Ekonomi

Kunder och leveranser

För att hantera det förtroende som våra kunder givit oss levereras tjänsterna enligt fastställda standarder såsom ”ITIL Service Management”, vilket omfattar ett flertal processer för att leverera kostnadseffektiva IT-tjänster med utgångspunkt från kundens verksamhet.

Proact genomför återkommande en kundundersökning med syfte att mäta hur väl våra kunder anser att vi lever upp till våra kvalitetslöften samt vilken helhetsbedömning de gör av oss som samarbetspartner samt hur väl vi skapar en bas för en mer innovativ och flexiblare värld genom fokus på hållbarhet och samhällsengagemang.
Proact väljer kunder med utgångspunkt i företagets sociala ansvar via våra kvartalsvisa interna verksamhetsrevisioner.

Inköp och leverantörers uppförandekod

Varje år köper vi in varor för betydande belopp. Våra leverantörer återfinns främst i Europa och Nordamerika, där efterlevnaden av grundläggande mänskliga rättigheter är god. Samtliga våra leverantörer genomgår en godkännandeprocess där såväl produktsäkerhet som företagsansvar utvärderas (mänskliga rättigheter, antikorruption, anti-mutor, samt miljö). Vi har en implementerad checklista och genomför kvartalsvis uppföljning med våra främsta leverantörer för att försäkra oss om att de lever upp till våra standarder.

Dela

Relaterat innehåll

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, fyll bara i formuläret via knappen här intill. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!