IT-säkerhet

Förbättra er organisations IT-säkerhet och försvar mot cyberhot och utöka kapaciteten för ert IT-team med vår expertis och våra resurser.

Bekämpa föränderliga cybersäkerhetshot

Utöka ert team med säkerhetsresurser

Bristen på säkerhetsresurser på marknaden är stor, vi kan hjälpa dig att fylla luckorna.

Reagera snabbt på varningssignalerna

Låt specialister undersöka eventuella varningar och vidta nödvändiga åtgärder.

Se till att ha rätt teknik

Hitta teknik som uppfyller era säkerhetsbehov och lite till.

Optimera er nuvarande lösning

Få ut mer av de säkerhetslösningar ni redan investerat i.

Håll din IT-miljö säker dygnet

Var redo att svara på cyberhot även utanför normala kontorstider.

Balansera investeringar och minska riskerna

Maximera ROI för säkerhet trots minskat leverantörsutbud och budgetbegränsningar.

Säkra er organisation som om det vore ert hem

När vi lämnar våra hem ser vi till att låsa dörren och stänga fönstren för att säkerställa att ingen obehörig kan ta sig in – på samma sätt borde vi se till att skydda vår verksamhet. Utan flera lager av försvar är din organisation öppen för attacker, särskilt utanför ordinarie öppettider.

Tänk dig att du kommer hem från jobbet och upptäcker att du har haft inbrott. Du vet inte vad som har stulits eller om inbrottstjuvarna fortfarande är kvar. Detta är precis vad som kan hända när en cyberbrottsling bryter sig in i ditt nätverk. Oupptäckta kan de ha varit där i månader och orsakat stor skada. Skaffa ett heltäckande skydd i flera lager så minskar risken radikalt för attacker men även omfattningen av skadan en attack kan orsaka.

Varför Proact?

Cybersäkerhet är en av de största utmaningarna företag står inför idag, och många kämpar för att fylla resurs- och kunskapsluckor i sin säkerhetsuppsättning. Vår expertis och våra lösningar kan hjälpa dig att övervinna dessa utmaningar. Vi ger rådgivning och support för både nya säkerhetsinställningar och utnyttjande av befintlig teknik.

Våra hanterade tjänster inkluderar kontinuerlig övervakning, intrångupptäckt och svar från vårt 24/7 säkerhetsoperationscenter (SOC).

Med lång erfarenhet av SOC-utveckling och certifieringar såsom ISO27001, ISO9001 och PCI DSS Level 1, kan du lita på vår tillförlitliga och strategiska säkerhetsplanering. Att samarbeta med oss innebär att du utökar ditt säkerhetsteam och får tillgång till några av Europas ledande säkerhetsexperter, men till en bråkdel av kostnaden mot att bygga upp en egen SOC-funktion.

Förbättra din cybersäkerhet och utnyttja vår expertis till en bråkdel av kostnaden för att bygga ett internt team. Kontakta en av våra experter idag för att komma igång.

24/7 SOC

Fullt hanterade detektions- och svarstjänster (MDR).

Över 10 års erfarenhet av att tillhandahålla hanterade säkerhetstjänster

Security-brochure

Idag är e-mail med riskfyllt innehåll så välgjorda att det ofta är svårt att identifiera dem. När de väl öppnats kan de orsaka stor skada. Denna risk var för stor för oss, så vi beslutade att utöka vår säkerhetsstrategi genom att inkludera sk. Sandbox-miljöer för e-mail. På så sätt gav vi våra användare en trygg arbetsmiljö.”

Ta kontakt med

en av våra experter
Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Anmälan är öppen till Proact Sync 2023

11 oktober på At Six i Stockholm eller
25 oktober på Elite Park Avenue i Göteborg