Sök
Stäng denna sökruta.
2017-12-22

Som tidigare har kommunicerats har en valberedning, i enlighet med beslut på Proacts årsstämma 2017, konstituerats med uppgift att arbeta fram förslag att föreläggas på bolagets årsstämma 2018. I valberedningen, som representeras av bolagets fyra röstmässigt största aktieägare per den 30 september 2017, ingår Jens Ismunden (Grenspecialisten), Stephanie Gabrielsson (Skandia Liv), Magnus Skåninger (Swedbank Robur Fonder) samt Anders Hultmark (IGC och avgående styrelseordförande i Proact IT Group AB).

Valberedningen vill härigenom informera om att valberedningen kommer föreslå årsstämman 2018 att välja Eva Elmstedt som ny styrelseordförande för Proact IT Group AB. Eva Elmstedt har tidigare haft ledande operativa befattningar inom bolag såsom Ericsson, IBM och Nokia. I tillägg har Eva Elmstedt erfarenhet från styrelsearbete i börsnoterade bolag samt varit ledamot i Proacts styrelse sedan år 2009.

”Efter 12 år i styrelsen har jag avböjt omval. Det känns tryggt att överlämna ordförandeklubban till Eva Elmstedt, som har lång branscherfarenhet och suttit i bolagets styrelse i många år. Den kontinuitet i styrelsearbetet detta innebär borgar för att Proact fortsätter sin framgångsrika resa, säger Anders Hultmark.”


Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 70 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen.
Proact-koncernen har fler än 800 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017, kl. 08:00.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.