Investerare

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie

Linda Höljö

CFO

Investor relations information

Välkommen till vår avdelning för investerare

Här hittar du Proacts senaste pressmeddelanden och finansiella rapporter samt vår finansiella kalender. I menyerna under Investerare finns även information om Proact-aktien, rapporter och presentationer samt en sektion om hållbarhet. För ytterligare information vänligen kontakta mig direkt.

Senaste pressmeddelandena

Proact inleder expansion i Nordeuropa

Lagrings- och arkiveringsspecialisten Proacts expansion i norra Europa har rivstartat. Redan har sju medarbetare rekryterats i Nederländerna och verksamheten på det nya kontoret är igång. Samtidigt söker man efter etableringsmöjligheter i fler länder med målet…

Proact facilitates simulation of new Traffic Data Act

Archive and storage specialists Proact have built a complete Test Centre for the new Traffic Data Act, to demonstrate how the technology works in reality and to allow clients the opportunity to simulate actual operating…

Proact möjliggör simulering av ny Trafikdatalag

Arkiv- och lagringsspecialisten Proact har byggt ett komplett testcenter för den nya Trafikdatalagen, för att visa hur tekniken fungerar i verkligheten samt erbjuda kunder att simulera verkliga driftsmiljöer.

Senaste finansiella rapporter

Kalender