Dataskydd och IT-säkerhet

Dataskydd och IT-säkerhet ett måste för de flesta organisationer

Dataskydd och IT-säkerhet – lösningar och kompetens som skapar trygghet

Digitaliseringen skapar fantastiska möjligheter att utveckla verksamheter och affärer. Ett kvitto på att din organisation har lyckats med digitaliseringen är att värdet av ert data ständigt växer. Dataskyddet, och att hålla data ständigt tillgängligt, blir då på allvar verksamhetskritiskt.  Det är just sådana uppgifter som Proact alltid är redo för. 

Det var just vårt kunnande inom datahantering och dataskydd som från starten byggde vårt företag. I dag litar våra kunder till Proact för hela sin IT-säkerhet. Våra lösningar, tjänster och rådgivning ger det stöd de   behöver för att axla ansvaret och agera i tid för att möta den ständigt skiftande hotbilden.   

IT-säkerhet
Proact erbjuder specialistkompetens, lösningar och tjänster som förstärker och avlastar ert team med det tunga IT-säkerhetsarbetet. Resultatet är skärpt säkerhet, ökad trygghet och mer tid över till verksamheten.   

Ransomwareskydd
Antalet ransomware-attacker ökar kraftigt för varje år som går.  Det är därför viktigt att ha ett fullskaligt skydd mot denna typ av säkerhetshot som kan komma både utifrån men även inifrån organisationen genom oavsiktliga misstag. De legala kraven från bland annat revisorer ökar där möjlighet att starta upp säkrad data i andra miljöer vid en större störning ”lokalt”kan vara en lösning.
Proact hjälper er att hitta en lämplig lösning för er, med bland annat “air gap:ad” dataskyddslösning, scanning av avvikelsemönster, CyberRecovery som tjänst m.m.

Disaster recovery
Katastrofsäkring (Disaster recovery) är den livlina ni behöver om det värsta skulle inträffa och IT-infrastrukturen slås ut. Med stöd av Proacts resurser får ni trygghet med att kunna återställa verksamheten och slipper investera i ett dubblerat datacenter.  

Backup
Backup har alltid varit viktigt och i dagens hybridmiljö är den främsta utmaningen att säkra data oavsett var det lagras – i en mobil enhet, i ert eget datacenter eller hos en molnleverantör. 

Vill du veta mer om hur Proact kan hjälpa er med dataskydd och IT-säkerhet?

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort!

Vårt erbjudande för dataskydd och IT-säkerhet

Backup-as-a-Service
Lämna över hanteringen av daglig backup till Proact och få återläsning testad regelbundet, samtidigt som ni behåller kontrollen över ert eget data.

SOC (Security Operations Center) som jobbar dygnet runt med att bevaka er infrastruktur för att tidigt upptäcka misstänkta händelser och avvärja attacker.

Specialistkompetens
Med löpande kompetensutveckling och rätt certifieringar fyller våra specialister på lagring och säkerhet luckorna i ert team.

Sårbarhetsanalys som minskar exponeringen mot cyberattacker. Låt Proact granska er infrastruktur för att upptäcka säkerhetsluckor som hackare kan utnyttja för intrång.

Kinnarps behåller kontrollen med backup från molnet

Kinnarps hade länge planerat en övergång till Office 365, vilket snabbt genomfördes när pandemin slog till. Men hur kan det kombineras med företagets princip att äga och kontrollera sitt eget data? En hybridlösning från Proact gjorde det möjligt att samla all backup under sitt eget tak.

Utvalda kunder

Vill du prata med oss om dataskydd och IT-säkerhet?