Sök
Stäng denna sökruta.
2017-04-21

Fortsatt positiv utveckling avseende intäkter och resultat

Första kvartalet i sammandrag

  • Intäkterna ökade med 21 % till 877 (723) MSEK, den organiska tillväxten uppgick till 7 %.
  • EBITDA ökade med 37 % och uppgick till 53,6 (39,0) MSEK.
  • Resultat före skatt ökade med 60 % till 34,0 (21,2) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster första kvartalet 2016 (5,8 MSEK) var ökningen 25 %.
  • Resultat efter skatt ökade med 69 % till 25,0 (14,8) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,65 (1,55) SEK.
  • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 31,7 (26,2) %

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jason Clark, CEO, telefon  44 1246 266 300 
Peter Javestad, IR, telefon 46 733 56 67 22, e-post: peter.javestad@proact.eu
Jonas Persson, CFO, telefon 46 733 56 66 90, e-post: jonas.persson@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017, kl. 08:00.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.