Finansiella rapporter

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie

Rapporter

Proacts årsredovisning 2022 publicerad

· Årsredovisningen 2022 finns tillgänglig för nedladdning och tryckt utgåva av årsredovisningen finns tillgänglig för beställning · Årsredovisningen 2022 består av Proacts finansiella rapport 2022, hållbarhetsrapport 2022, ersättningsrapport 2022, samt bolagsstyrningsrapport 2022

Proacts årsredovisning 2021 publicerad

· Årsredovisningen 2021 finns tillgänglig för nedladdning och tryckt utgåva av årsredovisningen finns tillgänglig för beställning · Årsredovisningen 2021 består av Proacts finansiella rapport 2021, hållbarhetsrapport 2021, ersättningsrapport 2021, samt bolagsstyrningsrapport 2021

Bokslutskommuniké 2021

Stark molnförsäljning och god efterfrågan trots leveransförseningar

Årsredovisning 2020

Nedan hittar du vår årsredovisning för 2020.

Bokslutskommuniké 2020

Mycket starkt resultat och god utveckling av kontrakterade molntjänster

Årsredovisning 2019

Nedan hittar du vår årsredovisning för 2019   För ytterligare information vänligen kontakta: Jonas Hasselberg, CEO, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu Jonas Persson, CFO & IR, +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu   Om Proact Proact är Europas…

Bokslutskommuniké 2019

Stark utveckling av molntjänster, bättre lönsamhet i Nordics men fortsatta utmaningar i West

Solna, 4 maj 2023

Fortsatt hög omsättningstillväxt, både totalt och organiskt

Kommentarer från Proacts VD​

2023 har inletts med fortsatt hög omsättnings¬tillväxt, både totalt och organiskt. Vi ser över lag ingen betydande förändring i efterfrågan på grund av sämre makroekonomiska förutsättningar, även om enstaka marknader ser något längre försäljningscykler och ett visst mått av osäkerhet. Intäkterna under kvartalet uppgick till 1 220 MSEK (1 064), vilket motsvarar en tillväxt på 15 procent. Organiskt var intäktsökningen 8 procent, med en organisk tillväxt om 10 procent för system och 6 procent för tjänster.

Våra återkommande intäkter, det vill säga intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster, fortsätter att utvecklas väl. Totalt ökade de med 15 procent till en årstakt om 1 596 MSEK (1 384) och organiskt ökade de med 8 procent. De återkommande intäkterna ökar även kvartal för kvartal, med en ökning om 3 procent från det fjärde kvartalet 2022. Vi slöt avtal för våra kontrakterade molntjänster om 117 MSEK (122) där Business Unit West minskade från ett starkt första kvartal föregående år medan övriga Business Units ökade. Vår bedömning är att nedgången än så länge inte beror på ökad försiktighet i marknaden utan att det snarare är en timing-effekt då det rör sig om ett relativt litet antal affärer i varje enskilt kvartal.

Systemtillväxten i kvartalet var mycket god i alla Business Units utom UK, och samtliga Business Units visade organisk tillväxt inom tjänstesidan. Både support- och molntjänster visade god organisk tillväxt, både som ett resultat av vunna affärer under föregående år samt prishöjningar. Intäkter från konsulttjänster minskade något organiskt, framför allt på grund av färre antal anställda konsulter kopplat till en het arbetsmarknad.

Vi fortsätter att se en påverkan på våra kostnader av den höga inflationen. Prishöjningar och effektiviseringar i vår tjänsteleverans gör att vi kunnat bibehålla våra bruttomarginaler, men ökningen i våra sälj- och administrationskostnader påverkar EBITA-marginalen negativt. För att säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft och kunna närma oss vårt EBITA-marginalmål om 8 procent har vi därför beslutat att initiera ett kostnadsbesparingsprogram.

Justerad EBITA under kvartalet ökade till 57 MSEK (52) motsvarande en marginal på 4,7 procent (4,9), som ett resultat av de ökade intäkterna i kombination med relativt oförändrade bruttomarginaler, motverkat av ökade sälj- och administrationskostnader.

Vi ser att kunder har stora behov av hjälp med hybrida molnlösningar som kombinerar det bästa av privata och publika moln för att lösa sina affärsbehov. Ett exempel är den migrering från traditionell infrastruktur till en hybrid molnlösning baserad på Proact Hybrid Cloud och Microsoft Azure som vi hjälpte en långvarig kund i UK med under kvartalet.

Vår framgång är beroende av våra medarbetare och våra samarbetspartners, och det är därför glädjande att våra partners fortsätter att ge oss utmärkelser, såsom NetApps EMEA Partner of the Year som vi erhöll under kvartalet. Tillsammans fortsätter vi att leverera värde till våra kunder, och att de uppskattar oss ser vi i kundundersökningar, såsom den i Tyskland där vi i kvartalet blev utsedda till en av de tre ledande molntjänstleverantörerna i vår storleksklass.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.