Investerare

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie

Linda Höljö

CFO

Investor relations information

Välkommen till vår avdelning för investerare

Här hittar du Proacts senaste pressmeddelanden och finansiella rapporter samt vår finansiella kalender. I menyerna under Investerare finns även information om Proact-aktien, rapporter och presentationer samt en sektion om hållbarhet. För ytterligare information vänligen kontakta mig direkt.

Senaste pressmeddelandena

Senaste finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2018

Fortsatt positiv utveckling avseende intäkter och resultat

Halvårsrapport, januari – juni 2018

Andra kvartalet i sammandrag · Intäkterna ökade med 5 % till 868 (826) MSEK. Tillväxten i lokala valutor var 1 %. Förändrade redovisningsprinciper har påverkat kvartalets intäkter negativt med 8 MSEK. · EBITDA ökade med…

Kalender