Kammarkollegiets avtal för Datacenter

Get the latest news from across the Proact Group, including project success stories, investor relations and updates from our partners

Proact är en av få leverantörer i Sverige som har tilldelats Kammarkollegiets ramavtal gällande produkter och tjänster för datacenter samt kompletterande konsulttjänster.

Avtalet öppnar för en bredare leverans där Proact kan erbjuda hybridlösningar där såväl traditionell IT-infrastruktur som molntjänster ingår.

Detta ramavtalsområde omfattar hårdvara, programvara, molntjänst och kundunik tjänsteleverans med tillhörande konsulttjänster för datacenter.

Typiska produktområden som omfattas är: servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor, avbrottsfri kraft, nätverksväxel, router, rådlösa nätverk, lastbalanserare, modem, brandvägg, Virtual Private Network, intrångsdetektering, övervakning, test- och felsökning, kablage, rack samt andra till datacenter tillhörande produkter.

Dessa ramavtal är regionsindelade med ett antal län under sig. Det län och följaktligen region som avropande organisation är lokaliserad i och önskar leverans till är den man ska vända sig till med sina avropsförfrågningar.

Läs mer på avropa.se eller kontakta oss för mer information och vidare diskussion:

avropa@proact.se
+46 410 666 00