Sök
Stäng denna sökruta.
2023-11-28

Styrelsen för Proact IT Group AB ("Proact") har beslutat att inleda ett återköpsprogram med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2023.

Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma. Högst så många aktier får återköpas att Proacts totala innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av Proacts totala antal utestående aktier.

Återköp ska ske i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den högsta köpkurs och den lägsta säljkurs som kontinuerligt meddelas av Nasdaq Stockholm.

Syftet med återköpsprogrammet är att möjliggöra för Proact att på ett flexibelt sätt anpassa bolagets kapitalstruktur, samt att möjliggöra användandet av egna aktier för betalning av förvärv och för långsiktiga incitamentsprogram.

– Med det starka kassaflöde som Proact genererar har vi byggt upp en mycket solid balansräkning. Vi ser möjligheten att ytterligare optimera vår kapitalstruktur och vi fortsätter att genomföra vår förvärvsstrategi parallellt, säger Jonas Hasselberg, Proacts koncernchef.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i Proact till 28 001 658 aktier, varav Proact för närvarande innehar 501 710 aktier, motsvarande 1,8 procent av det totala antalet aktier.


Denna information är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-28 08:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, 
Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu

Om Proact
Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 12 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.