Sök
Stäng denna sökruta.

Managed Detection and Response (MDR)

Stärk er cybersäkerhet med Proacts MDR-lösning för snabb upptäckt och effektiv hantering av hot. Minska potentiella skador och skydda era digitala tillgångar.

24/7-skydd mot cyberattacker

Organisationer står inför stora utmaningar när det gäller att effektivt upptäcka och reagera på moderna cyberhot. Många har infört säkerhetsverktyg, men bristen på övervakning dygnet runt, omfattande säkerhetsexpertis och ett väl bemannat säkerhetsteam leder ofta till oupptäckta hot.

Vår Managed Detection and Response-lösning (MDR) är utformad för att möta dessa utmaningar.

Vår MDR erbjuder övervakning dygnet runt för hela ert IT-ekosystem, från servrar till molnapplikationer. Våra över 400 SOC-experter arbetar dygnet runt med att analysera och upptäcka potentiella hot och erbjuder en heltäckande säkerhetslösning.

Genom avancerade rapporter och säkerhetsgranskningar ger vi värdefulla insikter som håller er informerade om hot och åtgärder för att minska dem. Detta proaktiva tillvägagångssätt ger er möjlighet att förbättra säkerheten och skydda er mot nya hot.

MDR använder prisbelönt teknik för att upptäcka hot och kombinerar avancerad maskininlärning med mänsklig analys för att avslöja hot som andra kanske missar. Vi är så övertygade om vår leveransförmåga att vi erbjuder en marknadsledande garanti för inledande incidenthantering på bara 1 timme från upptäckt.

Om olyckan skulle vara framme och en säkerhetsincident inträffar är vi er försvarslinje. Vårt team agerar snabbt för att förhindra hotet och förebygga potentiella skador. Er cybersäkerhet tar aldrig paus och det gör inte vi heller. Vårt dedikerade team av specialister står vakt dygnet runt och ser till att hot upptäcks och åtgärdas omedelbart.

Vid allvarliga incidenter finns våra Proact-konsulter och vårt Incident Response Team (IRT) tillgängliga dygnet runt för att säkerställa omedelbar hantering av hotet. Er säkerhet förblir vår högsta prioritet. För ytterligare säkerhet och affärskontinuitet rekommenderar vi även Proacts tilläggstjänst backup and recovery solution 

Vill du ha en marknadsledande MDR-lösning utan att investera i en egen SOC?

Vår MDR prissätts baserat på stabila parametrar, inklusive användare och servrar. Detta gör det möjligt för ert företag att säkra miljöer till en helt förutsägbar kostnad.

Tidigt förebyggande av hot

Håll organisationen säker genom att identifiera och motverka hot i ett tidigt skede, vilket minskar risken för skador och dataförluster.

Snabb incidenthantering

Ni kan vara trygga i vetskapen om att vi är på plats om en säkerhetsincident skulle inträffa, att vi snabbt kan avvärja hoten och meddela er omgående så att störningarna i er verksamhet blir så små som möjligt.

Tillämpad reglering

Vår MDR förenklar processen för att uppfylla lagkrav, stärka ert säkerhetsskydd på ett enkelt sätt och sparar värdefull tid och resurser.

Lugn och ro

Njut av förstklassig säkerhet utan att belasta er budget. Vår MDR erbjuder omfattande skydd till en överkomlig månadsavgift, vilket ger ekonomisk lugn.

Full insikt

Få en tydlig bild av er säkerhetsstatus med hjälp av användarvänliga instrumentpaneler. Insikter i realtid ger er kontroll och håller er informerade.

Anpassning för tillväxt

När er organisation utvecklas och expanderar kan vår Managed Detection and Response-lösning smidigt anpassas till era nya behov. Detta säkerställer att ni alltid har rätt sorts skydd.

Se vår Managed Detection and Response lösning i drift

De säkerhetsobservationer som samlas in från interna och externa nätverk, endpoints och molnmiljöer berikas med hotfeeds, OSINT-data, CVE-information och annan relevant information. Detta syftar till att tillhandahålla detaljerad information och sammanhang för de incidenter som undersöks och prioriteras av SOC-teamet.

Våra säkerhetsexperter spelar en avgörande roll i att navigera genom informationsflödet för att identifiera och åtgärda hot, vilket begränsar dess spridning över nätverket och därigenom minimerar potentiell skada.

Managed Detection and Response plattform

Låt oss starta något stort tillsammans!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.