Search
Close this search box.

Bygg ert privata moln

Förbättra säkerhet, efterlevnad och prestanda – skräddarsy en molninfrastruktur som uppfyller era  specifika behov.

Varför bygga ett privat moln?

Att bygga ett privat moln är ofta det bästa sättet att dra nytta av flexibilitet och skalbarhet som molnet erbjuder utan att kompromissa med kontroll och säkerhet. Denna typ av molnmodell erbjuder fördelar för arbetslaster som kräver hög säkerhet och prestanda, kombinerat med låg latens och hög grad av anpassningsmöjligheter – samtidigt som man behåller kontrollen över kostnader och var data finns.

Privata moln är oftast det bästa sättet att nyttja den befintliga on-prem infrastrukturen för att bygga molnliknande funktioner och fördelar för organisationen, vilket ger maximal skalbarhet, flexibilitet och enkel hantering.

Maximera kontroll och effektivitet

Aktivera kostnadsbesparingar

Utveckla era befintliga IT-infrastrukturinvesteringar och skapa den mest kostnadseffektiva infrastrukturen för era behov

Upprätthåll efterlevnad

Möjlighet att möta specifika krav på dataskydd, plats eller säkerhet som är unika för din bransch

Öka prestandan

Stöd high-performance computing med en dedikerad infrastruktur

Stärk säkerhet

Få större kontroll över era känsliga data och applikationer genom begränsad åtkomst

Förenkla hantering

Underlätta integration mellan olika lager av er IT-infrastruktur för en översikt över hela er IT-miljö

Flexibel hosting

Vi hjälper er att drifta ert privata moln på plats hos er eller i våra datacenter om ni föredrar det

Såhär börjar ni bygga ert privata moln

Beroende på era preferenser och behov kan er organisation välja mellan en privat molnlösning som hanteras av er själva eller som hanteras av Proact. Den kan även driftas i era egna datacenter eller i våra.

Oavsett vad ni väljer finns det några saker att tänka på:

1

Vill ni hantera infrastrukturen själva eller låta den hanteras av en tjänsteleverantör?

2

Vilken hårdvara och vilken programvara passar era krav?

3

Har ni de nödvändiga färdigheterna och expertisen för att designa, driftsätta och underhålla miljön?

4

Hur kommer ni att hantera dataskydd?

5

Vilken grad av skalbarhet och flexibilitet krävs ni för kunna hantera framtida tillväxt?

Se till att era anställda och slutanvändare alltid har åtkomst till er värdefulla data.

Vilken roll spelar privata moln i en hybrid molnarkitektur?

Hybridmoln kombinerar on-prem infrastruktur, privata moln (egna eller driftade av tjänsteleverantör) och/eller publika moln. Denna kombination gör det möjligt för organisationer att uppfylla sina specifika krav med en mix av moln och egna datacenter som fungerar bäst för deras arbetslaster. 

I en hybridmolnmiljö ger privata moln ofta större kontroll och säkerhet, medan publika moln ofta ger bättre skalbarhet och flexibilitet.

Vilken typ av privat moln är rätt för er organisation?

Eget

Driftad

När ni vill bygga ert privata moln på egna IT-resurser, såsom hårdvara och mjukvara.

När ni vill ha tillgång till ett privat moln genom en as-a-Service-modell – inklusive hårdvara, mjukvara och underhåll.

När ni behöver full kontroll över hårdvaran och mjukvaran som används i ert moln.

Hantera själv (unmanaged):
Använd interna resurser för att säkerställa att ert moln är tillgängligt, säkert och uppdaterat

Hanterad av oss (managed):
Frigör resurser genom att låta oss sköta underhåll, uppdateringar och säkerhet
När ni vill ha en SLA-baserad tjänst, driftad i ett av våra säkra datacenter, med full hantering och underhåll.

När ert privata moln måste vara helt anpassningsbart för att möta mycket unika och specifika krav som kan ändras regelbundet.

När du vill använda standardlösningar på företagsnivå med färre anpassningsalternativ — från något av Proacts ISO 27001-certifierade datacenter som finns över hela Europa. Alla våra datacenter erbjuder garanti för var data lagras. 

När ni vill maximera ROI på köpt hårdvara.

När ni vill undvika att investera i ytterligare hårdvara och vill frigöra interna resurser för fler värdeskapande projekt.

Användning

Om er organisation vill behålla fullständig kontroll över några eller alla era applikationer är ett privat moln den ideala lösningen.

Om den geografiska placeringen av dessa applikationer är avgörande för ert privata moln, erbjuder vi datacenter i enterprise-klass i hela Europa.

Behöver ni mer datacenterresurser men har inte tillräckligt med utrymme att expandera? Genom att flytta till en driftad privat molnlösning kan ni fortfarande ha en dedikerad infrastruktur utan att det tar upp något utrymme på ert kontor eller datacenters.

Optimera användningen av er hårdvara genom att minska eller eliminera antalet datacenter samtidigt som ni ger era användare bättre skalbarhet och flexibilitet.

Genom att göra detta kan er organisation minska behovet av utrymme, ström och kylning som krävs för att stödja era IT-system.

Genom att ni har kontroll över var ert privata moln är placerat och att infrastrukturen är dedikerad enbart åt er organisation, kan ni vara trygga med att ni får en robust grund vad gäller säkerhet och efterlevnad av regelverk.

  • Om ni väljer att låta oss drifta er privata molntjänst, kommer den att dra nytta av Proacts omfattande säkerhetskompetens och erfarenhet. Ni kan enkelt kombinera den med våra andra säkerhetstjänster, som till exempel Backup as a Service, för en mer komplett lösning.
  • Om ni väljer att hantera er lösning själva, hjälper vi er att identifiera och implementera de optimala säkerhetsåtgärderna för er unika miljö.
  • Möjliggör dynamisk samling och tilldelning av resurser.
  • Genom användning av virtualisering kan arbetslast effektivt kapslas in och flyttas mellan olika hostar, vilket är nyckeln vid övergången från datacenter till privat moln.
  • Automationsverktyg underlättar processen för att automatisera migrering av last.
  • Självbetjäningsportaler ger slutanvändarna möjlighet att enkelt begära de resurser, vilket förenklar processen för att flytta last.
  • Förbättra tillförlitligheten i ert privata moln genom att låta oss analysera er befintliga on-prem infrastruktur och identifiera eventuella områden som kan förbättras.
  • Replikera data till en andra plats (ditt hybridmoln) för att säkerställa kontinuitet i verksamheten vid en attack eller naturkatastrof.

Stödj AI workloads eller behov av high-performance computing genom dedikerade molnresurser som är optimerade för ert projekt.

Vi hjälper er att utveckla en anpassningsbar och skalbar infrastruktur som är utrustad med specialiserad hårdvara och nätverkskapacitet. Detta möjliggör snabbare bearbetning och effektiv resursanvändning. Alternativt kan vi ta hand om detta åt er om ni hellre önskar det.

Genom att välja en hanterad (managerad) lösning som hostas antingen internt på ert företag eller hos oss, kan ditt IT-team fokusera på affärsinriktade projekt istället för att hantera och underhålla er organisations infrastruktur.

Vi tar hand om driften och underhållet av infrastrukturen, vilket ger ditt IT-team mer tid och resurser att ägna åt strategiska initiativ och affärsutveckling.

Vi får ofta frågor om vi använder egna servrar och var vårt data lagras. Om vi skulle välja en publik molntjänsten skulle vi inte ha samma känsla av kontroll och säkerhet.

Varför välja Proact som partner?

I grunden handlar ett privat moln om att tillgodose er organisations unika krav. Därför börjar vi med att utvärdera er befintliga IT-infrastruktur och identifiera era specifika behov.

Vårt team av erfarna molnarkitekter kommer att arbeta nära er för att implementera och konfigurera en privat molninfrastruktur med de senaste teknologierna och bästa praxis inom branschen, skräddarsydd efter era affärsbehov.

Genom våra samarbeten med ledande teknikleverantörer kan vi alltid prioritera era behov genom att erbjuda flera teknikalternativ.

Med 30 års erfarenhet och över 4 000 nöjda kunder har vi den kunskap och expertis som krävs för att guida er genom övergången till ett privat moln. Dessutom har vi kompetens inom hybridmolnlösningar, vilket innebär smidig integration av privat och offentlig molntjänst i en hybridmiljö.

Kontakta en av våra experter

Kundcase

En privat molnlösning för att driva tillväxt och automatisering.

Fortnox, en leverantör av mjukvara för redovisningstjänster, behövde snabbt kunna skala upp sina tjänster i slutet av det finansiella året. Företaget har också höga prestandakrav för sina servrar. Samtidigt föredrog deras kunder att deras data skulle lagras inom EU.

Ta reda på hur Proact utvecklade en lösning som uppfyllde dessa krav.

FAQs

Publika moln erbjuder en komplett uppsättning molnresurser (beräkning, lagring, nätverk) samt orkestreringsverktyg för att bygga ert virtuella datacenter. Det är en delad infrastruktur och därför mycket skalbar. För att förenkla budgethanteringen faktureras lösningen enligt er faktiska användning eller månatliga åtagande.

Ett privat moln en dedikerad molnlösning som ger en ytterligare nivå av isolering jämfört med andra lösningar: servrarna som ni använder för att driftsätta er lösning är helt era egna, och ingen annan har access. Alla resurser virtualiseras med VMware-programvara, vilket ger er (eller er IT-partner, om du väljer en hanterad/managerad/hostad lösning) kontroll över infrastrukturen.

Privata moln är idealiska för företag som söker:
• Förutsägbara kostnader
• Säkerhet
• Datasuveränitet
• För att hantera äldre (legacy) applikationer
• Hög prestanda och tillförlitlighet
• Hög nivå av anpassning och kontroll

Nej, En privat molntjänst är en dedikerad molnlösning för en organisation, men var lösningen installeras är flexibelt. Platsen kan därför vara antingen i ert eget datacenter eller i en tjänsteleverantörs datacenter.

Privata och publika molnmodeller har sina egna unika fördelar – men för det mesta kommer företag att få mer användning av sitt eget privata moln. Detta beror på att ett privat moln är som en “hemmabas”, där ni har det som är absolut nödvändigt.

Det publika molnet är idealiskt för mindre förutsägbara workloads som kräver hög skalbarhet. Men eftersom ni delar det med andra är det mindre anpassningsbart än ett privat moln som har utformats kring er organisations specifika behov.

Det viktiga att komma ihåg är att rätt privat molnplattform kommer att underlätta en eventuell flytt till hybrida moln. Därifrån kan ni börja flytta resurser mellan privata och publika moln beroende på vad som bäst passar era behov.

Privata molntjänster omnämns ofta som det säkraste molnalternativet. Det kräver dock att de byggs på rätt sätt från början — och framför allt, hanteras och underhållas på ett säkert sätt.

Om ni själva ansvarar för er molntjänst innebär det uppdateringar, patchningar och att följa bäst praxis gällande säkerhet. Alternativt, om er privata molntjänst är hostad eller hanterad av tredje part, måste ni kunna lita på att partnern upprätthåller lämpliga säkerhetsåtgärder.

Ta kontakt med
en av våra experter

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.