Sök
Stäng denna sökruta.

Proact hjälper sina kunder att påskynda sina digitaliseringsresor

Med flera nya tjänster lanserade under det senaste året och tre strategiska förvärv i Nederländerna, Storbritannien och Sverige fortsätter Proact att bygga vidare på sin redan starka marknadsposition. Proacts koncernchef Jonas Hasselberg uttrycker vikten av företagets fokus på lösningar och tjänster som hjälper Proacts kunder att accelerera sina digitaliseringsresor och driva mer affärsvärde genom IT.

Stora delar av världen genomgår en period av digital omställning accelererad av Covid-19. Datatillgänglighet har blivit av största vikt för dem som arbetar hemifrån på grund av pandemin. Men enbart tillgänglighet räcker inte: för att organisationer ska kunna se till att distansarbetet lyckas måste även uppkopplingen och säkerheten för deras data säkerställas.

Till följd av denna utveckling har efterfrågan på datahantering ökat exponentiellt. Med dessa marknadsförändringar intar Proact en intressant position i det nuvarande klimatet, en marknadsförändring som passar som handen i handsken för Proact då man redan diskuterat en sådan övergång för många av sina kunder.

– Vi har en bättre position på marknaden nu än någonsin tidigare, säger Hasselberg. ”Våra kunder befinner sig i digitala transformationsresor där data och information spelar en affärskritisk roll, oavsett bransch.”

Under de senaste åren har Proact-kunder alltmer kontaktat företaget med en ambition att använda IT för att driva innovation och affärsvärde. De har ofta tydliga mål angående vad de vill uppnå och hur dessa kan nås med hjälp av data.

”Detta kan vara allt från förbättrade affärsbeslut baserade på bättre analys av finansiella data, eller att möjliggöra en förbättrad kundupplevelse eftersom de djupare förstår sin köpares resa. Till att öka produktiviteten i sina fabriker eftersom de använder produktionsdata bättre”, förklarar Hasselberg.

En strategi under utveckling

Mot bakgrund av denna utveckling har Proact fattat beslutet att utnyttja sitt långvariga fokus på data och hantering genom att utöka sin expertis och bredda utbudet av produkter och tjänster som de erbjuder.

”I början av vår företagshistoria var Proact enbart ett datalagringsföretag. Vi värdesätter denna del av vår verksamhet och är stolta över den kompetens vi har byggt upp här. Med tiden och kundernas behov utvecklas finns det mycket annat relaterat till data som vi kan erbjuda, säger Hasselberg och tillägger:

– Man kan till exempel inte lagra data utan att tänka på dess säkerhet eller hur anslutningen påverkar, beroende på var den lagras. Att härleda värde ur de data som vi lagrar är en naturlig resa för oss. Genom ett starkt samarbete med våra kunder och världsledande teknikleverantörer som NetApp, VMware, Microsoft, Nvidia, Commvault, Veeam, Equinix och flera andra har vi en fast grund när det gäller att leverera affärsvärde.

Det handlar om att erbjuda en kombination av produkter, molntjänster och förstklassig expertis såsom konsultining och support inom områden som gör det möjligt för våra kunder att få mer värde av data och information. ”

Förbättring genom förvärv och samarbete

Med förändringarna i kundernas krav utvecklar Proact naturligtvis kontinuerligt sitt erbjudande både genom sin egen portföljutveckling och genom att förvärva organisationer med spetskompetens som utökar sitt erbjudande.

Dessutom har man till följd av Covid-19 sett att ett ökat virtuellt samarbete över kontor- och landsgränser inom koncernen och funnit att kunskapsöverföringen underlättats mellan regioner och funktioner.

”Detta innebär inte bara att Proact kan erbjuda expertis och erfarenhet inom ett brett spektrum av områden, utan att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål att stärka vårt tjänsteutbud innebär också att vi kan knyta band genom ett gemensamt projekt. På så sätt stärker vi också vårt varumärke ytterligare”, säger Hasselberg.

Blickar framåt

Hasselberg utsågs till koncernchef för Proact under 2018 och har hittills haft en spännande och intensiv tid. Mycket tid har ägnats åt att planera för företagets framtid. I detta har det ingått att utöka kompetensen inom företaget samt att använda de insikter som erhållits under pandemin för att styra organisationens utveckling inom vissa områden.

”Pandemin har naturligtvis påverkat oss som företag. Vi har varit tvungna att anpassa vårt tjänsteerbjudande till att passa den nya verklighet som vi alla står inför. Detta öppnade nya möjligheter för oss att ge stöd med hjälp av vår expertis kring allt relaterat till data- och informationshantering. Det handlar bland annat om att säkra lagringen och säkerställa enkel tillgång till data för medarbetare som arbetar på distans, säger Hasselberg”.

Oavsett om viss kunskap krävs på grund av Proacts utvecklingsstrategi eller på grund av yttre omständigheter som pandemin, kommer expertis att fortsätta att vara en förutsättning för att organisationen ska kunna erbjuda en produkt eller tjänst.

”I en tid med hög innovationstakt och olika kundbehov är det viktigt att vi fokuserar på det vi har identifierat som våra expertområden, snarare än att hoppa på nya trender där vi ännu inte är experter”, betonar Hasselberg. ”Vi är mycket stolta över de produkter och tjänster vi erbjuder med nära 30 års erfarenhet och hur snabbt vi utökar vår kunskap inom fokusområden som hanterade molntjänster.

Dela

Relaterat innehåll

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, fyll bara i formuläret via knappen här intill. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.