Kalender och presentationer

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie

Kalender

8 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

7 maj 2024

Delårsrapport Q1 2024​

7 maj 2024

Årsstämma 2024​

12 juli 2024

Delårsrapport Q2 2024

25 oktober 2024

Delårsrapport Q3 2024

11 februari 2025

Bokslutskommuniké 2024​

Kalender

8 February 2024

Year-end report 2023

Invitation to presentation of Proacts Interim Report, July-September 2023

Proact IT Group AB will publish its interim report for the third quarter of 2023 on 27 October 2023 at 08:00 Swedish time. At 10:00 the same day, an online conference (through Teams) will be held for analysts, investors and the media.

Online conference: Link to the event

Time: Friday 27 October 2023 at 10:00-11:00 CET
Dial-in number: +46 8 505 323 36 Sweden, Stockholm (Toll)
Conference ID: 968 243 1#

Local dial-in numbers

The presentation will be published on the company’s website after the video conference.

Upcoming events

8 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

7 maj 2024

Delårsrapport Q1 2024​

7 maj 2024

Årsstämma 2024​

12 juli 2024

Delårsrapport Q2 2024

25 oktober 2024

Delårsrapport Q3 2024

11 februari 2025

Bokslutskommuniké 2024​

Analytikermöten

2023 Q3

oktober 2023

Analytikermöte i samband med kvartalsbokslut för Proact IT Group AB.

Talare: Jonas Hasselberg, CEO och Linda Höljö, CFO.

2023 Q1

maj 2023

Analytikermöte i samband med kvartalsbokslut för Proact IT Group AB.

Talare: Jonas Hasselberg, CEO och Linda Höljö, CFO.

2022 Q4

februari 2023

Analytikermöte i samband med bokslutskommuniké för Proact IT Group AB.

Talare: Jonas Hasselberg, CEO och Linda Höljö, CFO.

2022 Q3

oktober 2022

Analytikermöte i samband med kvartalsbokslut för Proact IT Group AB.

Talare: Jonas Hasselberg, CEO och Linda Höljö, CFO.

2022 Q2

juli 2022

Analytikermöte i samband med halvårsbokslut för Proact IT Group AB.

Talare: Jonas Hasselberg, CEO och Linda Höljö, CFO.

2021 Q4

februari 2022

Analytikermöte i samband med bokslutskommuniké för Proact IT Group AB.

Talare: Jonas Hasselberg, CEO och Linda Höljö, CFO.

Analytikerevenemang

Penser Bolagsdag

2023-08-24

VD Jonas Hasselberg berättar om Proacts erbjudande och starka position på den växande marknaden för hybrida molntjänster. Vidare talar Hasselberg om företagets ökade  återkommande intäkter från moln- och supporttjänster.

2023 Q1 - intervju med Redeye

VD Jonas Hasselberg berättar om vad som drev den starka försäljningen i kvartalet och varför marginalen var lägre än vad vi har sett under de senaste kvartalen. Dessutom beskriver Hasselberg bolagets nyligen initierade kostnadsbesparingsprogram. Avslutningsvis berättar Hasselberg om hybrida molntjänster (multicloud) och varför det är ett fokusområde för Proact.

2022 Q4 - intervju med Redeye

VD Jonas Hasselberg berättar om vad som drev den starka försäljningen i kvartalet och varför marginalen var lägre än vad vi har sett under de senaste kvartalen. Dessutom beskriver Hasselberg bolagets nyligen initierade kostnadsbesparingsprogram. Avslutningsvis berättar Hasselberg om hybrida molntjänster (multicloud) och varför det är ett fokusområde för Proact.

2022 Q3 - intervju med Redeye

VD Jonas Hasselberg berättar om vad som ligger bakom kvartalets starka tillväxt i försäljning och EBITA. Vidare beskriver Hasselberg sin syn på att bolaget nu levererat tre robusta kvartal i rad. Slutligen ger Hasselberg sin syn på efterfrågeläget.

2022 Q2 - intervju med Redeye

VD Jonas Hasselberg berättar om kvartalets starka systemförsäljning till goda marginaler samt den organiska tillväxten i återkommande intäkter. Vidare beskriver Hasselberg bolagets två nya tjänster samt det nyligen förvärvade Sepago.

2022 Q1- intervju med Redeye

VD Jonas Hasselberg berättar om den organiska tillväxten samt om bolagets satsningar på tjänsteerbjudandet. Vidare beskriver Hasselberg vad bolaget gjort för att vända utvecklingen i Business Unit West. Slutligen berättar Hasselberg om vad som krävs för att bolaget ska nå sina finansiella mål.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.