Sök
Stäng denna sökruta.
2020-10-23

Förvärvet i Storbritannien av specialisten inom moln- och arbetsplatstjänster Cetus Solutions Ltd. ökar Proacts marknadsnärvaro och tillför ytterligare kompetens att leverera molnlösningar och moderna arbetsplatstjänster.

Förvärv är en viktig del av Proacts tillväxtstrategi med ambitionen att bredda erbjudandet och utöka närvaron på nyckelmarknaderna. Förvärvet av Cetus väntas bidra till ökad omsättning och förbättrade EBITA-marginaler, i linje med Proact strategi och finansiella mål.

Cetus, som grundades 2001 och är ett privatägt företag, kommer att stärka Proacts närvaro och leveransförmåga till medelstora och stora företag och myndigheter i Storbritannien. Med den kombinerade tjänsteportföljen och kompetensen från båda företagen kan Proact tillhandahålla ett mer komplett erbjudande till både befintliga och nya kunder.

Jonas Hasselberg, VD och koncernchef för Proact IT Group AB kommenterar:

– Vi är väldigt glada över att välkomna Cetus Solutions till Proact. Som bolag är vi mycket lika, med samma grundläggande syn på att göra IT enkelt med syfte att hjälpa våra kunder att lagra, koppla samman, skydda och skapa värde ur data. Vi har samma passion för kunder och samma ambition att erbjuda de bästa tjänsterna och produkterna till marknaden, vilket gör Cetus och Proact till en utmärkt kombination.

Mike English. VD och grundare av Cetus Solutions Ltd. kommenterar:

– Samgåendet med Proact är en spännande möjlighet som förstärker vår närvaro i Storbritannien som en ledande specialist inom moln- och arbetsplatstjänster till nästa nivå. Proacts och Cetus kombinerade energi gör oss till en imponerade kraft på den brittiska marknaden, där vi levererar kompletterande tjänster och stärker vårt kundengagemang. Vår kombinerade innovationsanda och erfarenhet kommer att vara de viktigaste ingredienserna för att driva tillväxt och kundnöjdhet. Jag är stolt och upprymd över att Cetus nu har blivit en del av Proact-familjen.

Köpeskillingen uppgår till 7,7 miljoner brittiska pund på en kontantfri och skuldfri basis, vilket motsvarar 8 gånger EBITA. Transaktionen motsvarar väl de kommunicerade tillväxtmålen och förväntas bidra med en ökning av Proacts årsomsättning med ungefär 13 miljoner brittiska pund. Cetus och dess anställda kommer att integreras med Proact IT UK Ltd.


Denna information är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-23 08:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO and President, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO and IR, Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu
Martin Thompson, Business Unit Director UK, Proact IT Group AB, +44 7824 505 497, mthompson@proact.co.uk

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Om Cetus

Cetus har designat, implementerat och gett support kring säkra, skalbara IT-infrastrukturlösningar över hela Storbritannien i över 19 år. Genom att arbeta med kunder på den privata och offentliga sektorn för att leverera lösningar som driver verkliga affärsnytta, förbättrad produktivitet och konkurrensfördel, arbetar Cetus för att de i grunden ska förstå kundernas verksamhetsmål.

Cetus är marknadsledande med ett team av högt ackrediterade och prisbelönta tekniska specialister, där ”IT-lösningarna” helt enkelt är de verktyg som används för att säkerställa kundernas verksamhetsresultat. Cetus förstår att varje kund är unik, den privata sektorn, offentlig sektor, alla har liknande men ändå mycket olika affärsmål. Cetus lösningar utformas och implementeras specifikt runt kundens organisation, byggda för att hantera specifika affärsutmaningar och optimera IT-värdet i hela organisationen. Cetus inspirerar till att tänka annorlunda kring IT, med fokus på önskat resultat, och inte bara på tekniken.

Kontakta oss

Att kontakta oss är enkelt, använd bara en av de tillgängliga metoderna nedan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Genom att klicka på Skicka godkänner jag villkoren i Proact Privacy Policy.