Sök
Stäng denna sökruta.
2017-07-12

Andra kvartalet i sammandrag

 • Intäkterna ökade med 13 % till 830 (737) MSEK, den organiska tillväxten uppgick till -4 %.
 • EBITDA ökade med 22 % och uppgick till 57,4 (46,9) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 15 % till 39,5 (34,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt ökade med 10 % till 30,2 (27,4) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,21 (2,91) SEK.

Första halvåret i sammandrag

 • Intäkterna ökade med 17 % till 1 707 (1 459) MSEK, den organiska tillväxten uppgick till 2 %.
 • EBITDA ökade med 29 % och uppgick till 111,0 (85,9) MSEK.
 • Resultat före skatt ökade med 32 % till 73,5 (55,7) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster under
 • första halvåret 2016 (5,8 MSEK) var ökningen 20 %.
 • Resultat efter skatt ökade med 31 % till 55,2 (42,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,86 (4,45) SEK.
 • Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 33,1 (29,7) %.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jason Clark, CEO, Telefon: 44 1246 266 300
Jonas Persson, CFO, Telefon: 46 733 56 66 90, E-post: jonas.persson@proact.eu
Peter Javestad, VP/IR, Telefon: 46 733 56 67 22, E-post: peter.javestad@proact.eu


Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten.Vi har genomfört över 5.000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3.500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 July 2017, kl. 13:00.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.