Sök
Stäng denna sökruta.
2020-06-18

Andra kvartalets försäljning väntas öka med mer än 15% samtidigt som justerad EBITA väntas öka med mer än 20 % i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år, vilket är högre än konsensus från marknadens analytiker. Systemförsäljningen har under kvartalet varit bättre än förväntat trots den pågående pandemin samtidigt som tillväxten i både kontrakterade tjänster och konsulttjänster väntas vara fortsatt god, dock med lägre nyförsäljning av molntjänster.

Den positiva utvecklingen i kvartalet drivs delvis av nya behov hos Proacts kunder till följd av covid-19 samt delvis av de generella behov som finns på marknaden av tjänster för att hantera och skapa värde ur data. Även de åtgärder som genomfördes under 2019 inom Business Unit West har haft en positiv påverkan i kombination med en förbättrad utveckling av bolagets intäktsmix och god kostnadskontroll.”.

Sedan pandemins utbrott har Proact prioriterat säkerhet och hälsa hos våra medarbetare, kunder och partners. Bolaget har trots pandemin levererat produkter och tjänster med bibehållen kundupplevelse trots de begränsningar och restriktioner som covid-19 medfört. Det är emellertid fortsatt svårt att fastslå hur stor eller långvarig effekten av covid-19 blir på Proacts marknader framöver. Bolaget följer utvecklingen och gör löpande de anpassningar som krävs för att minimera påverkan på leveransförmåga, resultat och likviditet.

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och ej reviderade av bolagets revisorer. Ytterligare detaljer kommer att redovisas i samband med bolagets ordinarie delårsrapport den 15 juli 2020.
Vi bjuder härmed även in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) samma dag kl. 14:00 – 15:00. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef och Jonas Persson, CFO.

Videokonferens
Tid: onsdagen den 15 juli 2020 klockan 14:00-15:00 CET
Länk till videokonferens
Presentationsmaterialet kommer att publiceras på bolagets hemsida, www.proact.se.

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2020, kl. 08:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, Tel. +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Jonas Persson, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, Tel. +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu

Om Proact
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se  

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.