Sök
Stäng denna sökruta.
2020-04-24

Förbättrad lönsamhet och fortsatt positiv utveckling av tjänsteintäkterna

  • Intäkterna minskade med 7 procent till 844 (910) MSEK.
  • Justerad EBITA uppgick till 42,6 (43,1) MSEK. Under första kvartalet föregående år fanns jämförelsestörande poster om 11,1 MSEK hänförligt till omorganisation.
  • Resultat före skatt ökade med 25 procent och uppgick till 33,4 (26,8) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 25,8 (21,6) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,85 (2,34) SEK.
  • Nya avtal avseende molntjänster har tecknats till ett totalt värde om 51 (61) MSEK, en minskning med 16 procent.
  • Nya tjänster lanserade inom Proacts backup- och säkerhetserbjudande inklusive Backup-as-a-Service for Office 365, Anti-phishing-as-a-Service och SIEM-as-a-Service.
 

Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020, kl. 08:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Hasselberg, CEO, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Jonas Persson, CFO & IR, +46 733 56 66 90, jonas.persson@proact.eu

Om Proact
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT.
För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se  

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.