Sök
Stäng denna sökruta.
2018-02-13

Årsstämman den 9 maj 2017 bemyndigade styrelsen i Proact IT Group AB att genomföra återköp av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av totala antalet utestående aktier.

Enligt pressmeddelande den 2017-07-20 har Proacts styrelse beslutat om återköp av egna aktier. Per den 2018-02-12 har 53 700 aktier återköpts till ett genomsnittligt pris av 139,60 SEK per aktie. I och med detta har hittills sedan årsstämman sammanlagt
103 600 aktier återköpts, vilket motsvarar 1,1 procent av totala antalet utestående aktier i bolaget. Det totala antalet aktier i Proact uppgår till 9 333 886. Proact har totalt 182 269 aktier i eget förvar, vilket motsvarar 2 procent av totala antalet utestående aktier.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Javestad, Tillförordnad VD och koncernchef, telefon: +46 733 56 67 22, e-post: peter.javestad@proact.eu
Jonas Persson, CFO telefon: +46 733 56 66 90, e-post: jonas.persson@proact.euOm Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018, kl. 08:00.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.