Investerare

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie

Linda Höljö

CFO

Investor relations information

Välkommen till vår avdelning för investerare

Här hittar du Proacts senaste pressmeddelanden och finansiella rapporter samt vår finansiella kalender. I menyerna under Investerare finns även information om Proact-aktien, rapporter och presentationer samt en sektion om hållbarhet. För ytterligare information vänligen kontakta mig direkt.

Senaste pressmeddelandena

Senaste finansiella rapporter

Interim report January - March 2008

Strong start to 2008 The first quarter in brief - Net turnover increased by 15 % to SEK 238 (207) million. - Profit before tax amounted to SEK 8.0 (5.6) million. - Net profit after…

Kalender