Investerare

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie

Linda Höljö

CFO

Investor relations information

Välkommen till vår avdelning för investerare

Här hittar du Proacts senaste pressmeddelanden och finansiella rapporter samt vår finansiella kalender. I menyerna under Investerare finns även information om Proact-aktien, rapporter och presentationer samt en sektion om hållbarhet. För ytterligare information vänligen kontakta mig direkt.

Senaste pressmeddelandena

Kallelse till årsstämma i Proact IT Group AB (publ)

Aktieägarna i Proact IT Group AB (publ), 556494-3446, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2017 kl. 18:00. Årsstämman kommer att avhållas på Scandic Victoria Tower med adress Arne Beurlings Torg 3 i Kista.

Proact tecknar ramavtal för datacenter

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har tecknat ramavtal med Proact IT Sweden om produkter och tjänster för datacenter samt kompletterande konsulttjänster. Avtalet öppnar för en bredare leverans där Proact kan erbjuda hybridlösningar där såväl traditionell IT-infrastruktur…

Senaste finansiella rapporter

Kalender