Sök
Stäng denna sökruta.
2019-06-27

Proact har ingått ett avtal med Cibernos SA för att avyttra sitt dotterbolag i Spanien. Försäljningen återspeglar Proacts uppdaterade affärsstrategi med ökat fokus på viktiga tillväxtmarknader.

Proacts helägda dotterbolag i Spanien etablerades genom förvärvet av Databasement International under 2011. Enligt försäljningsavtalet fortsätter nu Cibernos att driva nuvarande Proact-kunder i Spanien. Hela personalen erbjuds anställningskontrakt med Cibernos.

Parterna har kommit överens om att inte avslöja transaktionens värde. Försäljningen förväntas få en begränsad negativ påverkan på Proacts omsättning och en begränsad positiv påverkan på EBITA-marginalen.

Som ett tekniskt tjänstebolag med fokus på Spanien och Latinamerika har Cibernos en stark bakgrund både inom affärsrådgivning och som IT-leverantör.

Proact IT Group AB uppdaterade sina finansiella mål i december 2019 för att återspegla företagets strategiska inriktning. I förhållande till dessa förändringar anses Proacts närvaro i Spanien inte vara ett strategisk fokus, eftersom koncernen kommer att fokusera på fortsatt tillväxt inom sina större marknader.

"Vi tror att detta avtal är den bästa lösningen för Proact. Överföring till Cibernos öppnar även upp nya möjligheter för våra tidigare anställda i Spanien och för kunder som kommer att hanteras av en lokal marknadsledare med utmärkta referenser för framgångsrik leverans och kvalitet ", säger Jonas Hasselberg, VD och koncernchef för Proact IT Group AB.

“Med det här förvärvet stärker Cibernos sin förmåga och ger oss bättre möjligheter att utöka vårt erbjudande till både befintliga och framtida kunder.” Rogelio Toledo García, CEO. Grupo Cibernos.

För frågor och mer information:

Jonas Hasselberg, CEO and President, Proact IT Group AB, jonas.hasselberg@proact.eu
Jonas Persson, CFO and Head of IR, Proact IT Group AB, tel: +46 733 566 690, jonas.persson@proact.eu
Sander Dekker, Business Unit Director Europe West, Proact IT Group AB, tel: + 31 30 30 33 200, sander.dekker@proact.eu


Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närva-rande över 100 petabyte information i molnet.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2019, kl. 08:00.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.