Sök
Stäng denna sökruta.

Dra nytta av det publika molnet

Utnyttja flexibiliteten och skalbarheten hos en publik molntjänst med hjälp av vår experthjälp och hantering.

När är publika moln det bästa alternativet?

Publika moln kan vara ett utmärkt val för ert företag om ni vill expandera er verksamheter och dra nytta av den senaste teknologin. Här är några viktiga möjligheter som erbjuds av publika molntjänster:

Men alla publika moln är inte likadana. Beroende på er organisations behov kan er strategi för publika moln omfatta olika modeller, som definieras i grafiken:

Smidig migrering och effektiv hantering

Förenkla hantering av infrastrukturen

Öka effektiviteten med en centraliserad plattform för automation, övervakning och orkestrering.

Minska de totala IT-kostnaderna.

Minska behovet av dyr egen hårdvara och underhåll genom att införa en "pay-as-you-go-modell".

Håll dig uppdaterad med förändringar i verksamhetens krav

Enkel skalning för att anpassa sig till skiftande behov och integrering av nya teknologier.

Höj datasäkerheten och efterlevnad av regler

Bygg förtroendet hos kund och intressenter genom robust kryptering och säkerhet.

Maximera er ROI för publika moln med Proact

Automatiserad hantering och implementation

Automatiserad hantering och implementation

Vi hjälper er att förenkla IT-hantering och implementering genom att automatisera rutinuppgifter och processer.

Sömlös integration

Sömlös integration

Vi förstår vikten av kompatibilitet med befintlig infrastruktur, vilket är anledningen till att vår lösning för publika moln är utformad för att smidigt integreras med er nuvarande miljö

Skalbarhet

Skalbarhet

Oavsett om ni behöver mer lagring, beräkningskraft eller ytterligare tjänster kan vår lösning skala för att snabbt tillgodose era önskemål.

Expertsupport

Expertsupport

Vårt team av erfarna specialister är tillgängliga dygnet runt för att hjälpa er med alla frågor eller problem som kan uppstå under implementering eller pågående drift.

Proaktivt underhåll och övervakning

Förebyggande underhåll och övervakning

Vi identifierar och åtgärdar potentiella problem i ett tidigt skede, vilket garanterar optimal prestanda och förebygger störningar.

Datakryptering och säkerhet

Datakryptering och säkerhet

Var trygg med att er data är skyddat samt uppfyller branschstandarder och regelverk. Vi använder avancerade krypteringstekniker och sofistikerade säkerhetslösningar för att hålla er information säker från cybershot.

Anpassningsbar innovation och resursallokering

Genom att ständigt utvärdera era behov i takt med att ert företag utvecklas, optimerar vi strategiskt er molninfrastruktur för att stödja era nuvarande och framtida mål. Detta hjälper er organisation att fortsätta vara konkurrenskraftig, effektivisera verksamheten och att dra nytta av nya möjligheter.

Vilken roll spelar publika moln i en hybrid molnarkitektur?

Genom att fungera som ett idealiskt komplement till era privata moln och/eller on-prem infrastruktur ger publika molnen ytterligare resurser och skalbarhetsalternativ för att hantera toppar i belastning och förfrågningar.

Med publika moln kan ert företag också dra nytta av toppmoder teknologi och tjänster som kanske inte är tillgängliga i andra delar av er miljö.

Genom att använda publika molntjänster för icke-känslig arbetslast kan er organisation minska kostnaderna samtidigt som känslig data och kritiska applikationer sparas on-prem eller i ett privat moln. Med denna uppsättning är får ni en flexibel och effektiv hybridmolnlösning som möter era specifika affärsbehov.

Exempel på use case

Publika moln är en idealisk miljö för webb- och mobilapplikationer, eftersom det erbjuder den flexibilitet och skalbarhet som behövs för att hantera trafikkraven för denna typ av arbetslast.

Publik molnlagring är en kostnadseffektiv lösning för datalagring och backup, med möjlighet att enkelt skala lagringskapacitet efter behov.

Genom att tillhandahålla en flexibel miljö för mjukvaruutveckling och testning tillåter det publika molnet utvecklare att snabbt sätta upp och ta ner resurser efter behov.

När det används som en lösning för katastrofåterställning, erbjuder publika moln en pålitlig och redundant backup-miljö vid en katastrof eller avbrott i det primära datacentret.

Publika moln erbjuder den processorkraft och skalbarhet som behövs för att bearbeta och analysera stora datamängder, vilket gör det till en idealisk lösning för workloads inom big data och analys

Kontakta ev av våra experter

Varför välja Proact som publik molnpartner?

Många organisationer är övertygade om fördelarna och möjligheterna som kommer med att migrera till det publika molnet. Och även om det kan vara frestande att utforska denna nya teknik på egen hand, kan detta bli en komplex och kostsam process om organisationen saknar den nödvändiga expertisen.

För långsiktig framgång i det publika molnet är korrekt implementering och bra support avgörande.

Vår process för implementation och support i det publika molnet består av dessa faser .

Förberedelse och planering:

Vi analyserar er infrastruktur, era processer och krav. Därefter bestämmer vi den optimala kombinationen av on-premises, privata och publika molnlösningar för ert företag. Slutligen skapar vi en detaljerad implementeringsplan med en tydlig tidslinje och tilldelade ansvarsområden.

Migration och integration:

Vårt team av erfarna tekniker och konsulter arbetar nära er för att vägleda migreringen. Vi säkerställer en lyckad integration med befintliga applikationer och processer, minimerar driftstopp och ger en smidig övergång för slutanvändarna.

Utbildning och kunskapsöverföring:

Vi erbjuder omfattande utbildning och kunskapsöverföring till IT-avdelningen och användarna – så att ni får ut maximalt värde av er lösning.

Kontinuerligt stöd och optimering:

Efter implementeringen ger vi kontinuerligt stöd och underhåll för att säkerställa att er publika molnlösning fungerar optimalt och förblir i linje med era föränderliga behov. Vårt dedikerade supportteam är alltid tillgängligt för att besvara frågor, felsöka problem och ge råd om bästa praxis och optimering.

Regelbunden utvärdering och förbättring:

Vi utför regelbundna utvärderingar för att mäta prestandan i våra publika molnlösningar samt identifiera områden som behöver förbättras. Baserat på dessa utvärderingar ger vi er rekommendationer och samarbetar med er för att göra eventuella nödvändiga ändringar för att ytterligare optimera er IT-infrastruktur och anpassa efter en föränderlig marknad.

Proact är de bästa, tekniskt kompetenta partner jag har arbetat med och de vet hur man engagerar alla nivåer i en organisation.

Kundcase

Att anpassa sig till förändringar

Vid starten av pandemin blev det avgörande för Lewisham and Greenwich NHS Trust att snabbt skala upp sin verksamhet. Samtidigt var det nödvändigt att säkerställa hållbart distansarbete för alla användare genom en kostnadseffektiv lösning som gjorde deras medarbetare mobila. Genom att utveckla sin befintliga Azure-infrastruktur införde man Microsofts AVD-lösning tillsammans med NetApp Files för att säkerställa att de arbetade med en robust lösning som hade flexibiliteten att kunna skala snabbt – en lösning som fungerar för Lewisham and Greenwich NHS Trusts fortsatta expansion.

Frågor

Att migrera till en publik molnlösning kan ta tid då det kräver noggrann planering och samordning mellan olika team. Det är också viktigt att komma ihåg att datamigrering bara är en del. Mjukvarans kompatibilitet och säkerhetsfrågor spelar en betydande roll.

Det kan vara en utmanande uppgift för ett internt IT-team att hantera själva. Vi rekommenderar att arbeta med en partner som har utfört migreringar tidigare och vet hur man kan utföra denna process mest effektivt. Partnern behöver även ha en förmåga att ta hänsyn till er organisations specifika krav.

Publika moln erbjuder verktyg som AWS Management Console, Azure Portal och Google Cloud Console för att från en centraliserad plats hantera infrastruktur, övervaka prestanda och automatisera arbetsflöden.

För att göra hanteringen och implementeringen ännu enklare, tillhandahåller vi lösningar för att automatisera rutinmässiga uppgifter och processer. Detta gör att ditt team kan använda sin tid och sina resurser till mer strategiska och värdeskapande aktiviteter, vilket ökar produktiviteten och effektiviteten.

För de uppgifter som inte kan automatiseras, erbjuder vi omfattande utbildning och kunskapsöverföring till IT-avdelningen och användarna – inklusive praktiska workshops, manualer och online-resurser.

Publika molnleverantörer implementerar vanligtvis åtgärder som nätverkssäkerhet, datakryptering, identitets- och accesshantering samt certifieringar för efterlevnad för att skydda användardata.

Emellertid arbetar publika moln enligt en modell med delat ansvar. Det innebär att publika molnleverantörer säkrar sitt eget moln (exempelvis den fysiska säkerheten i sina datacenter), men de exakta komponenter som molnleverantören skyddar varierar från leverantör till leverantör. Det som kunderna kör eller lagrar i molnet är dock kundens egna ansvar. Därför måste kunden själv hantera klientsäkerhet (endpoint security), nätverkssäkerhet, åtkomsthantering och ansvar för data.

Om säkerhetsansvaret för er organisation inom det publika molnet verkar utmanande, kan ni vända er till en partner med etablerade processer och bästa praxis. Vår publika molnlösning inkluderar robust datakryptering, multifaktorautentisering och regelbundna säkerhetsuppdateringar för att säkerställa att er känsliga information är väl skyddad. Dessutom övervakar vårt team av experter potentiella hot och vidtar snabba åtgärder för att mildra dem – så att både ert företag och era kunder kan vara trygga i vetskapen om att deras data är väl skyddad.

Kostnaden för publika moln varierar beroende på användning, lagring och bandbredd, och den kan uppskattas med hjälp av molnleverantörens priskalkylator.

Även om dessa kalkylatorer är en bra start, kan de inte ge lika exakta siffror som en lokal partner. En partner kan analysera er befintliga infrastruktur och identifiera komponenter som kan utnyttjas på ett mer kostnadseffektivt sätt genom resurser tillgängliga i ett publikt moln.

Andra faktorer att ta hänsyn till är reserverade instanser, rabatter och driftskostnader som övervakning och hantering. Vi hjälper dig att förstå dessa och ger er en realistisk uppskattning av vad en publik molntjänst kommer att kosta.

Efterlevnadskrav kan hanteras genom att välja en molntjänstleverantör som har certifieringar och följer relevanta förordningar som GDPR. Vi hjälper dig gärna att göra detta.

Ta kontakt med
en av våra experter

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.