Databastjänster

Bättre fungerande, effektivt licensierade databasplattformar – leverans och drift

Som användare är det bra att ha en lösning som fungerar och vi får nu mer tid att spendera på andra uppgifter. Vi har bättre tillgänglighet till vår utvecklingsmiljö eftersom vi har en bra, automatiserad lösning “

Johan Wik
Databasadministratör , Pensionsmyndigheten

Databaser är avgörande för att applikationer ska fungera, men det är helt enkelt inte kostnadseffektivt för de flesta organisationer att ha en databasexpert heltidsanställd. Vi hanterar era databaser och genomför hälsokontroller för att se hur de presterar. Vi kan också bygga er databasplattform och sköta driften.
Proact har kompetensen och vårt databasteam ger er välpresterande databasplattformar som är licensierade på det mest effektiva sättet. Och eftersom vi också har experter inom andra infrastrukturområden, såsom lagring och nätverk, tillför vi mervärde på ett sätt som många av våra applikationsfokuserade konkurrenter inte kan.

Några av fördelarna med våra databastjänster

Problemfri

Vi tar fullt ansvar för er databas med vår drifttjänst som har öppet dygnet runt

Bred kompetens

Våra databasexperter och infrastrukturspecialister finns till hands

Kostnadseffektivt

Genomgång av lincenser för att säkerställa att er infrastruktur nyttjas optimalt

Hur vi transformerar IT

Infrastruktur

Vi kan marknaden och kan hjälpa er att välja rätt produkter och leverantörer för just era behov

Support och drift

Vi kan stödja och drifta era befintliga produkter och tjänster, avlasta ert IT-team med driftsäkerhet och övervakning 24/7

IT som tjänst

Vi designar och levererar drifttjänster oavsett om datat ligger i ert eller vårt datacenter, i privata eller publika moln eller i en hybrida lösning – för maximal flexibilitet

Exempel på databastjänster

Mer att läsa

cloud partner

Service availability

Making sure services are available when your end-users need them There’s no doubt, the availability of IT services really matters. If a service isn’t readily

Pensionsmyndigheten

En kraftfull lagringsplattform med självservice portal ökar produktiviteten och effektiviteten I Sverige fick 2,2 miljoner personer allmän pension 2018. 7,5 miljoner pensionärer och pensionsberättigade fick

The Swedish Pension Agency

Powerful storage platform and convenient self-service portal boost productivity In Sweden, 2.2 million people received national retirement pension in 2018. 7.5m current and future pensioners