Sök
Stäng denna sökruta.

Starta er moln­transformation

Accelerera er molntransformation med hjälp av våra experter inom publika, privata och hybrida moln.

Vilka olika typer av molnmodeller finns det, och vilken passar bäst för just våra behov?

En privat molntjänst är – precis som det låter – en egen molnmiljö med hårdvara, programvara och infrastruktur dedikerade till enbart det egna företaget. Detta ger större kontroll, säkerhet och anpassningsmöjligheter än andra molnmodeller, vilket gör det idealiskt för företag med känslig data, efterlevnadskrav eller specifika prestandabehov. Infrastrukturen kan ägas, hanteras och driftas antingen av organisationen själv eller av en tredje part.

Publik molntjänst är en modell där en tredjepartsleverantör tillhandahåller resurser som servrar, lagring, plattformar och applikationer över internet. Publika molntjänster är normalt tillgängliga för alla typer av kunder och kunderna betalar endast för de resurser de använder. Microsoft Azure, Amazon Web Services och Google Cloud är exempel på publika molnleverantörer. En publika molntjänst är idealisk för företag som har växlande krav, eftersom de enkelt kan skalas upp eller ner efter behov. Det är också ett bra alternativ för företag som inte vill investera i sina egna IT-infrastrukturer.

Hybridmoln kombinerar resurser från både publika och privata moln. Genom att dra nytta av fördelarna med både publika och privata moln, gör hybridmoln det möjligt att flytta arbetslaster mellan dessa modeller efter behov. Till exempel kan ett företag använda publika moln för mindre känslig data, medan man väljer privat moln för känslig data som kräver större säkerhet och kontroll.

För att avgöra vilken molnmodell som är rätt för ditt företags behov, bör du överväga faktorer som datasekretess, efterlevnadskrav, prestandabehov och budget. Kontakta oss om du behöver expertassistans för att identifiera din organisations behov.

Håll muspekaren över symbolerna för att ta reda på mer information om typerna av molnmodeller

Dra nytta av vår experis för en smidig resa

Möjliggör flexibla lösningar

Anpassa er infrastruktur till förändrade krav genom att utnyttja skalbarhet och betalningsmodellen "pay-per-use".

Automatisera standardiserade (manuella) processer

Förenkla arbetsflöden och förbättra driftseffektiviteten med automatiseringsverktyg som erbjuds av molnleverantörer.

Prioritera modernisering

Dra nytta av avancerade funktioner i molnet för att driva innovation och förbättra kundupplevelsen.

Nyttja förutsägbara och robusta lösningar

Lita på molnets höga tillgänglighet och inbyggda kontinuitetsfunktionalitet för att minska risken för nertid.

En hybrid molnstrategi för moln­transformation

Att inleda en molntransformation är ett avgörande steg mot att modernisera er IT-infrastruktur och få en konkurrensfördel. Med en hybrid molnstrategi – som kombinerar on-prem infrastruktur, publika moln och/eller privata molnmiljöer – kan du förbättra skalbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet snabbare och säkrare.

Genom att dra nytta av en hybrid molnstrategi kan er organisation optimera var och när arbetslast körs, säkerställa regelefterlevnad och möjliggöra en sömlös integration mellan resurser on-prem och molnet.

På Proact kan vi bistå er genom att utvärdera era affärsbehov, bedöma riskerna och utmaningarna samt hjälpa er att välja den rätta hybrida molnlösningen för att genomföra en framgångsrik molntransformation.

Varför ska man genomföra en molntransformation?

De flesta organisationer använder redan minst en molntjänst. Men bara en liten del av dem utnyttjar molnet som en viktig komponent i sin infrastruktur för att göra det möjligt för dem att förbli konkurrenskraftiga och vara flexibla i sitt erbjudande.

Om den görs rätt har er molntransformation potential att bli mycket mer än ett typiskt IT-projekt. Istället kan det ha positiva effekter i hela organisationen – vilket gör att ni kan:

Öka ert cybersäkerhetsförsvar i hela organisationen

Förbättra kundservice genom att bättre svara på förändringar i efterfrågan

Tillgodose alla användares behov

Förbättra samarbete och kommunikation i hela organisationen

Minska de totala IT-kostnaderna

Eliminera dyr överkapacitet

Se till att IT-kostnaderna är förutsägbara

Tillhandahålla en framtidssäker, säker lösning

Om ni vill förbli konkurrenskraftiga och innovativa i dagens digitala värld, kan molntransformation vara avgörande för er organisation.

Genom att migrera era applikationer, data och infrastruktur till molnet kan ni dra nytta av dess fördelar som skalbarhet, kostnadsbesparingar, förbättrat samarbete och ökad säkerhet.

Med noggrann planering, utvärdering och utförande kan en molntransformation hjälpa er att accelerera er digitala transformation och driva tillväxt, innovation och flexibilitet – vilket i slutändan gör det möjligt för er att ligga före konkurrenterna.

Hur vi hjälper er att starta eller fortsätta er moln­trans­formation­

Strategi

Som ett första steg hjälper vi er att identifiera och sätta mål för er organisation. Därefter tar vi fram en övergripande plan som beskriver lösningar som gör det möjligt för er att uppnå dessa mål.

Bedömning

Nästa steg är att utvärdera er befintliga infrastruktur, arbetslast och processer för att identifiera möjligheter till förbättringar i molnet. Vi kommer också att utvärdera era krav på säkerhet, efterlevnad och styrning.

Planering

I planeringsfasen arbetar vi nära tillsammans för att fastställa en molnmigreringsplan, inklusive tidslinjer, resurser och budgetar.

Förberedelse

När de föregående stegen har slutförts hjälper vi till att säkerställa att er IT-miljö är redo för en molnmigrering. När vi gör det hjälper vi till med
→ 

genom att migrera era arbetslaster och data till molnet, samt konfigurera och optimera er miljö för maximal prestanda.

genom att underhålla er molnmiljö för att säkerställa att den förblir säker, tillgänglig och skalbar.

av era applikationer och er infrastruktur genom att använda cloud native-teknologier för att förbättra flexibilitet och minska kostnaderna.

genom att utforska och implementera ny teknik för att möjliggöra snabbare innovation och releasecykler.

Varför välja Proact som partner?

Vi har över 30 års erfarenhet av att framgångsrikt slutföra över 4 000 projekt, vilket gör oss väl förberedda för att hjälpa även er organisation att till en smidig molntransformation. Våra konsulter kommer att arbeta nära er för att förstå hur ert företag fungerar för att säkerställa framgångsrik användning, minimera störningar och maximera fördelarna med er molntransformation.

Upptäck hur våra kunder har nyttjat molnlösningar för sina infrastruktur-, arbetsplats- och backup-behov. Kontakta oss idag för att boka en förutsättningslös utvärdering er situation och låt oss hjälpa er upptäcka vad molnet kan bidra med för ert företag.

Ta reda på mer om moln­trans­formation

Molntransformation FAQ:

Att välja rätt molntjänstleverantör är ett viktigt beslut för alla företag. Rätt leverantör kan hjälpa ert företag att nå sina mål, medan fel leverantör kan leda till säkerhetsintrång, nedtid och andra problem. Här är några faktorer att tänka på när ni väljer en molntjänstleverantör:

 • Säkerhet: Kontrollera att leverantören har robusta säkerhetsåtgärder på plats, såsom kryptering, åtkomstkontroller och hotdetektering.
 • Tillförlitlighet: Alla molntjänstleverantörer ni väljer att arbeta med bör ha en bra historik vad gäller tillförlitlighet och upptid. Detta är avgörande, eftersom nedtid kan få betydande inverkan på er affärsverksamhet.
 • Skalbarhet: Er molntjänstleverantör bör kunna skala sina tjänster för att möta era affärsbehov. Detta är viktigt eftersom era affärskrav kan förändras över tid och ni behöver en leverantör som hjälper er att anpassa er därefter.
 • Kostnad: Leverantörens prissättning måste vara transparent, utan dolda kostnader.
 • Support: Erbjuder molntjänstleverantören pålitlig, lyhörd support?
 • Efterlevnad: Om ert företag är verksamt i en reglerad bransch måste ni se till att molntjänstleverantören följer de relevanta reglerna.
 • Inlåsning: Se till att molntjänstleverantören inte låser in er i sin plattform eller teknik. Detta är viktigt eftersom ni kanske vill byta leverantör i framtiden, och ni då inte vill vara låsta till en viss leverantör.

De huvudsakliga kostnaderna för att flytta till eller arbeta inom molnet kan delas upp i fyra huvudkategorier:

 • Migrering: Kostnaden för att flytta era applikationer, workloads och data till molnet. Detta inkluderar kostnaden för att bygga om era applikationer och testa dem i molnmiljön.
 • Utbildning: Kostnaden för att utbilda er IT-personal och slutanvändare i den nya molnmiljön.
 • Integration: Kostnaden för att integrera er molnmiljö med era befintliga system och applikationer som finns on-prem.
 • Support: Den löpande kostnaden för att underhålla och supporta er molnmiljö, inklusive övervakning, felsökning och säkerhet.
 • Börja smått: Börja med ett pilotprojekt eller en mindre workload för att testa och bedöma kostnaderna och fördelarna med molntransformation.
 • Planera noggrant: Utveckla en detaljerad plan för molntransformation, inklusive tidslinjer, budgetar och resurskrav. Detta kan hjälpa er att undvika oväntade kostnader och förseningar.
 • Välj rätt molntjänstleverantör: Välj en molntjänstleverantör som erbjuder transparent prissättning och kostnadshanteringsverktyg som hjälper er att optimera era kostnader.
 • Återanvänd befintliga resurser: Återanvänd befintliga resurser, såsom licenser, hårdvara och mjukvara, om ni kan. Detta hjälper er att undvika onödiga kostnader och minska slöseri/spill.
 • Automatisera där det är möjligt: Använd automationsverktyg för att effektivisera er cloud operations och minska behovet av manuellt arbete. Detta kan hjälpa er att minska kostnaden för IT-personal.
 • Övervaka och optimera: Använd kostnadshanteringsverktyg för att övervaka er användning och identifiera kostnadsoptimeringsmöjligheter. Se över och optimera er molnmiljö regelbundet för att säkerställa att ni får ut det mesta av er investering.

Att migrera befintliga applikationer och data till molnet kan vara en komplex process, som måste göras med noggrann planering och utförande. Det är därför vi rekommenderar att ni arbetar med en erfaren partner från starten av en molntransformering, eftersom de kommer att ha utfört många migreringar tidigare och genom erfarenhet vet vilka bästa praxis som ska följas. Kontakta oss för migreringssupport om ni tror att er organisation kanske inte kan hantera alla stegen nedan på egen hand:

 • Utvärdera er nuvarande miljö innan ni startar migreringsprocessen för att avgöra vilka applikationer och data som ska migreras till molnet. Tänk på aktuell användning, säkerhet, prestanda och efterlevnadskrav.
 • Designa er molnarkitektur för att möta era affärskrav och dra nytta av er molntjänstleverantörs möjligheter. Detta inkluderar att bestämma vilka molntjänster som ska användas, hur ni konfigurerar era virtuella maskiner och hur ni säkrar er miljö.
 • Förbered era applikationer och data för att se till att de är redo för molnmiljön. Detta inkluderar att se till att de är kompatibla med molnplattformen, optimera deras prestanda och åtgärda eventuella säkerhetsproblem.
 • Utför migreringen. Beroende på era krav och molntjänstleverantören kan detta göras genom flera metoder, såsom ”lift and shift”, ”re-platforming” eller ”refactoring”.
 • Testa och validera era applikationer och data efter att migreringen är klar för att säkerställa att de fungerar som förväntat i molnmiljön. Detta inkluderar belastningstestning, säkerhetstestning och testning av användaracceptans.
 • Optimera och förfina er molnmiljö för att säkerställa att den uppfyller era löpande krav. Detta inkluderar konfigurering av automatisk skalning, övervakning av er användning och prestanda och optimering av era kostnader.

Detta är bäst att överlåta till en expert, eftersom de kommer att ha insikterna och erfarenheten för att ställa in de nödvändiga stegen som beskrivs nedan.

 • Design för hög tillgänglighet: Detta kan inkludera användning av lastbalansering, redundanta servrar och automatiska failover-mekanismer.
 • Optimera prestandan genom att använda bästa praxis som cachelagring, komprimering och innehållsleveransnätverk (CDN). Använd molnleverantörsspecifika tjänster, som Amazon CloudFront, Azure CDN eller Google Cloud CDN, för att förbättra prestanda och latens.
 • Övervaka prestanda med molnleverantörsspecifika övervakningsverktyg, som Amazon CloudWatch, Azure Monitor eller Google Cloud Monitoring, för att spåra prestandan för era applikationer och data. Ställ in larm för specifika tröskelvärden som ska meddelas om potentiella prestandaproblem.
 • Hantera era molnresurser effektivt för att säkerställa optimal prestanda. Detta inkluderar hantering av CPU, minne och diskanvändning och skalning av resurser upp eller ner baserat på användningsmönster.
 • Testa och optimera era applikationer och data regelbundet. Använd verktyg som Apache JMeter, LoadRunner eller Gatling för att simulera scenarier med hög trafik och testa skalbarheten hos dina applikationer och data.
 • Använd distribuerad arkitekturer, såsom mikrotjänster, för att minska effekten av ”single point of failure” och förbättra tillgänglighet och prestanda. Detta gör att ni kan isolera komponenter och skala dem oberoende av varandra.
 • Implementera bästa praxis för att säkerställa att era applikationer och data är skyddade från cyberhot. Använd verktyg som AWS WAF, Azure Security Center eller Google Cloud Armor för att övervaka och förhindra säkerhetsintrång.

De vanligaste attackerna i samband med cloud computing är:

 • Dataintrång som kan inträffa när obehöriga användare får tillgång till känslig information som lagras i molnet. Detta kan hända på grund av svaga lösenord, opatchade sårbarheter i programvara eller insiderhot.
 • Skadlig programvara Attacker kan infektera molninfrastruktur och äventyra konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för data. Skadlig programvara kan spridas genom phishing e-mails, opatchade sårbarheter i programvara eller infekterad programvara.
 • Distributed Denial of Service (DDoS)-attacker överbelastar molnservrar med trafik, vilket gör dem otillgängliga för legitima användare. Detta kan hända på grund av sårbarheter i molninfrastrukturen, osäkrade API:er eller komprometterade användarnamn och lösenord.

Risken för dessa hot kan variera beroende på typen av molnmodell. Ändå finns det några vanliga metoder för att mildra den skada de kan orsaka:

 • Att kryptera känslig data innan den lagras i molnet kan hjälpa till att skydda den från obehörig åtkomst.
 • Att implementera strikta åtkomstkontroller, såsom multifaktorautentisering, kan hjälpa till att förhindra obehörig åtkomst till molnet.
 • Att regelbundet åtgärda sårbarheter i programvara och hålla programvaran uppdaterad kan hjälpa till att förhindra malware-attacker.
 • Övervakning av molninfrastruktur efter misstänkt aktivitet kan hjälpa till att upptäcka och förhindra insiderhot.
 • Att implementera DDoS-skyddsåtgärder, såsom brandväggar och intrångsskyddssystem, kan hjälpa till att förhindra DDoS-attacker.
 • Att regelbundet genomföra säkerhetsutvärderingar kan hjälpa till att identifiera sårbarheter i molninfrastruktur och säkerställa att säkerhetsåtgärder är effektiva.

 

Att implementera alla ovanstående element kan vara mycket att hantera för ett företag vars kärnverksamhet inte är IT-säkerhet. Läs mer om att outsourca er säkerhet för att säkerställa att ni har det optimala skyddet mot hot.

Det beror på i vilken branschen och vilken plats ditt företag är verksam. Men här är några användbara riktlinjer för att hjälpa din organisation att förbli kompatibel:

 • Välj en molntjänstleverantör som är compliant gällande relevanta regler och standarder för er bransch.
 • Förstå de regler som gäller för ert företag och hur de fungerar för molntjänster. Arbeta med juridiska experter och efterlevnadsexperter för att säkerställa att ni uppfyller alla krav.
 • Utför en riskbedömning för att identifiera potentiella efterlevnadsrisker relaterade till cloud computing. Detta inkluderar identifiering av dataskydd, integritets- och säkerhetsrisker.
 • Utveckla en efterlevnadsplan som beskriver de steg ni kommer att vidta för att uppfylla regulatoriska krav. Detta bör innefatta säkerhetskontroller, policyer för datahantering och förfaranden för notifiering om dataintrång.
 • Implementera säkerhetskontroller för att skydda ert data och säkerställa regelefterlevnad. Detta inkluderar kryptering, åtkomstkontroller och övervakning/loggning av användaraktivitet.
 • Övervaka efterlevnaden av regulatoriska krav och granska er molntjänstleverantörs efterlevnad regelbundet. Använd verktyg som AWS Config, Azure Policy eller Google Cloud Security Command Center för att övervaka efterlevnad och identifiera potentiella efterlevnadsproblem.
 • Utbilda er personal i efterlevnadspolicyer och processer relaterade till cloud computing. Detta inkluderar utbildning om dataskydd, integritets- och säkerhetspolicyer.

 

Detta beror på vilket servicenivåavtal (SLA) er organisation har med er leverantör och vilka molntjänster ni använder. Här är en allmän översikt över tillgängliga typer av support:

 • Teknisk support: Molntjänsteleverantörer erbjuder teknisk support för att hjälpa er att felsöka och lösa tekniska problem relaterade till deras tjänster. Detta kan inkludera onlinechatt, telefonsupport, support via e-post eller ett system med support tickets.
 • Utbildningsmaterial: Många molntjänstleverantörer erbjuder utbildningsmaterial, såsom onlinekurser, videor, dokumentation och handledning, för att lära er hur ni använder deras tjänster effektivt. Vissa leverantörer erbjuder även certifieringsprogram för sina molntjänster.
 • Professional services: Molntjänstleverantörer kan erbjuda professional services för att hjälpa er migrera till molnet, optimera era molnresurser eller tillhandahålla skräddarsydda lösningar för era affärsbehov.
 • Communitysupport: Vissa molntjänstleverantörer har aktiva användargemenskaper där användare kan dela bästa praxis, ställa frågor och få support från andra användare och experter.
 • Konsulttjänster: Vissa molntjänstleverantörer erbjuder konsulttjänster för att hjälpa er med specifika molnprojekt, som att migrera till molnet, bygga en molnbaserad applikation eller hantera molnsäkerhet.
 • Kontohantering: Molntjänstleverantörer erbjuder vanligtvis kontohanteringstjänster som hjälper er att hantera ert konto och fakturering, samt för att ge vägledning och råd om er molnanvändning.

Ta kontakt med
en av våra experter

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.