Sök
Stäng denna sökruta.

Finansiella rapporter

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie

Rapporter

Proacts årsredovisning 2023 publicerad (korrigering av webblänk)

· Årsredovisningen 2023 finns tillgänglig för nedladdning och tryckt utgåva av årsredovisningen finns tillgänglig för beställning · Årsredovisningen 2023 består av Proacts finansiella rapport 2023, hållbarhetsrapport 2023, samt bolagsstyrningsrapport 2023

Proacts årsredovisning 2023 publicerad

· Årsredovisningen 2023 finns tillgänglig för nedladdning och tryckt utgåva av årsredovisningen finns tillgänglig för beställning · Årsredovisningen 2023 består av Proacts finansiella rapport 2023, hållbarhetsrapport 2023, samt bolagsstyrningsrapport 2023

Proacts årsredovisning 2022 publicerad

· Årsredovisningen 2022 finns tillgänglig för nedladdning och tryckt utgåva av årsredovisningen finns tillgänglig för beställning · Årsredovisningen 2022 består av Proacts finansiella rapport 2022, hållbarhetsrapport 2022, ersättningsrapport 2022, samt bolagsstyrningsrapport 2022

Proacts årsredovisning 2021 publicerad

· Årsredovisningen 2021 finns tillgänglig för nedladdning och tryckt utgåva av årsredovisningen finns tillgänglig för beställning · Årsredovisningen 2021 består av Proacts finansiella rapport 2021, hållbarhetsrapport 2021, ersättningsrapport 2021, samt bolagsstyrningsrapport 2021

Bokslutskommuniké 2021

Stark molnförsäljning och god efterfrågan trots leveransförseningar

Årsredovisning 2020

Nedan hittar du vår årsredovisning för 2020.

Bokslutskommuniké 2020

Mycket starkt resultat och god utveckling av kontrakterade molntjänster

Jonas Hasselberg, CEO Proact

Solna, 7 maj 2024

En stark start på 2024 med tillväxt i tjänsteaffären och god lönsamhetstillväxt

Kommentarer från Proacts VD​

2024 har inletts starkt och vi levererar ett första kvartal med fortsatt tillväxt i tjänsteaffären och en mycket god lönsamhetstillväxt. Det makroekonomiska läget tycks ha stabiliserats med en lägre inflationstakt och förbättrad efterfrågan på flertalet av våra marknader och vi förväntar oss även en bättre utveckling på den tyska marknaden.

Intäkterna under kvartalet uppgick till 1 191 MSEK (1 220) vilket motsvarar en minskning med 2,4% jämfört med ett starkt första kvartal föregående år drivet av en hög systemförsäljning.

Omsättningen från systemaffären 638 MSEK (699) minskade med 8,7% och 9,0% organiskt.

Tjänsteaffären fortsätter att utvecklas väl och växte med 6,0% till 550,5 MSEK (519) och 5,4% organiskt drivet av försäljning av kontrakterade moln- och supporttjänster som kompenserade för en svagare utveckling av konsulttjänster, framför allt inom Business Unit Central.

Återkommande intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster växte med 10,6% till en årstakt om 1 766 MSEK (1 596). Den positiva trenden för molntjänster fortsatte under kvartalet då nya avtal uppgående till 183 MSEK (117) tecknades, varav majoriteten i Business Unit UK följt av Business Unit Nordic & Baltics och Business Unit West.

Vi har under det första kvartalet stängt och levererat ett flertal systemaffärer med hög marginal vilket tillsammans med effektiviseringar och tillväxt i tjänsteaffären bidragit till en ökad bruttomarginal före avskrivningar på 28,9% (24,9%).

Justerad EBITA ökade till 94,5 MSEK (56,8) i kvartalet vilket motsvarar en marginal på 7,9% (4,7%).

Utvecklingen under det första kvartalet har ytterligare stärkt vår balansräkning med ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 104 MSEK och vi har förvärvat egna aktier inom ramen för återköpsprogrammet som initierades under det fjärde kvartalet 2023. Totalt har 507 924 aktier förvärvats och bolaget har idag ca 1 miljon aktier i eget förvar. Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman beslutar om makulering av 600 000 aktier. Återstående aktier planeras bland annat att användas till framtida utbetalningar inom ramen för bolagets prestationsaktieprogram.

Cybersäkerhet fortsätter att vara ett allt mer prioriterat område för våra kunder och Proacts erbjudande och specialistkompetens ligger väl i linje med deras behov. Under det första kvartalet har Proact fördjupat samarbetet med den globala cybersäkerhetsspecialisten Arctic Wolf i syfte att lyfta cybersäkerhetstjänsterna på den nordiska marknaden. Proact har också specialistkompetens inom Microsoft Cloud Security, och häromveckan kunde vi meddela att Proact blir världens första partner att leverera tjänsten NetApp Data Protection and Security Assessment, vilket ytterligare stärker vår position inom cybersäkerhet.

Vi fortsätter att utveckla våra partnerskap för att säkerställa att vi kan möta våra kunders behov och driva utvecklingen framåt. Det senaste exemplet är vårt nya samarbete med Broadcom vilket gör det möjligt för Proact att fortsätta leverera produkter och tjänster baserade på VMwares teknologier även efter Broadcoms förvärv av VMware.

Vi ser positivt på marknaden och vår förmåga att möta kundernas behov inom molnlösningar, säkerhet och AI.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.