Search
Close this search box.

Enterprise Storage Security

Optimering av lagringssäkerheten för företag och myndigheter för att skydda känslig data, minska potentiella cyberhot och garantera säkerheten samt integriteten.

Säkerheten av ert data är inte förhandlingsbar

Dataintrång och cyberattacker kan få omfattande konsekvenser och påverkar inte bara er organisation utan även de individer, företag eller personer som ni samarbetar med. Det finns tre huvudsakliga risker förknippade med ert data:

Kriminella kan infiltrera era system och kryptera data, ofta med avsikten att utpressa en lösensumma. Sådana attacker kan leda till driftstopp, ekonomiska förluster och skador på varumärkets rykte. Men med rätt backup- och återställningslösningar på plats kan ni minimera skadorna. Robusta krypteringsprotokoll är nödvändigt för att skydda data i vila och under överföring, i linje med de stränga säkerhetskrav som ställs på företag och myndigheter.

Datastöld är fortfarande ett stort problem, särskilt för organisationer som hanterar känslig eller värdefull information. Det gäller allt från kunddata till immateriella rättigheter och hemligstämplad information. I dessa fall räcker det kanske inte bara med lösningar för backup- och återställning. Ni måste vidta proaktiva åtgärder för cybersäkerhet, stränga åtkomstkontroller och dataklassificering för att skydda era intressen och uppfylla de rigorösa säkerhetsstandarder som ställs av både företag och myndigheter.

Datamanipulation används allt oftare mot myndigheter och kritiska organisationer. Cyberbrottslingar infiltrerar system för att störa, förstöra eller sprida desinformation, vilket orsakar kaos och potentiellt äventyrar den nationella säkerheten eller företagets rykte. För att förhindra datamanipulation krävs inte bara stark kryptering och åtkomstkontroller utan även rigorösa cybersäkerhetsrutiner, inklusive kontinuerlig övervakning och snabb incidenthantering.

Cybersäkerhet - potentiella cyberhot - Storage Security

Vi hjälper er att fastställa bästa praxis för er Storage Security

Åtkomsträttigheter

Implementera strikta åtkomstkontroller för att uppfylla höga säkerhetsstandarder för auktoriserad dataåtkomst.

Datakryptering

Använd avancerad kryptering för dataskydd i linje med företagets och myndigheternas standarder.

Dataklassificering

Kategorisera data efter känslighet och skydda kritisk information enligt myndigheternas krav.

Backup and Recovery

Upprätthåll anpassade Backup and Recovery lösningar för att uppfylla företags- och myndigheters krav.

Proaktivt skydd

Investera i avancerad cybersäkerhet för att proaktivt försvara er mot datahot.

Överensstämmelse med lagstiftning

Uppfyll branschens och myndigheternas krav på säker lagring.

Storage Security Assessment

I ärlighetens namn finns det en global brist på säkerhetsspecialister. Det är därmed naturligt att du kanske inte har all nödvändig kompetens internt. Med Proact får du tillgång till säkerhetsspecialister som är särskilt certifierade inom lagringssäkerhet för olika större lagringsleverantörers teknik. Vår teknikspecifika tjänst ”Storage Security Assessments” erbjuder en omfattande utvärdering av er befintliga lagringsinfrastruktur. Denna bedömning är ett viktigt steg för att identifiera potentiella sårbarheter, luckor, underutnyttjade funktioner och förbättringsområden i era lagringsplattformar.

Anslut dina användare på ett säkert sätt
Säker dataanslutning för era kontor och datacenter
Se i realtid vad som händer i ert nätverk
Optimera er lagring med vår Service Management för sömlös drift, robust säkerhet och SLA-efterlevnad. Agera nu för att uppnå bästa möjliga datainfrastruktur.

Service Management för problemfri säkerhet

Utöver våra bedömningstjänster tillhandahåller vi heltäckande alternativ för Service Management. Dessa är utformade för att säkerställa smidig drift, hög säkerhet och full anpassning till era servicenivåavtal (SLA) för er lagringslösning. Vårt engagerade Service Management-team strävar efter att bibehålla högsta standarder när det gäller säkerhet och prestanda inom er lagringsinfrastruktur.

Tjänsten omfattar kontinuerlig övervakning, snabba uppdateringar och proaktiva åtgärder för att hantera potentiella problem i realtid. Detta säkerställer att er lagringsmiljö förblir robust, effektiv och följer era specificerade servicenivåer. Vårt mål är att erbjuda er ett holistiskt och pålitligt supportsystem som sträcker sig bortom enbart bedömningar och aktivt bidrar till långsiktig framgång och optimal prestanda för er lagringslösning.

Banbrytande lagringsteknologi

På Proact är vi stolta över våra partnerskap med de mest framstående lagringsleverantörerna i världen. Genom att samarbeta med branschledare kan vi se till att våra kunder får tillgång till banbrytande lösningar och toppmodern teknik. Med dessa partnerskap ligger vi i framkant när det gäller innovation och kan erbjuda tillförlitliga, skalbara och säkra lagringslösningar.

Certified

Som första och enda NetApp partner i världen är Proact certifierade för att genomföra DPSA (Data Protection Security Assessments) för NetApp-miljöer. Det innebär att vi som enda rådgivare och partner i världen kan designa, implementera, supportera och kontinuerligt säkra din NetApp-lagring.

Excellence in Security

“Proact har ett imponerande koncept tillsammans med Dell Technologies och ett starkt fokus på dataskydd. De har också en konsultorganisation med några av landets främsta experter inom dataskydd, vilket kompletterar Dells erbjudande på bästa sätt." - Dell Technologies
Previous slide
Next slide

Låt oss starta något stort tillsammans!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.