Cloud Blueprint

Vår guide Cloud Blueprint belyser de nio viktigaste områdena som man bör ha i åtanke när man bygger från grunden, optimerar eller underhåller en befintlig molnmiljö. Ta reda på mer om respektive område nedan:

Få er guide med 9 enkla steg

Er verksamhet är unik, vilket innebär att ni behöver en IT-infrastruktur som är anpassad efter era unika behov. 

Vi har skapat en guide med nio viktiga områden  att överväga vid bygge av en molnmiljö som är väl anpassad till just er verksamhet.

De nio områdena i er Cloud Blueprint:

Skalbarhet

Skalbarhet är en av de viktigaste drivkrafterna för att gå över till en molnbaserad lösning. Om er trafik och belastning ökar måste ni kunna reagera snabbt och kostnadseffektivt för att maximera prestanda.

Fundera över var er organisation sannolikt kommer att befinna sig, på kort och lång sikt, för att avgöra vad som skulle passa er bäst.

Budget

Det är viktigt att kunna spåra alla molnutgifter mot din tilldelade budget. Har du en tillräcklig budget eller skulle du behöva mer pengar för att kunna upprätthålla en effektiv molnmiljö?

Beräkna er TCO (Total Cost of Ownership) för molnet redan i planeringsstadiet och fortsätt att följa upp efter implementeringen.

Underhåll

Teknisk vägledning från ett team med erfarna experter är avgörande när det gäller att underhålla en molnmiljö. Om det inte hanteras korrekt kan man riskera att köra både budget och interna resurser i botten.

Prestandaövervakning, säkerhet och resursplanering är bara några av de faktorer som du bör tänka på när det kommer till effektivt underhåll av en molnmiljö

Vill du prata med en molnarkitekt?

Vi kan hjälpa dig att planera den perfekta molnmiljön för er organisation.

Migrering

För att genomföra en framgångsrik molnmigrering, se till att hitta en tidpunkt då det kommer att bli minsta möjliga påverkan på er affärsverksamhet.

Säkerställ att ni har backup-kopior på plats. Om något oväntat händer under migreringen måste ni veta att ert data går att återläsa snabbt och effektivt.

Människor

Om ni inför, eller redan har infört, en molnmiljö är det avgörande att ha den nödvändiga tekniska kompetensen i teamet inom databashantering, säkerhet och migrering.

Om ni inte har dessa resurser internt, bör ni överväga att anlita en tredje part för att hantera molnsupport och underhåll.

Säkerhet

Cyberattacker sker ofta utanför arbetstid för att kringgå organisationer som endast har övervakning under dagtid.

Det är avgörande att er molnmiljö och dess loggdata kontinuerligt övervakas för att förstå vilka varningar som är relevanta, vad som bör prioriteras och hur ni ska agera om en incident inträffar.

Testa vår Cloud Blueprint Builder

Svara på vårt frågeformulär om er befintliga IT-infrastruktur. Det tar max tre minuter! Våra expertarkitekter kommer sedan att ge er råd om vilka steg ni bör ta härnäst för att maximera fördelarna med molnet för just er organisation — det via en personlig Cloud Blueprint levererad direkt till dig. 

Efterlevnad

Datasuveränitet avser de lagar som tillämpas på datat beroende på det land där det finns.

Trots att datasuveränitet och efterlevnad är extremt heta ämnen inom cloud computing, finns det brist på standardiserad vägledning inom området. Därför måste er organisation vara fullt medveten om vilka regler som gäller inom er bransch och ert geografiska område.

Riskprofilering

Planer för Disaster Recovery och verksamhetskontinuitet bör vara standard för alla organisationer, för att mildra effekterna av oväntade händelser.

Att minimera risken genom säkerhet är också avgörande. Oavsett om ert data lagras eller överförs är det viktigt att skyddsprocesser finns på plats för att minimera risken att information läcker ut till extern part.

Infrastruktur

Genom att välja rätt material och resurser för er molnmiljö kan ni i tillräcklig utsträckning möta er organisations behov. För att göra detta bör ni kartlägga er organisation och tydligt förstå era mål och vilka resurser som finns att tillgå.

Det är också viktigt att ni förstår hur tillväxt och ökad efterfrågan kan påverka detta, och om den valda molnlösningen ger er den flexibilitet och skalbarhet som ni behöver.

10 frågor 

Besvara dessa frågor och skapa din personliga Cloud Blueprint

Vad är Cloud Blueprint Builder? 

Cloud Blueprint Builder består av en serie frågor om er befintliga IT-infrastruktur i syfte att ge dig en tydlig bild av er organisations IT-miljö.

Det tar bara några minuter att slutföra. 

Du kan sedan välja att dela resultatet med våra molnarkitekter som granskar svaren och återkommer med en personlig Cloud Blueprint som  skickas direkt till dig. Denna kan sedan fungera som ett verktyg för er framtida molnresa. 

  

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.

Svara på 10 frågor och vi rekommenderar er en molnlösning som är anpassad och stödjer era affärsmål.