Investerare

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie

Linda Höljö

CFO

Investor relations information

Välkommen till vår avdelning för investerare

Här hittar du Proacts senaste pressmeddelanden och finansiella rapporter samt vår finansiella kalender. I menyerna under Investerare finns även information om Proact-aktien, rapporter och presentationer samt en sektion om hållbarhet. För ytterligare information vänligen kontakta mig direkt.

Senaste pressmeddelandena

Proact levererar framtidssäker IT-infrastruktur till AFA Försäkring

AFA Försäkring har anlitat Proact för att utforma och installera en ny IT-infrastrukturlösning som hanterar primär datalagring och backup. Lösningen erbjuder högre kapacitet och bättre prestanda, samtidigt som anpassningen till EU:s kommande dataskyddsförordning GDPR underlättas.

Proact återköper egna aktier

Årsstämman den 9 maj 2017 bemyndigade styrelsen i Proact IT Group AB att genomföra återköp av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av totala antalet utestående aktier. Enligt pressmeddelande den 2017-07-20 har Proacts styrelse…

Senaste finansiella rapporter

Kalender