Sök
Stäng denna sökruta.
2021-07-29

Proact har tecknat ramavtal med AI Sweden, Sveriges nationella centrum för tillämpad artificiell intelligens. Avtalet ger Proact möjlighet att medverka till den fortsatta utbyggnaden av AI Swedens nationella resurs för utveckling av AI-tillämpningar, bland annat inom decentraliserat lärande.

Det nya ramavtalet ska användas vid kommande inköp av produkter och tjänster till Data Factory, en nationell resurs som AI Sweden driver i samarbete med ett 100-tal partners. Dessa erbjuds att komma till centret och samarbeta kring utveckling av prototyper och demos, lära av varandra och accelerera användningen av AI i Sverige.

– Vi är glada att kunna arbeta med leverantörer och partners som har rätt kompetens kring AI och som kan stödja oss lokalt med produkter, lösningar och tjänster som ligger i framkant. AI-utvecklingen går väldigt snabbt och därför är det särskilt angeläget att vi kan ta del av den erfarenhet som våra ramavtalsleverantörer redan har samlat, säger Mats Nordlund, tillförordnad chef för Data Factory på AI Sweden.

De första upphandlingarna som planeras under ramavtalet görs för att stärka och utveckla Edge Lab, en världsledande testbädd inom AI Swedens Data Factory som etablerats i samarbete med ledande svenska och internationella high-tech bolag. Inom Edge Lab bedrivs tester, samverkan, experiment och utveckling av nästa generations AI-teknik för decentraliserat lärande.

Med utgångspunkt i sin spetskompetens inom data management har Proact utvecklat ett brett lösningserbjudande kring avancerad AI, med högpresterande infrastruktur och kompletterande tjänster.

– AI Sweden har ett viktigt uppdrag som möjliggörare för praktiska tillämpningar av AI-tekniken. Vi ser fram emot ett gott samarbete med dem och andra partners där vi tillsammans sänker tröskeln för att skapa konkret nytta genom AI, samtidigt som vi hjälper samhällsaktörer inom alla sektorer att bygga upp sin AI-kompetens, säger Lena Eskilsson VD, Proact IT Sweden AB.

Proact är väl etablerad som AI-partner till näringslivet och högre utbildning i Norden. Bland kunduppdragen märks projekt hos flera av Nordens främsta forskningscentra inom AI, inklusive vid Linköpings universitet (AIDA), Örebro universitet och Åbo yrkeshögskola i Finland.

Proacts marknadsledande kunderbjudande kring moderna AI-plattformar och data management utgår också från aktiva samarbeten med flera av de ledande systemleverantörerna för AI, bland andra Dell, NetApp och Nvidia.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lena Eskilsson, VD, Proact IT Sweden AB, tel. +46 733 566 701, lena.eskilsson@proact.se
Danny Duggal, VP, Commercial & Communications, Proact IT Group AB, tel. +46 733 566 843, danny.duggal@proact.eu
Karin Vajta Engström, Communication Strategist, AI Sweden, tel. +46 73 058 09 94, karin.vajta@ai.se

Om Proact
Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.
Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Om AI Sweden 
AI Sweden är Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens. Centret stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela landet. Kärnan i arbetet är att accelerera användningen av AI i Sverige med målet att stärka det svenska samhället, konkurrenskraften och öka livskvaliteten för alla människor som lever i Sverige. 

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.