Sök
Stäng denna sökruta.
2019-10-17

Stark utveckling av molntjänster och förbättring i Business Unit West

Juli - september 2019

 • Intäkterna minskade 3 % till 701 (725) MSEK. Förändring i lokala valutor var -4 %.
 • Justerad EBITA uppgick till 36,9 (45,3) MSEK.
 • Resultat före skatt uppgick till 30,0 (37,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 24,2 (27,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,64 (3,02) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster har tecknats till ett totalt värde om 87 (70) MSEK, en ökning med 24 %.

Januari - september 2019

 • Intäkterna ökade med 3 % till 2 417 (2 351) MSEK. Förändring i lokala valutor var 1 %.
 • Justerad EBITA uppgick till 116,8 (145,3) MSEK. Jämförelsestörande poster under 2019 uppgick till -20,2 MSEK och avser omorganisation samt försäljning av dotterbolag.
 • Resultat före skatt uppgick till 79,0 (117,5) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultat före skatt till 99,2 (120,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 58,6 (88,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 6,38 (9,63) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster har tecknats till ett totalt värde om 244 (172), en ökning med 42 %.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Jonas Persson, CFO & IR, +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu


Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 14 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019, kl. 08:00.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.