Sök
Stäng denna sökruta.
2022-06-21

Proacts har tecknat ett avtal om att förvärva det tyska IT-konsultföretaget sepago GmbH i syfte att öka Proacts marknadsnärvaro och expertis när det gäller att leverera IT-konsulttjänster och publik molntransformation till stora och medelstora företag. Förvärvet förväntas slutföras i början av juli.

Förvärv är en viktig del av Proacts tillväxtstrategi för att bredda sina tjänster och expandera inom hybrida molntjänster. sepago kommer att tillföra Proact nya molntjänster och expertis, vilket är i linje med företagets strategi och tidigare förvärv.

Med sepagos över 85 medarbetare stärker Proact sina digitala transformationstjänster baserade på "cloud-first"-teknologier från Microsoft Azure, Microsoft 365 och Citrix virtuella arbetsplatser. sepagos kapacitet inom IT-säkerhet, transformation och migrering kommer dessutom att ytterligare stärka Proacts nuvarande erbjudande.

Jonas Hasselberg, VD och koncernchef för Proact IT Group AB, kommenterar:
– Det är med stor glädje som vi välkomnar sepagos medarbetare till Proact-familjen. Vi delar samma passion för att göra det möjligt för våra kunder att skapa affärsvärde genom data. Precis som Proact har sepago ett gott rykte på marknaden bland både kunder och leverantörer. Tillsammans kommer vi att ha en bredare geografisk närvaro av marknadsledande hybridmolnlösningar. sepagos tydliga konsultverksamhet kommer att vara ett utmärkt komplement till Proacts styrka inom managed services och infrastruktur.

Paul Lütke Wissing, delägare och medgrundare av sepago GmbH, kommenterar:
– sepago har mer än 20 års erfarenhet av konsultverksamhet inom områden som datacenter, omvandling av publika moln och IT-säkerhet. Vi kan utnyttja detta, i kombination med den portfölj och de möjligheter som Proact tillför, för att presentera ett förbättrat erbjudande till våra kunder. Tillsammans med Proact kan vi använda detta förbättrade erbjudande för att skapa fler möjligheter för våra medarbetare. Av dessa skäl passar Proact perfekt för oss.

Claus Friedrichs, delägare och medgrundare av sepago GmbH, kommenterar: 
– sepago är känt som ett skickligt företag och har ett kulturellt starkt varumärke i Tyskland. Det gläder mig mycket att vi delar samma kulturella värderingar som Proact. Ur våra medarbetares synvinkel kommer vi att kunna lära oss av varandras expertis och erbjuda spännande tjänster och projekt som kommer att ge oss en unik position på marknaden.

Köpeskillingen uppgår till 12 miljoner Euro samt ytterligare 4 miljoner Euro i tilläggsköpeskilling, på en kontantfri och skuldfri basis, vilket motsvarar 5-6 gånger EBITA. Tilläggsköpeskillingen betalas ut under en period av 2,5 år förutsatt att sepago når förväntad EBITA samt fastställda verksamhetsmål. Transaktionen förväntas bidra med cirka 15 miljoner Euro i ökad årsomsättning för Proact. sepago och dess anställda kommer att utgöra en betydande del av Proacts tyska verksamhet.


Denna information är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-21 08:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO & President, Proact IT Group AB, tel. +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, tel. +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu
René Schülein, Business Unit Director Central, Proact Deutschland GmbH, tel. +49 911 30 999 777, rene.schuelein@proact.de

Om Proact
Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Om sepago
sepago är ett ledande IT-konsultföretag i Tyskland inom molntjänster, IT-säkerhet och organisationsrådgivning. Vi stöder medelstora och stora företag på deras väg mot digital transformation och ser till att användarna kan arbeta säkert, med hög prestanda och flexibilitet och är utrustade med modern IT. 
Vi tillför vår konceptuella styrka, vårt processkunnande, vår tekniska expertis och lösningarna från våra partners Microsoft och Citrix som viktiga lösningsbyggstenar för våra kunder. 
sepago-teamet grundades 2002 i Köln och har vuxit till över 80 kollegor i Köln, Hamburg och München. Ett flertal mycket goda placeringar på "Great Place to Work" under åren stärker bevisen för sepagos mycket goda arbetskultur. www.sepago.de

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.