Podcasten för IT-proffs

– av IT-proffs

Brinner du för den ständigt föränderliga världen av data och teknik, och dess djupgående påverkan på vårt digitala landskap? Välkommen till vår podcast på engelska, där vi fördjupar oss i världen av datadrivna insikter, banbrytande teknologiska framsteg och allt däremellan.

Lyssna på

Spotify Podcast

Lyssna på

Apple Podcast

Kolla in våra senaste avsnitt

Voice Assistants, Privacy Concerns and the cost of Free Software​

31 October 2023 | 34 min

Welcome to another eye-opening episode where we explore the intricate world of digital privacy. Today, we delve into the realm of voice-activated assistants, Facebook and Google tracking, and the nuances of digital phone calls. The burning question on everyone’s mind: Is our online data being secretly weaponized against us, or is it merely the inevitable price we pay for using free software? We’ve all heard the rumors – when we’re chatting or moving about our homes, could Alexa, Google, Siri, or WhatsApp be eavesdropping? We aim to uncover the truth. Are we under constant surveillance, with our information used to target us with ads and products? Join us for this riveting discussion on technology, privacy, and the delicate balance between convenience and surveillance.

Spotify Podcast

Apple Podcast

YouTube

Passwords to Passwordless - Evolution of Authentication

17 October 2023 | 34 min

In this episode, we dive deep into the world of passwords and explore the fascinating evolution of authentication. Join our expert, Christian, as he takes us on a journey through the history of passwords and their role in digital security. Discover the reasons behind the existence of passwords, the challenges of managing multiple accounts, and the birth of password managers. Explore the concept of multi-factor authentication, its importance in today’s digital landscape, and the promising shift towards a passwordless future. Plus, gain insights into the security implications of quantum computing and practical recommendations for enhancing your organization’s security posture. Don’t miss this enlightening discussion on the future of authentication in a rapidly evolving digital world.

Spotify Podcast

Apple Podcast

YouTube

5 Key strategies to Mastering the 'Art of the Request'

03 October 2023 | 25 min

In this Let’s Talk Data podcast episode, we dive into the art of making effective requests in the IT world. Explore the five essential keys to mastering this skill. As our work environment increasingly relies on email and digital tools, efficient requesting is more crucial than ever. Our hosts discuss the challenges they face, like remote work’s impact on context and the shift towards team-based interactions. Gain valuable communication and collaboration strategies for IT professionals. Tune in to Let’s Talk Data and enhance your work environment with the art of the request.

Spotify Podcast

Apple Podcast

YouTube

Unveiling bias: How data shapes our world

18 September 2023 | 26 min

In this episode of “Let’s Talk Data,” the hosts delve into the pervasive issue of data bias and its profound implications for our daily lives and artificial intelligence. They explore various facets of bias, including confirmation bias, historical bias, and selection bias. One example highlights how historical data can lead to gender-based biases in medical diagnosis, such as the symptoms of heart attacks. They discuss how predictive policing algorithms can amplify bias, leading to problematic outcomes. The hosts emphasize the importance of maintaining a broad and unbiased database and being critically aware of inherent biases. They also encourage seeking diverse perspectives to counteract personal biases.

Spotify Podcast

Apple Podcast

YouTube

The Evolution of Social Engineering in Cybersecurity

06 September 2023 | 21 min

In this episode, we delve into the evolving landscape of social engineering in cybersecurity. Following the recent passing of Kevin Mitnick, a renowned figure in the world of hacking and cybersecurity, we explore how social engineering, a term popularized by Mitnick in 1995, has changed and continues to impact us today. Join us discuss how social engineering techniques have shifted from in-person interactions to sophisticated email phishing, man-in-the-middle attacks, and more. Discover the critical role human awareness plays in defending against these threats and how artificial intelligence may reshape the future of social engineering attacks.
Don’t miss this insightful discussion on the changing face of cybersecurity and the importance of staying vigilant in the digital age. 

Spotify Podcast

Apple Podcast

YouTube

Should Google limit internet access

22 August 2023 | 26 min

In this episode, we delve into Google’s recent choice to restrict internet access for its employees and explore whether this move is beneficial. Our hosts, Tony Gent, Lisa-Marie Ihnen, and Christian Lehrer, dissect this decision and its implications for cybersecurity. They discuss the pros and cons of limiting internet access, especially for critical employees, and the potential benefits of removing administrative permissions on devices. The conversation touches on multi-factor authentication, the balance between security and usability, and the importance of well-designed processes. The trio addresses the challenges of maintaining security in a distributed work environment and underscores the need for tailored security measures based on users’ roles. 

Spotify Podcast

Apple Podcast

YouTube

Lär känna våra podcastvärdar

Träffa Christian Lehrer, Lisa-Marie Ihnen och Tony Gent som med sina samlade erfarenheter och en stark förkärlek för innovation, utgör “drömteamet” bakom vår podcast – en skapelse av IT-proffs, uteslutande för IT-proffs.

Christian Lehrer

"Jag arbetar som teamlead och IT-konsult med specialisering inom IT-säkerhet på sepago. Jag har ägnat flera år av min karriär åt säkerhet, automatisering och klienthantering, och tagit på mig olika roller inom dessa domäner. Jag brinner för att sammanföra människor och idéer eftersom jag anser att kunskap är som vänskap: den multipliceras när den delas."

Följ på Linkedin

Lisa-Marie Ihnen

"Jag fokuserar på portfölj- och affärsutveckling på Proact Tyskland. Min resa till den här rollen började efter att jag studerat affärsinformatik och arbetat som mjukvarukonsult. Jag har ett stort intresse av att hålla mig uppdaterad om de senaste tekniska trenderna och tycker om att få insikter från experter inom området."

Följ på Linkedin

Tony Gent

"Jag är en erfaren specialist inom lagring, virtualisering, backup och katastrofåterställning med över 25 års branscherfarenhet. För närvarande är jag produktchef på Proact IT Group, där jag fokuserar på våra tjänster för backup och katastrofåterställning. Mitt främsta mål är att hjälpa våra kunder att skapa effektiva strategier för backup av data och samtidigt skydda sig mot ransomware."

Följ på Linkedin

Let's talk data - äldre avsnitt!

Lyssna och titta på fler banbrytande insikter om de hetaste ämnena inom IT för företag och organisationer.

Konsten att navigera rätt bland molnen

November 2021 | 22 min

AI - Teknologin som är här för att stanna!

October 2021 | 21 min

Cloud native, Kubernetes och container

October 2021 | 22 min

Skydda din data på rätt sätt

December 2020 | 18 min

Använd lärdomarna från vården i ditt AI-projekt

November 2020 | 18 min

Automatisera rätt saker på rätt sätt

November 2020 | 18 min

Digitala verktyg

November 2020 | 19 min

Hur får du resultat av din AI-satsning?

November 2020 | 19 min

Play Video

Minisode: Ransomware​

September 2022 | 7 min

Let's talk gender diversity in IT

February 2022 | 39 min

Is immutability the ultimate answer to protecting backups?

January 2022 | 25 min

Let’s talk holiday quiz edition

December 2021 | 47 min

Let’s talk containers and Kubernetes

November 2021 | 54 min

Let’s talk backup and ransomware

October 2021 | 39 min

Let’s Talk Next-Generation Networking

September 2021 | 59 min

Let’s Talk Multicloud

June 2021 | 1 h 51 min

Let’s Talk Automation and Cloud Foundation

May 2021 | 1 h 01 min

Let’s talk people, patching and phishing

March 2021 | 20 min

Let’s demystify AI

February 2021 | 59 min

Let’s talk security

January 2021 | 1 h 10 min

Where’s my data?

December 2020 | 48 min

Let’s talk AI

November 2020 | 59 min

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.