Kalender och presentationer

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie

Kalender

Presentationer

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Analytikermöten

2023 Q1

Analytikermöte i samband med kvartalsbokslut för Proact IT Group AB.

Talare: Jonas Hasselberg, CEO och Linda Höljö, CFO.

2022 Q4

Analytikermöte i samband med bokslutskommuniké för Proact IT Group AB.

Talare: Jonas Hasselberg, CEO och Linda Höljö, CFO.

2022 Q3

Analytikermöte i samband med kvartalsbokslut för Proact IT Group AB.

Talare: Jonas Hasselberg, CEO och Linda Höljö, CFO.

2022 Q2

Analytikermöte i samband med halvårsbokslut för Proact IT Group AB.

Talare: Jonas Hasselberg, CEO och Linda Höljö, CFO.

2021 Q4

Analytikermöte i samband med bokslutskommuniké för Proact IT Group AB.

Talare: Jonas Hasselberg, CEO och Linda Höljö, CFO.

Redeyes videointervjuer med Proacts koncernchef Jonas Hasselberg

2023 Q1

VD Jonas Hasselberg berättar om vad som drev den starka försäljningen i kvartalet och varför marginalen var lägre än vad vi har sett under de senaste kvartalen. Dessutom beskriver Hasselberg bolagets nyligen initierade kostnadsbesparingsprogram. Avslutningsvis berättar Hasselberg om hybrida molntjänster (multicloud) och varför det är ett fokusområde för Proact.

2022 Q4

Vd Jonas Hasselberg berättar om vad som ligger bakom kvartalets starka tillväxt i försäljning och EBITA. Vidare beskriver Hasselberg sin syn på att bolaget nu levererat tre robusta kvartal i rad. Slutligen ger Hasselberg sin syn på efterfrågeläget.

2022 Q3

VD Jonas Hasselberg berättar kort om det tredje kvartalet samt vad som ligger bakom ökningen av molnkontrakt och återkommande intäkter. Vidare beskriver Hasselberg hur bolaget ser på det ekonomiska läget. Slutligen berättar Hasselberg om utmärkelsen bolaget erhållit avseende unga talanger.

2022 Q2

VD Jonas Hasselberg berättar om kvartalets starka systemförsäljning till goda marginaler samt den organiska tillväxten i återkommande intäkter. Vidare beskriver Hasselberg bolagets två nya tjänster samt det nyligen förvärvade Sepago.

2022 Q1

VD Jonas Hasselberg berättar om den organiska tillväxten samt om bolagets satsningar på tjänsteerbjudandet. Vidare beskriver Hasselberg vad bolaget gjort för att vända utvecklingen i Business Unit West. Slutligen berättar Hasselberg om vad som krävs för att bolaget ska nå sina finansiella mål.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.