Rapporter och presentationer

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie

Rapporter

Proacts årsredovisning 2021 publicerad

· Årsredovisningen 2021 finns tillgänglig för nedladdning och tryckt utgåva av årsredovisningen finns tillgänglig för beställning · Årsredovisningen 2021 består av Proacts finansiella rapport 2021, hållbarhetsrapport 2021, ersättningsrapport 2021, samt bolagsstyrningsrapport 2021

Bokslutskommuniké 2021

Stark molnförsäljning och god efterfrågan trots leveransförseningar

Årsredovisning 2020

Nedan hittar du vår årsredovisning för 2020.

Bokslutskommuniké 2020

Mycket starkt resultat och god utveckling av kontrakterade molntjänster

Årsredovisning 2019

Nedan hittar du vår årsredovisning för 2019   För ytterligare information vänligen kontakta: Jonas Hasselberg, CEO, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu Jonas Persson, CFO & IR, +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu   Om Proact Proact är Europas…

Bokslutskommuniké 2019

Stark utveckling av molntjänster, bättre lönsamhet i Nordics men fortsatta utmaningar i West

Årsredovisning 2018

Nedan hittar du vår årsredovisning för 2018

Bokslutskommuniké 2018

Fortsatt positiv utveckling avseende intäkter och resultat

Analytikermöten

2022 Q3

Analytikermöte i samband med kvartalsbokslut för Proact IT Group AB.

Talare: Jonas Hasselberg, CEO och Linda Höljö, CFO.

2022 Q2

Analytikermöte i samband med halvårsbokslut för Proact IT Group AB.

Talare: Jonas Hasselberg, CEO och Linda Höljö, CFO.

2021 Q4

Analytikermöte i samband med bokslutskommuniké för Proact IT Group AB.

Talare: Jonas Hasselberg, CEO och Linda Höljö, CFO.

Redeyes videointervjuer med Proacts koncernchef Jonas Hasselberg

2022 Q3

VD Jonas Hasselberg berättar kort om det tredje kvartalet samt vad som ligger bakom ökningen av molnkontrakt och återkommande intäkter. Vidare beskriver Hasselberg hur bolaget ser på det ekonomiska läget. Slutligen berättar Hasselberg om utmärkelsen bolaget erhållit avseende unga talanger.

2022 Q2

VD Jonas Hasselberg berättar om kvartalets starka systemförsäljning till goda marginaler samt den organiska tillväxten i återkommande intäkter. Vidare beskriver Hasselberg bolagets två nya tjänster samt det nyligen förvärvade Sepago.

2022 Q1

Jonas Hasselberg berättar om den organiska tillväxten samt om bolagets satsningar på tjänsteerbjudandet. Vidare beskriver Hasselberg vad bolaget gjort för att vända utvecklingen i Business Unit West. Slutligen berättar Hasselberg om vad som krävs för att bolaget ska nå sina finansiella mål.

2021 Q3

VD Jonas Hasselberg berättar om det tredje kvartalet samt vad som krävs för att öka molntillväxten ytterligare. Vidare berättar Hasselberg om hur affärsläget ser ut i samband med att restriktionerna lättar i de flesta marknader. Slutligen beskriver Hasselberg varför förvärvet av adh är rätt för Proact.

2021 Q2

VD Jonas Hasselberg berättar om varför han inte var nöjd med tillväxten kvartalet samt vad som orsaker den lägre tillväxten. Vidare beskriver Hasselberg varför han trots det ser optimistiskt på utvecklingen framöver. Därtill berättar Hasselberg om påverkan från komponentbrist samt vad Proact kan göra åt den. Slutligen beskriver Hasselberg hur integrationen av Conoa fortlöper hittills.

2021 Q1

VD Jonas Hasselberg berättar om varför Business Unit West presterat svagare än övriga koncernen samt vilka åtgärder bolaget vidtagit för att lyfta West. Vidare beskriver Hasselberg det nyligen förvärvade Conoa och varför det passar bra in i Proact. Hasselberg berättar också om bolagets åtgärder för att öka bruttomarginalen. Slutligen ger Hasselberg sin syn på Proact’s försörjning av komponenter.

Presentationer

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012