the pharmaceutical industry A&M STABTEST GmbH is one of the largest analysis service providers for the pharmaceutical industry in Europe. They needed a completely new, reliable infrastructure for the IT in a new building that met all the regulations of […]

Taiyo Yuden Europe GmbH

Taiyo Yuden Europe GmbH’s customers expect maximum delivery reliability and flexibility at a minimum price. To achieve this, the organisation’s IT had to meet the challenges of providing fast accessibility, representative arrangements and insight into the status of the most diverse processes at all time

Proact har tecknat ett avtal om att förvärva sepago i Tyskland för att öka sin kapacitet kring publika moln

Proact and sepago

Proacts har tecknat ett avtal om att förvärva det tyska IT-konsultföretaget sepago GmbH i syfte att öka Proacts marknadsnärvaro och expertis när det gäller att leverera IT-konsulttjänster och publik molntransformation till stora och medelstora företag. Förvärvet förväntas slutföras i början av juli. Förvärv är en viktig del av Proacts tillväxtstrategi för att bredda sina tjänster […]