Investerare

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie

Linda Höljö

CFO

Investor relations information

Välkommen till vår avdelning för investerare

Här hittar du Proacts senaste pressmeddelanden och finansiella rapporter samt vår finansiella kalender. I menyerna under Investerare finns även information om Proact-aktien, rapporter och presentationer samt en sektion om hållbarhet. För ytterligare information vänligen kontakta mig direkt.

Senaste pressmeddelandena

Senaste finansiella rapporter

Delårsrapport, januari – september 2017

Tredje kvartalet i sammandrag · Intäkterna ökade med 11 % till 657 (594) MSEK. Tillväxt i lokala valutor var 12 %. Den organiska tillväxten · uppgick till 1 %. · EBITDA ökade med 23 %…

Halvårsrapport, januari – juni 2017

Andra kvartalet i sammandrag · Intäkterna ökade med 13 % till 830 (737) MSEK, den organiska tillväxten uppgick till -4 %. · EBITDA ökade med 22 % och uppgick till 57,4 (46,9) MSEK. · Resultat…

Kalender