Search
Close this search box.

Finansiella rapporter

Proact strävar efter att ge aktieägare, investerare och finansanalytiker transparent, relevant och korrekt information för att öka kunskapen om koncernens verksamhet och aktie

Rapporter

Proacts årsredovisning 2022 publicerad

· Årsredovisningen 2022 finns tillgänglig för nedladdning och tryckt utgåva av årsredovisningen finns tillgänglig för beställning · Årsredovisningen 2022 består av Proacts finansiella rapport 2022, hållbarhetsrapport 2022, ersättningsrapport 2022, samt bolagsstyrningsrapport 2022

Proacts årsredovisning 2021 publicerad

· Årsredovisningen 2021 finns tillgänglig för nedladdning och tryckt utgåva av årsredovisningen finns tillgänglig för beställning · Årsredovisningen 2021 består av Proacts finansiella rapport 2021, hållbarhetsrapport 2021, ersättningsrapport 2021, samt bolagsstyrningsrapport 2021

Bokslutskommuniké 2021

Stark molnförsäljning och god efterfrågan trots leveransförseningar

Årsredovisning 2020

Nedan hittar du vår årsredovisning för 2020.

Bokslutskommuniké 2020

Mycket starkt resultat och god utveckling av kontrakterade molntjänster

Årsredovisning 2019

Nedan hittar du vår årsredovisning för 2019   För ytterligare information vänligen kontakta: Jonas Hasselberg, CEO, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu Jonas Persson, CFO & IR, +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu   Om Proact Proact är Europas…

Jonas Hasselberg, CEO Proact

Solna, 8 februari 2024

Ett starkt fjärde kvartal med god tillväxt inom molntjänster

Kommentarer från Proacts VD​

Ett starkt fjärde kvartal med fortsatt god utveckling i tjänsteaffären på flertalet marknader avslutar ytterligare ett framgångsrikt år för Proact.

I jämförelse med förra årets rekordkvartal, där försäljningen ökade med mer än 50%, sjönk omsättningen i kvartalet med 5,6% till 1 360 MSEK (1 440) och den organiska tillväxten uppgick till -6,9%.

Omsättningen i systemaffären minskade med 11% och organiskt med 11,4% jämfört med samma kvartal föregående år. Nedgången kan till stor del förklaras av den starka återhämtningen i systemförsäljning under andra halvåret 2022 när orderstocken som byggts upp under bristen på halvledare kunde levereras. Till viss del har kvartalet även präglats av längre säljcykler och en mer avvaktande marknad.

Tjänsteaffären visade fortsatt god tillväxt inom flertalet marknader under kvartalet drivet av moln- och supporttjänster som mer än väl kompenserade för en svagare utveckling i konsulttjänster kopplad till systemaffären. Totalt ökade tjänsteaffären med 4,8% till 547 MSEK (522) och organiskt med 1,9%. Återkommande intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster ökade med 12,6% till en årstakt på 1 748 MSEK (1 552).

Vi slöt avtal för våra kontrakterade molntjänster om rekordhöga 197 MSEK (142) med majoriteten i BU West och BU Nordic & Baltics vilket ger en bra plattform för framtida tillväxt. Det finns en god efterfrågan på våra lösningar och tjänster och Proact är väl positionerat när våra kunder och marknaden rör sig mot mer komplexa hybrida molnlösningar.

Kostnadsbesparingsprogrammet som lanserades under det andra kvartalet är implementerat och effekterna syns i såväl COGS som försäljnings- och administrationskostnader. Kostnadseffektiviseringar och tillväxten i tjänsteaffären kompenserar för en något lägre marginal i systemaffären vilket resulterar i en bruttomarginal efter avskrivningar i linje med föregående år, 22,2% (22,5).

Justerad EBITA minskade i kvartalet till 91 MSEK (102) motsvarande en marginal om 6,7% (7,1) då lägre intäkter inte helt kompenserades av lägre kostnader och övriga effektiviseringar.

Tack vare en stark balansräkning har vi under kvartalet initierat ett aktieåterköpsprogram enligt det mandat som gavs vid årsstämman 2023 och har hittills förvärvat 218 500 aktier inom ramen för detta.

Nära samarbete med kunder och partners är vår högsta prioritet. I 2023 års kundundersökning belönades vi med en Net Promotor Score (NPS) på 59, vilket är en signifikant ökning från förra årets 46. Dell har under kvartalet uppmärksammat Proact med två priser för vårt arbete med fokus på dataskydd och säkerhet samt datacenterförsäljning. Vi är också mycket stolta över att som första partner i Sverige kunna erbjudande egen support för Dell PowerStore. Vi har även breddat vår molnkompentens inom Microsoft Azure.

Under kvartalet har vi genomfört förändringar i koncernledningen där vi i januari välkomnade Maria Gomez som ny Business Unit Director för BU Central samt annonserat att Noora Jayasekara under våren kommer att tillträda som ny CFO. Maria och Noora kommer båda med gedigen erfarenhet och bred kompetens som kommer att bidra till Proacts fortsatta framgång.

Våra långsiktiga mål om 10% omsättningstillväxt varav ca hälften organisk och 8% EBITA-marginal kvarstår och vi är väl rustade med ett starkt marknadserbjudande samt genomförda effektiviseringar.

Jag vill tacka våra kunder och samarbetspartners för det gångna året och jag vill framför allt tacka alla kollegor för deras engagemang som gör Proact till det fina företag vi är.

Vi har ett spännande år framför oss som jag ser fram emot med optimism.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.