Sök
Stäng denna sökruta.

Strategisk plan

Proact har en tydlig strategisk agenda för tillväxt, väl i linje med våra finansiella mål…

Strategiska mål och fokusområden

Proacts strategi fokuserar fortsatt på att stärka bolagets position som en hållbar leverantör av hybrida molntjänster.

I centrum står att hjälpa kunder att lagra, skydda och driva affärsvärde från data. För att uppnå uppsatta tillväxt- och lönsamhetsmål arbetar bolaget med fem strategiska fokusområden.

Långsiktiga finansiella mål

Tillväxt
> 0 %
Marginal
> 0 %
Skuldsättning
< 0 x
Avkastning på sysselsatt kapital
> 0 %

Strategiska fokusområden

Bredda vår marknadsposition

Vårt erbjudande, geografiska spridning, kompetens och starka partnerrelationer ger oss goda möjligheter att ytterligare förstärka vår marknadsposition som en hållbar och säker leverantör av hybrida molntjänster. I strategiska partnerskap hjälper vi våra kunder i strävan att digitalisera, skapa effektivitet och flexibilitet samt säkra sin data.

Prioriteringar

Vi ska fortsätta utveckla vår portfölj inom både datacenter och hybrida molntjänster genom interaktion med våra partners och kunder. Vi ser stora möjligheter inom värdedrivande tjänster ovanpå det publika molnet med vår specialistkunskap och konsultativa verksamhet inom exempelvis hybrida molntjänster genom nära samarbete med våra partners och kunder, kubernetesarkitektur, datahantering och AI-lösningar.

Prioriteringar

Genom enhetliga processer och datadrivet beslutsfattande strävar vi efter maximal kostnadseffektivitet i våra leveranshubbar. Automation och samordning av program säkerställer därtill en snabb och precis leverans. Vårt åtagande för kontinuerlig förbättring håller oss i framkant, samt skapar en dynamisk organisation anpassad till marknadens krav.

Prioriteringar

I kärnan av företagsstrategin placerar vi våra medarbetare och vår kultur. Våra kärnvärden och arbete med mångfald genomsyrar företagskulturen. Vi tror på framgång genom våra medarbetare, drivet ur talang, engagemang och starkt ledarskap. Proact strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare både för nuvarande och framtida medarbetare.

Prioriteringar

Fokus ligger fortsatt på att accelerera vår strategiska agenda med företagsförvärv med sikte på att ytterligare förstärka hybrida molnkompetenser och öka marknadsandelar.

Prioriteringar

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.