Sök
Stäng denna sökruta.
2022-07-01

Proact slutför framgångsrikt förvärvet av det tyska IT-konsultföretaget sepago, som tillkännagavs den 21 juni 2022.

Med sepagos över 85 medarbetare stärker Proact sina digitala transformationstjänster baserade på "cloud-first"-teknologier från Microsoft Azure, Microsoft 365 och Citrix virtuella arbetsplatser. sepagos kapacitet inom IT-säkerhet, transformation och migrering kommer dessutom att ytterligare stärka Proacts nuvarande erbjudande.

Köpeskillingen uppgår till 12 miljoner Euro samt ytterligare 4 miljoner Euro i tilläggsköpeskilling, på en kontantfri och skuldfri basis, vilket motsvarar 5-6 gånger EBITA. Tilläggsköpeskillingen betalas ut under en period av 2,5 år förutsatt att sepago når förväntad EBITA samt fastställda verksamhetsmål. Transaktionen förväntas bidra med cirka 15 miljoner Euro i ökad årsomsättning för Proact. sepago och dess anställda kommer att utgöra en betydande del av Proacts tyska verksamhet.
 


Denna information är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-01 14:45 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO & President, Proact IT Group AB, tel. +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, tel. +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu
René Schülein, Business Unit Director Central, Proact Deutschland GmbH, tel. +49 911 30 999 777, rene.schuelein@proact.de

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Om sepago GmbH

sepago är ett ledande IT-konsultföretag i Tyskland inom molntjänster, IT-säkerhet och organisationsrådgivning. Vi stöder medelstora och stora företag på deras väg mot digital transformation och ser till att användarna kan arbeta säkert, med hög prestanda och flexibilitet och är utrustade med modern IT. Vi tillför vår konceptuella styrka, vårt processkunnande, vår tekniska expertis och lösningarna från våra partners Microsoft och Citrix som viktiga lösningsbyggstenar för våra kunder. sepago-teamet grundades 2002 i Köln och har vuxit till över 80 kollegor i Köln, Hamburg och München. Ett flertal mycket goda placeringar på "Great Place to Work" under åren stärker bevisen för sepagos mycket goda arbetskultur. www.sepago.de

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.