Sök
Stäng denna sökruta.
2020-03-18

IT 4K – den gemensamma IT-avdelningen för kommuner i norra Skåne – har valt Proact som leverantör i en större satsning på förbättrad infrastruktur och effektivare drift. Kommunerna investerar bland annat i trådlösa nätverk med den nya tekniken Wi-Fi 6.

Proact har valts till ny nätverksleverantör av det regionala samarbetet IT 4K, som omfattar kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga med tillsammans 67 000 invånare. Efter upphandling ska kommunerna investera i en gemensam teknisk infrastruktur som ger högre kapacitet för kommunikation mellan olika enheter och skapar bättre möjligheter för användarna att utnyttja digitala tjänster och verktyg.

Under den treåriga avtalsperioden planerar IT 4K att stegvis byta ut äldre teknik mot den lösning som utformats av Proact, med utrustning från Huawei. Även support från Proact ingår i leveransen.

Investeringen handlar mycket om att bygga för framtiden och möta förväntade behov av ökad kapacitet för datakommunikation, framför allt från skolan. Den pedagogiska verksamheten i skolorna i de fem kommunerna med sammanlagt 13 500 elever vilar allt mer på molnbaserade plattformar. Samtidigt ökar användningen av högupplöst video snabbt, vilket kräver än mer kapacitet i nätverken och större bandbredd mot internet – en utveckling som av allt att döma kommer att fortsätta.

– Vårt samarbete inom IT 4K ger oss fördelar både när det gäller samordning av inköp och rent operativt. Nu får vi en lösning som kan skala uppåt ordentligt, samtidigt som vi bygger en mer enhetlig infrastruktur som ger lägre kostnader för drift och underhåll, säger Johan Thümmel, IT-chef för IT 4K.

Kommunernas befintliga nätverk omfattas av en stor mängd switchar och trådlösa accesspunkter, med utrustning från flera leverantörer. De trådlösa nätverken byggs nu istället med Huawei AirEngine-produkter med stöd för standarden Wi-Fi 6, som ger upp till fyra gånger högre kapacitet jämfört med Wi-Fi 5 och dessutom sparar energi. Prestandaförbättringen är särskilt påtaglig under hög belastning i nätverket, i form av kortare svarstider och bättre användarupplevelse.

Även stamnätverket som knyter samman olika kommunala verksamheter och datacenter får högre kapacitet när Proact implementerat Huawei CloudEngine S-series switchar samt verktyg för driftstöd. Den nya nätverksmiljön möjliggör för IT 4K att konsolidera sina befintliga miljöer och centralisera driften till ett färre antal serverrum.

För Proact är det fantastiskt att vi kan vara med och bidra till IT 4K och deras satsning på att bygga en modern och framtidssäker infrastruktur. Detta samarbete är en lysande förebild för hur även mindre kommuner kan digitalisera utifrån sina förutsättningar och ta vara på möjligheterna med ny teknologi, säger Lena Eskilsson, VD för Proact IT Sweden AB.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Lena Eskilsson, VD, Proact IT Sweden AB, tel. +46 733 566 701, lena.eskilsson@proact.se
Danny Duggal, VP, Commercial & Communications, Proact IT Group AB, tel. +46 733 566 843, danny.duggal@proact.eu


Om Proact
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda och har verksamhet i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Om IT 4K
IT 4K är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga. IT 4K ansvarar bland annat för att kommunens IT-tjänster fungerar och uppfyller verksamhetens krav. Avdelningen har en samordnande roll och ansvarar för att i dialog med verksamheten leverera effektiva och fungerande IT-tjänster med god kvalitet.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.