Investerare

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie

Linda Höljö

CFO

Investor relations information

Välkommen till vår avdelning för investerare

Här hittar du Proacts senaste pressmeddelanden och finansiella rapporter samt vår finansiella kalender. I menyerna under Investerare finns även information om Proact-aktien, rapporter och presentationer samt en sektion om hållbarhet. För ytterligare information vänligen kontakta mig direkt.

Senaste pressmeddelandena

Kommuniké från årsstämman i Proact IT Group AB (publ)

Enligt kallelse genomfördes den 9 maj 2019 årsstämma i Proact IT Group AB (publ). På årsstämman fattades följande beslut: · Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes. · Fastställande av föreslagen utdelning med 4,15…

Senaste finansiella rapporter

Kalender